Względny spokój pomiędzy nawałnicami. Tęsknota za normalnością. Poznaj zwycięzców konkursu Etyczna Firma

opublikowano: 23-03-2022, 23:11
aktualizacja: 28-03-2022, 13:51

Większość laureatów konkursu Etyczna Firma 2021 już oswoiła pandemię i choć nadal wspierały służby medyczne czy swoich pracowników, to coraz większą uwagę koncentrowały na ochronie środowiska, inkluzywności zespołów, godnych warunkach zatrudnienia czy przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji.

Poznaj zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Etyczna Firma:

Superetyczna firma

W tym roku, do VIII już edycji konkursu, zgłosiła się rekordowa liczba 154 firm. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 31. Oto najlepsi z najlepszych:

CBRE – SUPERETYCZNA FIRMA
W trosce o środowisko i nie tylko
Daniel Bienias
dyrektor zarządzający CBRE
W trosce o środowisko i nie tylko

CBRE sp. z o.o. jest czołową firmą doradczą działającą w sektorze nieruchomości komercyjnych. Spółka posiada rozbudowany system zarządzania i monitorowania zgodności, nadzorowany przez dedykowaną compliance officer. Spółka wprowadziła rozwiązania umożliwiające zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości za pomocą wielu kanałów.

CBRE aktywnie dba o dobrostan swoich pracowników poprzez zorganizowane programy wsparcia i akcje wellbeingowe. Firma angażuje się w społeczne inicjatywy charytatywne oraz proekologiczne.

CBRE dąży do osiągnięcia zerowych emisji netto. Firma zadeklarowała, że osiągnie ten cel w roku 2040, czyli 10 lat przed datą założoną w porozumieniu paryskim.

Intel Technology Poland – SUPERETYCZNA FIRMA
Dla pracowników, lokalnej społeczności i środowiska
Ryszard Dyrga
dyrektor generalny Intel Technology Poland
Dla pracowników, lokalnej społeczności i środowiska

Firma rozwinęła przyjazne dla pracowników kanały komunikacji, przez które mogą zgłaszać nieprawidłowości oraz kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za zagadnienia etyki i compliance. W spółce stosuje się również politykę otwartych drzwi polegającą na tym, że każdy menedżer może być punktem kontaktu dla pracownika.

Ponadto firma zaopatruje w sprzęt komputerowy lokalne społeczności, w tym szkoły i NGOsy oraz prowadzi każdego roku ponad 20 akcji wolontariackich.

W ramach działań prośrodowiskowych spółka kładzie nacisk na obniżenie zużycia energii, oszczędność wody oraz sortowanie odpadów.

Nationale-Nederlanden – SUPERETYCZNA FIRMA
Zaangażowanie społeczne i prospołeczne
Liwia Kwiecień
członek zarządu ds. HR w Nationale-Nederlanden
Zaangażowanie społeczne i prospołeczne

Jako Nationale-Nederlanden od lat wspieramy temat profilaktyki zdrowotnej i we współpracy z licznymi partnerami społecznymi zachęcamy Polaków do badań profilaktycznych i prowadzenia zdrowego stylu życia. Naszym celem jest szerzenie świadomości, że dzięki takim praktykom możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania i właściwie zadbać o dobrostan psychiczny. Warto podkreślić, że w prowadzone działania aktywnie włączają się nasi pracownicy, którzy w ramach wolontariatu pracowniczego realizują wiele potrzebnych społecznie projektów. Podejmowane przez nas inicjatywy nie tylko wpisują się w strategię naszej organizacji, ale przede wszystkim pozytywnie wpływają na jakość życia Polaków.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń – SUPERETYCZNA FIRMA
Walka z pandemią na wielu płaszczyznach
Beata Kozłowska-Chyła
prezes PZU SA
Walka z pandemią na wielu płaszczyznach

PZU w sposób wyróżniający na tle innych organizacji podjęło się walki z pandemią koronawirusa. Począwszy od tego, jak wcześnie utworzony został dedykowany temu zespół, poprzez dostosowanie kanałów komunikacji do działania zdalnego – zarówno tych dla klientów, jak i dla pracowników – kończąc na wielu bardzo znaczących akcjach charytatywnych wspierających walkę z COVID-19.

Na uwagę zasługuje to, że działalność społeczna PZU nie kończy się na zwalczaniu COVID-19, lecz również na codziennym zaangażowaniu w edukację oraz poprawę bezpieczeństwa, a także we wsparcie m.in. służb ratowniczych.

SALTUS Ubezpieczenia – SUPERETYCZNA FIRMA
Najważniejsze – pomagać
Robert Łoś
prezes SALTUS Ubezpieczenia
Najważniejsze – pomagać

Rola ubezpieczyciela niesie za sobą szczególną misję, dlatego istotnym elementem w strategii firmy jest pomoc potrzebującym i chorym. Współpracujemy i wspieramy hospicja (m.in. Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań”, Hospicjum św. Judy Tadeusza z Gdańska), wiele fundacji (m.in. Fundację Sztuka Życia Niepokonani, Fundację TriMama, Fundację „Nasz Przyjazny Dom” w Sopocie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), dodatkowo wsparliśmy grupę Szpitali Pomorskich. Promujemy również profilaktykę i zdrowy tryb życia.

Duże znaczenie mają w naszej firmie działania prośrodowiskowe, promujące ekologiczne formy pracy, jak również ekologiczne formy mobilności wśród pracowników. Dzięki temu uzyskaliśmy certyfikat Firmy Naturalnie Mobilnej za działania na rzecz zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych pracowników.

Unum Życie TUiR – SUPERETYCZNA FIRMA
Wysokie normy ujęte w kodeksie
Aneta Podyma-Milczarek
prezes Unum Życie TUiR
Wysokie normy ujęte w kodeksie

Unum Życie jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe poinformowało swoich klientów, że sytuacje związane z pandemią COVID-19 podlegają ochronie ubezpieczeniowej.

W firmie znaczącą rolę odgrywa Kodeks etyki, który wyznacza standardy pracownikom i kontrahentom. Komunikacja Kodeksu etycznego oraz zasad obowiązujących pracowników utrzymywane są na bardzo wysokim poziomie przystępności. Prowadzony jest m.in. tydzień etyki i compliance, a na uwagę zasługuje to, że promowanie etycznych postaw widoczne jest na każdym szczeblu struktury spółki, od zarządu po wszystkich pracowników i agentów.

Etyczna firma w kategorii duża firma

O tytuł w kategorii duża firma walczyło 107 przedsiębiorstw. Nagrodziliśmy 19. Oto one:

Etyczne Firmy w kategorii Mała Firma

O tytuł w kategorii mała firma ubiegało się 47 MSP. Nagrodziliśmy 6. Poznajcie je:

Przeczytaj także komentarze partnerów konkursu Etyczna Firma

Empatia w biznesie to nie marketingowy slogan

Etyka w cieniu wojny

Etyka jest nierozerwalnie związana z biznesem

AGORA – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Przeciw wszelkim formom dyskryminacji
Nina Graboś
dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Agora SA
Przeciw wszelkim formom dyskryminacji

Jedną z fundamentalnych wartości leżących u podstaw Agory jest poszanowanie praw człowieka. Prawa te są rozumiane bardzo szeroko – począwszy od zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy – godnych warunków zatrudnienia, poprzez przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu, aż po zapewnienie równego traktowania wszystkich pracowników.

W organizacji konsekwentnie rozwijany jest również system compliance, na który składają się regulacje wewnętrzne, w szczególności Kodeks etyki Agory oraz anonimowy system zgłaszania nieprawidłowości (Linia Etyki). W strukturach spółki funkcjonuje stanowisko compliance oficera oraz pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Wszyscy pracownicy Agory muszą ukończyć obowiązkowe szkolenie z zakresu etyki w miejscu pracy.

Dodatkowo Agora poprzez swoje marki i media inicjuje oraz angażuje się w liczne działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając przy tym wiele organizacji pozarządowych, np. WOŚP, Greenpeace czy PCPM. Jako pierwsza firma medialna w Polsce została sygnatariuszem Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Grupa ALLEGRO – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Przejrzystość wewnątrz i na zewnątrz
Marta Mikliszańska
Head of Public Affairs & Sustainability, Allegro
Przejrzystość wewnątrz i na zewnątrz

Polityka Grupy Allegro opiera się na przystępności i przejrzystości zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Filozofia ta przekazywana jest wieloma kanałami komunikacyjnymi, a pracownicy szkoleni są z obszaru etyki i compliance, czyli ogólnie pojętej zgodności, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez przeróżne programy czy akcje promocyjne.

Najpopularniejsza w Polsce platforma zakupowa angażuje się w wiele akcji charytatywnych, które są tożsame z wartościami grupy. Ponadto Allegro kładzie duży nacisk na wspieranie rozwoju edukacji technologicznej, zarówno dla pracowników, jak i swoich klientów, co zwiększa świadomość w tak kluczowej obecnie sferze. Jako przykład niech posłuży zastosowane przez firmę mechanizmu wsparcia m.in. dla kobiet chcących rozpocząć czy rozwijać karierę w branży technologicznej.

ArcelorMittal Poland – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Bezpieczeństwo kobiet i ochrona środowiska
Magdalena Sobon-Stasiak
Compliance Officer ArcelorMittal
Bezpieczeństwo kobiet i ochrona środowiska

Mocno stawiamy na integrację, różnorodność, compliance, a także otwartą komunikację i szacunek. Szczególnie ważna jest dla nas perspektywa kobiet. Zwracamy uwagę na ich komfort i bezpieczeństwo, dlatego eksponowanie treści o dwuznacznym wydźwięku jest u nas zakazane.

Zgodnie z celami ArcelorMittal dla Europy do 2030 roku zamierzamy zmniejszyć emisję CO2 o 35 proc. To duża zmiana technologiczna dla naszej firmy.

AstraZeneca Pharma Poland – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Społeczna odpowiedzialność to nasze stałe zobowiązanie
Wiktor Janicki
prezes AstraZeneca Pharma Poland
Społeczna odpowiedzialność to nasze stałe zobowiązanie

AstraZeneca promuje kulturę różnorodności i szacunku. W firmie prowadzona jest polityka równych szans i niedyskryminacji, niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej. Podstawą wartości AZ jest wiara, że biznes musi być etyczny w każdym aspekcie. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych kampaniach świadomościowych w zakresie zdrowia.

Poziom dbałości o pracowników przejawia się w dodatkowych świadczeniach pracowniczych, akcjach wspierających oraz w codziennej pracy biurowej. Firma otrzymała tytuł Najbardziej Wellbeingowej Organizacji w konkursie The Best Of Wellbeing 2020, organizowanym przez Wellbeing Institute.

Firma troszczy się o środowisko naturalne. Celem flagowego programu „Ambition Zero Carbon” jest wyeliminowanie śladu węglowego w globalnej działalności spółki do 2025 roku i jednocześnie osiągnięcie ujemnego bilansu do roku 2030. Lokalnie firma organizuje akcje sadzenia drzew, utrzymuje pasiekę na dachu biurowca w Warszawie, w biurach korzysta ze źródeł energii odnawialnej, wymieniła także flotę samochodów służbowych na auta ekologiczne: hybrydowe oraz w pełni elektryczne, za co po raz drugi z rzędu otrzymała nagrodę PZWLP dla floty najbardziej przyjaznej środowisku w Polsce.

BNP PARIBAS BANK POLSKA – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Polityka otwartych drzwi

Bank BNP Paribas wyróżnia polityka otwartych drzwi, w myśl której zgłoszenie nieprawidłowości nastąpić może z każdego poziomu zatrudnienia, bezpośrednio do prezesa. W ramach szkoleń z zakresu etyki i compliance bank wychodzi poza szablon, stosując przystępne formy przekazu dostępne zarówno na życzenie pracownika, jak i w przestrzeni pracy – wyświetlane na monitorach.

Bank BNP Paribas prowadzi szeroko zakrojone działania prospołeczne oraz pro-środowiskowe. Angażuje się w kampanie związane z niskoemisyjną gospodarką oraz prowadzeniem biznesu w sposób zgodny z czynnikami zrównoważonego rozwoju. Wspiera organizacje społeczne promujące edukację i kulturę, a także rozwija inicjatywy oddolne. Ponadto w banku działają społeczności zapewniające poczucie inkluzywności każdej grupie pracowników, która mogłaby tego potrzebować.

Grupa Ferrero – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Etyczne i inkluzywne prowadzenie biznesu
Enrico Bottero
Region Manager Poland Grupa Ferrero
Etyczne i inkluzywne prowadzenie biznesu

Grupa Ferrero nieustannie pracuje nad osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju dostosowanych do czterech kluczowych filarów: ochrony środowiska, zrównoważonego pozyskiwania składników, promowania odpowiedzialnej konsumpcji i wzmacniania pozycji ludzi.

Ferrero stosuje najlepsze dostępne technologie, zapewniając efektywne wykorzystanie energii, materiałów i surowców naturalnych oraz odpowiedzialnie i racjonalnie używa zasobów wodnych. Spółka dąży do minimalizacji oddziaływania na środowisko – od surowców, poprzez zakłady produkcyjne, aż po logistykę. W 2021 r. zakłady produkcyjne Ferrero w Europie zakupiły 100 proc. energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 100 proc. ziaren kakaowca oraz cukru trzcinowego pozyskiwane jest ze zrównoważonych plantacji certyfikowanych przez niezależne organizacje. Dotyczy to również oleju palmowego, który w 100 proc. pochodzi ze zrównoważonego łańcucha dostaw certyfikowanego przez RSPO. Grupa realizuje również politykę równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością i inkluzją.

Grupa Kapitałowa CCC – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
ESG wpisane w DNA firmy
Daria Sulgostowska
wicedyrektor działu Zrównoważonego Rozwoju w Grupie CCC
ESG wpisane w DNA firmy

W Grupie CCC kwestie ESG, w tym etyka, są ważnym elementem każdego obszaru biznesowego - działamy z uwzględnieniem odpowiedzialności wobec klientów, pracowników, społeczeństwa i środowiska. Koncentrujemy się na zachowaniu i promowaniu najwyższych standardów w łańcuchu dostaw, wzmocnieniu systemu zarządzania etyką, a także budowaniu zrozumienia i prezentowaniu etycznych postaw. W ubiegłym roku zaktualizowaliśmy nasz Kodeks Etyki, udoskonaliliśmy system zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości, a także powołaliśmy funkcję Rzecznika Etyki, wspieranego przez Compliance Officera. Aktywnie prowadzimy również komunikację w tym zakresie oraz szkolenia dla pracowników i partnerów biznesowych. Jako Grupa CCC podejmujemy również szereg działań na rzecz środowiska naturalnego. Przykładem może być program zbiórki używanego obuwia Daj Swoim Butom Drugie Życie, który uruchomiliśmy w celu promocji gospodarki obiegu zamkniętego oraz edukacji społecznej. W ramach pilotażu zebraliśmy ponad 10 ton obuwia, które zagospodarowaliśmy w odpowiedni dla środowiska sposób (np. przekazaliśmy na biopaliwo). W obecnej edycji akcji na liczniku jest już ponad 50 ton obuwia. Mając na uwadze dużą popularność akcji zdecydowaliśmy, że do końca czerwca tego roku pojemniki na używane buty staną na stałe we wszystkich sklepach CCC w Polsce. Program został pilotażowo uruchomiony także w Czechach, Rumunii oraz Słowacji.

Grupa VELUX – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
W trosce o ludzi i planetę
Jacek Siwiński
prezes VELUX Polska
W trosce o ludzi i planetę

Pracownikom VELUX zapewniamy przyjazne i bezpieczne warunki pracy. Nasza Fundacja Pracownicza pomaga w chorobie, rehabilitacji, edukacji dzieci, a także zachęca do zdrowego stylu życia. W 2021 r. przyznała granty o wartości 2,3 mln zł.

Dążymy do neutralności emisyjnej, dlatego inwestujemy w efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę obiegu zamkniętego, ekologiczne surowce, produkty i opakowania. Pracujemy z naszymi dostawcami nad zeroemisyjnością i redukcją śladu węglowego naszych produktów o połowę. Edukujemy o zrównoważonym budownictwie i ekologii.

Lidl Polska – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Troska o surowce i żywność
Aleksandra Robaszkiewicz
Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska
Troska o surowce i żywność

Lidl Polska kładzie szczególny nacisk na zrównoważoną produkcję, jakość i bezpieczeństwo produktów, ich wartości odżywcze oraz wpływ na zdrowie. W ten sposób firma wypełnia także 12. cel zrównoważonego rozwoju ONZ, którym jest „odpowiedzialna produkcja i konsumpcja”. To właśnie głównie w ramach asortymentu sieć przyjęła najwięcej zobowiązań wieloletnich oraz systematycznie ogłasza nowe. Wspólnie ze swoimi partnerami – Caritas Polska oraz Bankami Żywności – firma prowadzi działania edukacyjne oraz zbiórki żywności. Dodatkowo realizuje autorski program „Kupuję, nie marnuję”.

Lidl Polska od wielu lat zaangażowany w zbiórki na rzecz WOŚP oraz współpracuje z Fundacją „Mam Marzenie”.

Firma dąży do ciągłej redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz w łańcuchu dostaw. Systematycznie redukuje plastik zgodnie z międzynarodową strategią REset Plastic.

Lidl Polska promuje ideę fair pay, również poprzez autorski konkurs dla innych podmiotów rynkowych „Lidl Fair Pay”. W Lidlu wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od płci, wieku i innych subiektywnych przesłanek.

MoneyGram Poland sp. z o.o. – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Promocja wolontariatu, wsparcie dzieci
Adam Brzeziński
prezes MoneyGram Poland
Promocja wolontariatu, wsparcie dzieci

MoneyGram to lider na rynku przekazów pieniężnych, zatrudniający w swoim centrum biznesowym w Warszawie ponad 550 osób pochodzących z 57 krajów i posługujących się 46 językami. Firma stworzyła środowisko pracy oparte na szacunku, różnorodności i pracy zespołowej oraz utrzymywaniu najwyższych standardów etycznych w obszarze działań biznesowych i poza nimi. Spółka MoneyGram angażuje się w działania charytatywne, np. przygotowując wyprawki szkolne dla dzieci czy biorąc udział w świątecznej akcji „Gwiazdor”, której ideą jest wspieranie dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. Firma oferuje dodatkowe dni wolne na wolontariat pracowników.

MSD POLSKA – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Ambasadorowie etyki
Dimitri Gitas
dyrektor zarządzający MSD Polska
Ambasadorowie etyki

Firma dąży do poprawy jakości życia ludzi na całym świecie poprzez oferowanie innowacyjnych terapii. W swoich działaniach przywiązuje wagę do najwyższych standardów etyki i uczciwości. W firmie obowiązuje wiele polityk korporacyjnych, które określają standardy właściwego postępowania w zakresie kontaktów z interesariuszami w kontekście etycznego i odpowiedzialnego biznesu. W strukturach firmy jest stanowisko ambassador of ethics, którego zadaniem jest m.in. promocja wśród pracowników wartości i standardów naszej firmy.

Firma angażuje się w wolontariat pracowniczy mający na celu wsparcie społeczności lokalnych, związany z promowaniem zdrowia, niesieniem pomocy pacjentom i ekologii.

POLPHARMA – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Zdrowe życie w zdrowym świecie
Sebastian Szymanek
prezes Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA
Zdrowe życie w zdrowym świecie

Polpharma jako firma farmaceutyczna chce pomagać ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie. Jej priorytetem jest zapewnienie pacjentom dostępu do niezbędnych leków. Firma angażuje się w edukację i profilaktykę zdrowotną. Wspiera projekty naukowe, organizacje pozarządowe i rozwój społeczności lokalnych.

Polpharma od lat odpowiedzialnie gospodaruje energią i wodą, a także ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Zachęca swoich pracowników do ekologicznego stylu życia, wspiera inicjatywy sportowe i kulturalne.

Firma promuje inkluzywne środowisko pracy. Zatrudnia pracowników z niepełnosprawnościami i prowadzi szkolenia w zakresie zapobiegania dyskryminacji. Dba o przestrzeganie standardów etycznych w całym łańcuchu wartości.

PZN – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Otwarci na pracowników z niepełnosprawnościami
Andrzej Zalega
prezes PZN
Otwarci na pracowników z niepełnosprawnościami

Etyczne środowisko pracy jest dla PZN częścią kultury organizacyjnej pozwalającej budować pozytywne relacje biznesowe z firmami, które od wielu lat cieszą się tytułami Firmy Etycznej i Super Etycznej.

Bycie dostawcą usług facility management oraz wycen nieruchomości m.in. dla największych polskich instytucji finansowych zobowiązuje organizację w sposób szczególny.

Firma udostępnia pracownikom z całej Polski kilka kanałów do zgłaszania nieprawidłowości oraz kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za etykę i compliance. Kładzie nacisk na różnorodne środowisko pracy, zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami oraz podejmuje działania promujące ich zatrudnianie.

Wdraża inicjatywy mające na celu ochronę środowiska, ograniczenie zużycia paliwa, energii czy papieru.

Co roku angażuje się we wsparcie inicjatyw społecznych, np. aktywizację zawodową osób ze spektrum autyzmu czy podnoszących jakość transplantologii.

Robert Bosch – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Prośrodowiskowe wartości
Rafał Rudziński
prezes Robert Bosch
Prośrodowiskowe wartości

Spółka ma przystępny model prowadzenia szkoleń z zakresu etyki i compliance. Szczegółowo dobiera ich zakresy do poszczególnych, bardzo zróżnicowanych obszarów biznesu. W analizie etyczności zachowań opiera się na paralelach do sytuacji życia codziennego.

Spółka prowadzi wiele działań mających na celu utrzymanie osiągniętej w 2020 roku neutralności klimatycznej i obniżenie istniejących emisji. Promuje prośrodowiskowe wartości wśród swoich pracowników oraz wdraża zrównoważone rozwiązania do zakładów pracy. Propaguje również wartości związane z ochroną środowiska.

Santander Bank Polska – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Troska o środowisko i społeczności lokalne
Marcin Prell
dyrektor banku, Pion Prawny i Zapewnienia Zgodności Santander Bank Polska
Troska o środowisko i społeczności lokalne

Zrównoważony i społecznie odpowiedzialny rozwój w Santander Bank Polska to budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.

Jednym z filarów naszej Strategii Odpowiedzialnej Bankowości jest ochrona środowiska, w tym globalna strategia Net Zero, która zakłada, że do 2050 roku cała Grupa Santander będzie zeroemisyjna. Ponad 50 proc. naszych oddziałów wyposażone jest w oświetlenie LED, a energia elektryczna, którą bezpośrednio kupujemy, pochodzi wyłącznie z OZE. Nasza flota to niskoemisyjne pojazdy z napędem hybrydowym. Pośród naszych klientów promujemy bankowanie online.

Angażujemy się w inicjatywy zewnętrzne, np. Zielona Wstążka #dlaPlanety i Re:Generacja. Przez program grantowy naszej Fundacji „Tu mieszkam. Tu zmieniam. Eko” promujemy ekopostawy w społecznościach lokalnych.

Wspólnie z Fundacją wspieramy ochronę zdrowia, np. ośrodki onkologii i psychiatrii dziecięcej. Realizujemy projekt „Klub Płomyka” – remontujemy sale zabaw w szpitalach dziecięcych i domach dziecka.

STU ERGO Hestia – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Szeroki wachlarz działań (nie tylko) proekologicznych
Mario Zamarripa
dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia
Szeroki wachlarz działań (nie tylko) proekologicznych

Grupa ERGO Hestia prowadzi wiele działań promujących odpowiedzialny biznes, zarówno wśród swoich pracowników, jak i na zewnątrz. Na szczególną uwagę zasługuje program benefitów związanych z działaniami ekologicznymi pracowników, np. lunch na koszt firmy dla każdego przyjeżdżającego do pracy rowerem. Charakterystyczny jest również program „Rower na zawsze”, w którego ramach klienci mogą otrzymać od firmy rower na stałe zamiast auta zastępczego. Co istotne, sopocki ubezpieczyciel działa w rytmie ESG nie tylko w zakresie ekologii. To znany w Polsce mecenas kultury, który jest inicjatorem np. konkursu Literacka Podróż Hestii. Dodatkowo ERGO Hestia jest pierwszą firmą z sektora finansowego w Polsce z certyfikatem EMAS oraz pierwszym ubezpieczycielem z certyfikatem Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży.

Na wyróżnienie zasługuje również działalność prowadzona przez spółkę Fundacja Integralia, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i wyrównuje ich szanse na rynku pracy.

Totalizator Sportowy – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Odpowiedzialna gra, zgodność i etyka, promocja sportu i zdrowia
Olgierd Cieślik
prezes Totalizatora Sportowego
Odpowiedzialna gra, zgodność i etyka, promocja sportu i zdrowia

Totalizator Sportowy angażuje się w działania w obszarze odpowiedzialnej gry, kierując je do klientów oraz pracowników, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty. Misją społeczną firmy jest przede wszystkim wsparcie sportu i kultury. Tylko z dopłat do gier LOTTO od 1994 r. przekazano na ten cel ponad 17,7 mld zł. Pomoc spółki odbywa się przy współpracy z organizacjami oraz bezpośrednio ze sportowcami. Sport i zdrowie są promowane również za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. H. Konopackiej, która m.in. wspiera organizacje pozarządowe w projektach na rzecz ich społeczności lokalnych. Dwa największe programy dotyczące sportu to „Kumulacja aktywności” i „Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO”. Spółka promuje etyczne postawy wśród pracowników i współpracowników oraz zgodność z przepisami i innymi obowiązkami poprzez program etyczny oraz system zarządzania zgodnością oparty na najwyższych standardach compliance.

Veolia Energia Polska – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Lider transformacji ekologicznej w trosce o przyszłe pokolenia
FRÉDÉRIC FAROCHE
prezes, dyrektor generalny Veolia Energia Polska
Lider transformacji ekologicznej w trosce o przyszłe pokolenia

Veolia jako światowa marka wyspecjalizowana w optymalnym zarządzaniu zasobami, dąży do bycia wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całej Polski. W swoich działaniach Veolia postępuje zgodnie z Kodeksem etyki oraz antykorupcyjnym, a także regułami compliance. Promuje także różnorodność oraz równouprawnienie. Dzięki działaniom Stowarzyszenia „Liderki Veolii” systematycznie zwiększa odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich najwyższego szczebla. W obszarze CSR firma promuje m.in. wolontariat pracowniczy oraz realizuje projekty z zakresu edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Walstead Central Europe – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
Inkluzywna kultura, troska o środowisko, wspieranie lokalnych społeczności
Katarzyna Rybicka
wiceprezes Walstead Central Europe
Inkluzywna kultura, troska o środowisko, wspieranie lokalnych społeczności

Wdrożony w firmie system zarządzania zapewnia zachowanie inkluzywności i różnorodności, co oznacza, że miejsca pracy w obszarze produkcji są otwarte dla każdego bez względu na płeć i wiek.

Ponadto firma prowadzi projekty badawczo-rozwojowe i inwestycje w zakresie ograniczenia strat materiałowych i zużycia energii, wytwarzania ciepła i odprowadzania go do lokalnej sieci ciepłowniczej, zwiększania udziału zielonej energii, wymiany oświetlenia na energooszczędne, wymiany wózków widłowych spalinowych na energooszczędne oraz kontraktowania odbiorców odpadów zajmujących się recyklingiem.

Działalność prospołeczna firmy przejawia się m.in. we wspieraniu organizacji pozarządowych o różnym profilu działalności, a także domów pomocy społecznej.

BAMA Logistics – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
Budowanie przyszłości na zasadach fair play
Agnieszka Drozd
prezes BAMA Logistics
Budowanie przyszłości na zasadach fair play

Firma od lat angażuje się w różne akcje charytatywne, szczególnie te skierowane do dzieci. Poszukuje dawców szpiku kostnego, organizuje turnieje charytatywne na rzecz potrzebujących.

Wspiera UNICEF, Dom Dziecka w Dębicy, adoptowała troje dzieci z krajów rozwijających się we współpracy z organizacją Plan International.

W styczniu 2021 roku założyła Fundację „Gorąca Cegła”, która wspiera dzieci w rozwoju oraz prowadzi akcje charytatywne mające na celu ratowanie zdrowia i życia dzieci.

Dobroczynna działalność firmy wpisana jest w jej misję i strategię na równi z najwyższą jakością wykonywanych usług. Potwierdzeniem skuteczności są natomiast liczne zdobyte w ostatnich latach nagrody.

Bespoke – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
Odpowiedzialność za planetę
Konrad Jan Wielgórski
prezes Bespoke
Odpowiedzialność za planetę

Spółka prowadzi fundację Bespoke, która angażuje się w wiele zróżnicowanych działań o charakterze prospołecznym oraz prośrodowiskowym, skupiając się w znacznej mierze na edukacji najmłodszych z odpowiedzialnego i ekologicznego korzystania z zasobów planety.

Firma dba o uczciwą konkurencję, przejrzyste formy zawierania umów, weryfikacji kontrahentów oraz gratyfikacji. Przeciwdziała mobbingowi, promuje inkluzywne i przyjazne pracownikom miejsce pracy.

e-BI – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
Pomoc wpisana w kod IT
Janusz Dudek
współwłaściciel, prezes e-BI
Pomoc wpisana w kod IT

Spółka angażuje się w inicjatywy społeczne: edukacyjne, kulturalne oraz charytatywne, co potwierdza uzyskanymi wyróżnieniami w konkursach oraz podziękowaniami od organizacji społecznych i uczelni. Jest zaangażowana w akcje społeczne w związku z pandemią COVID-19 oraz inne działania pomocowe. Spółka jest członkiem rady gospodarczej lokalnej uczelni technicznej, aktywnie uczestnicząc w jej programach praktyk studenckich, staży dla absolwentów oraz studiów dualnych.

Grantera – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
Etyka na każdym kroku
Karolina Bluma
dyrektor operacyjny, członek zarządu Grantera
Etyka na każdym kroku

Firma zapewnia wysoki poziom etyczny w relacjach biznesowych i sposobie prowadzenia działalności. Przeciwdziała mobbingowi, a przede wszystkim promuje inkluzywne i przyjazne pracownikowi miejsce pracy. Posiada procedury mające na celu wyeliminowanie prania pieniędzy i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Firma chętnie uczestniczy w licznych inicjatywach charytatywnych np. „Z Julkiem Bobrem dziel się dobrem”, „Paczka dla Ukrainy”. Przedsiębiorstwo wyróżnia się tym, że jest otwarte na pomysły i inicjatywy pracowników.

JWW – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
Przeciwdziałanie przestępczości i wsparcie dla potrzebujących
Aleksander Widawski
wiceprezes JWW
Przeciwdziałanie przestępczości i wsparcie dla potrzebujących

Procedury mające na celu wyeliminowanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także etyka biznesowa na najwyższym poziomie, to wizytówki JWW Biura Rachunkowego. Naturalnie przeciwdziała również mobbingowi i promuje inkluzywne oraz przyjazne środowisko pracy.

W ramach działań społecznych JWW m.in. przygotowuje świąteczne paczki czy oferuje wsparcie finansowe. Również w ramach działalności pro bono firma świadczy usługi księgowe dla stowarzyszeń.

Prologis – ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
Współpraca z wieloma fundacjami
Paweł Sapek
Senior Vice President i Regional Head na region Europy Środkowej w Prologis
Współpraca z wieloma fundacjami

Każdego roku Prologis angażuje się we współpracę z fundacjami i organizacjami charytatywnymi, które realizują społecznie ważne projekty. Od lat wspiera Stelvio for Life, która zbiera fundusze na badania dotyczące leczenia raka. W ramach ogólnoeuropejskiej akcji „Dock Doors of Giving”, organizowanej wspólnie z partnerami i klientami, tylko w minionym roku Prologis przekazał ponad 210 tys. euro potrzebującym. Ramię w ramię z Cool Earth walczy ze zmianą klimatu. Z The Planet Mark rozwija certyfikację zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz pomaga chronić obszar lasów deszczowych o powierzchni ponad 30-krotnie większej niż każdy nowo budowany obiekt Prologis.

W ramach „Employee Assistance Program” pracownicy Prologis mogą korzystać bezpłatnie ze wsparcia niezależnych doradców, którzy pomagają w wielu sprawach – od wsparcia psychologicznego, przez pomoc w znalezieniu opieki dla dziecka, po konsultacje prawne.

Komentarz partnera konkursu
Empatia w biznesie to nie marketingowy slogan
CEZARY ŻELAŹNICKI
partner PwC Polska zarządzający kancelarią PwC Legal
Empatia w biznesie to nie marketingowy slogan

Po dwóch latach niespotykanych wcześniej wyzwań związanych z pandemią COVID-19, nieprzemijających testów z odporności na ryzyka, zdolności do elastycznego zarządzania czy zarządzania kryzysowego i sprawności w reagowaniu na zagrożenia, światowy biznes stanął przed kolejnym wyzwaniem. Na pewno w kwestii etycznych aspektów prowadzenia działalności to wyzwanie największe od dziesięcioleci.

Konsumenci na całym świecie, wraz ze śledzeniem informacji z ogarniętej wojną Ukrainy, obserwowali również reakcje firm, przed którymi nagle pojawiły się bardzo konkretne i trudne pytania. Niewątpliwie decyzje podejmowane przez zarządy poszczególnych firm i ich skutki będą analizowane jeszcze przez wiele lat, jednak nastawienie konsumentów wydaje się obecnie udzielać dość jednoznacznej odpowiedzi.

Jeśli chcemy budować zaufanie do naszej firmy, to nie tylko coraz wyraźniej musimy opowiadać się za sprawiedliwością społeczną, ochroną społeczności i miejsc pracy, ale także dbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Zobowiązania charytatywne czy podnoszenie płac również nie są bez wpływu na postrzeganie naszych firm. Szansą dla liderów biznesu na utrzymanie reputacji przedsiębiorstw jest nie tylko monitorowanie i ochrona już dokonanych postępów, ustalanie odpowiednich priorytetów czy podejmowanie szybkich działań w razie problemów, ale także właściwe reagowanie na wyzwania naszych czasów.

W tym wszystkim coraz większego znaczenia w wielu aspektach nabiera ESG (ang. environment, social, governance), które określa wszelkie działania związane z tematami środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Konsumenci rzeczywiście weryfikują wpływ firm na środowisko i społeczeństwo oraz to, czy są one zarządzane w sposób zrównoważony. Dlatego czynniki pozafinansowe są coraz istotniejsze dla interesariuszy, dla których liczy się nie tylko perspektywa rozwoju danej organizacji, ale także to, jak bardzo brany jest pod uwagę kontekst etyczny. Ostatnie tygodnie mimo wyjątków udowodniły, że empatia w biznesie jest czymś znacznie więcej niż marketingowym sloganem.

Laureaci ósmej edycji Etycznej Firmy dają tego przykład. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym firmom.

Komentarz partnera konkursu
Etyka w cieniu wojny
Jolanta Wiewióra
dyrektor zarządzająca Banku Gospodarstwa Krajowego
Etyka w cieniu wojny

Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o etyce w biznesie w kontekście pandemii. Opowiadaliśmy o wielu wyzwaniach związanych ze zmianą dotychczasowego sposobu działania w firmach. Wtedy wydawało nam się to ogromnie trudne i nikt z nas nie podejrzewał, że kolejny czarny łabędź — tym razem w postaci wojny na Ukrainie — nadleci jeszcze raz. Teraz zdajemy najważniejszy test ostatnich lat — test z człowieczeństwa. Skala niezwłocznie udzielanej pomocy świadczy o tym, że zdajemy go wzorowo.

Z podziwem i wzruszeniem obserwuj´ pospolite ruszenie. Ludzie się jednoczą, zmieniają priorytety, porzucają własną wygodę tylko po to, żeby zapewnić uchodźcom w miarę normalne życie w tych okropnych czasach. Jestem także dumna z biznesu, który robi w tej sprawie naprawdę wiele i pomaga mądrze — robi to, co jest potrzebne. Dziękuję za wiele przykładów dobrych praktyk, do których dołączył również Bank Gospodarstwa Krajowego. W pomoc Ukrainie włączyliśmy się na kilka różnych sposobów — pomagamy jako bank i umożliwiamy innym włączanie się w tę pomoc. W imieniu Narodowego Banku Ukrainy utworzyliśmy specjalne konto, na które każdy może przekazać pieniądze. Codziennie są przelewane na nie tysiące wpłat. Wszystkie środki trafiają bezpośrednio do NBU, który finansuje to, co Ukrainie jest najbardziej potrzebne. Postanowiliśmy także wesprzeć finansowo naszych sąsiadów. Przekazaliśmy na rzecz Ukrainy darowiznę w wysokości 30 mln zł.

Pomagają też nasi pracownicy, którzy w punktach dla uchodźców rozdają jedzenie, kawę, herbatę, udzielają wszelkiego możliwego wsparcia. Dodatkowo moi koledzy i koleżanki z banku zebrali ponad 620 termosów dla mam z dziećmi, które są w drodze do Polski. Termosy są potrzebne, by matki czekające na granicy mogły przygotować ciepłe mleko. Poza tym nasi wolontariusze pomagają Ukraińcom przekraczającym granicę w Medyce. Oczywiście nadal będziemy pomagać uchodźcom. Przygotowaliśmy specjalny program, poprzez który wspieramy Ukraińców w poszukiwaniu pracy. Wspomożemy także placówki szkolno-przedszkolne dla dzieci z Ukrainy. Jak widać, etyka to nie jest pojęcie, które traci na wartości, szczególnie wobec nieprzewidywalnych sytuacji i niepewności, jakie towarzyszą naszemu codziennemu życiu.

KOMENTARZ PARTNERA KONKURSU
Etyka jest nierozerwalnie związana z biznesem
WIOLETTA KANDZIAK
dyrektor wykonawcza ds. kadr PKN ORLEN
Etyka jest nierozerwalnie związana z biznesem

Jak ważna jest etyka w biznesie, szczególnie w obecnych czasach?

Ostatnie wydarzenia, przede wszystkim wojna w Ukrainie, ale też wcześniej pandemia, pokazują, że etyka i odpowiedzialność społeczna są nierozerwalnie związane z biznesem. Biznes musi być wrażliwy, angażować się w akcje społeczne i utrzymywać transparentność prowadzonych działań. Dlatego cała Grupa ORLEN aktywnie włączyła się w pomoc humanitarną skierowaną do mieszkańców Ukrainy. Zorganizowaliśmy transport i udostępniliśmy uchodźcom, głównie matkom z dziećmi, hotel Petrochemia w Płocku. Na naszych stacjach paliw przy granicach zorganizowaliśmy ogrzewane namioty z napojami i gorącymi przekąskami dla potrzebujących. Przekazaliśmy ponad 30 tys. litrów paliwa dla miasta Przemyśla, które wykorzystywane jest do pomocy uchodź-com. W ramach wolontariatu pracowniczego istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z Fundacji ORLEN. Uruchomiliśmy akcję dobroczynną w programie VITAY. Organizujemy zbiórkę darów rzeczowych wśród pracowników. Takie inicjatywy i zaangażowanie udowadniają, że nasze wartości nie są pustymi hasłami, lecz fundamentem naszych działań.

Czy pandemia osłabia etykę w biznesie?

Z raportu EY ze Światowego Badania Uczciwości w Biznesie 2022 wynika, że pandemia osłabiła przestrzeganie standardów etyki biznesowej. Jednak zdecydowana większość respondentów przyznała, że etyczne zachowanie i możliwość wykazania się uczciwością są dla nich ważne. Obecna sytuacja niesie nowe wyzwania. Istotne jest przystosowywanie się do wielu zmian w bardzo szybkim tempie. Kluczowe jest myślenie długofalowe, czyli dostrzeżenie wpływu naszych decyzji i podejmowanych działań na pracowników, społeczeństwo, klientów i partnerów biznesowych. Na przykład, kiedy zidentyfikowaliśmy próby wykorzystania konfliktu w Ukrainie i manipulacji cenami paliw, natychmiast rozwiązaliśmy umowy z właścicielami dziewięciu stacji, którzy sztucznie zawyżali ceny. Mimo trudnych okoliczności zewnętrznych położyliśmy również nacisk na obowiązkowe szkolenia z zakresu etyki dla wszystkich pracowników, szczególnie kadry menedżerskiej, która tworzy warunki pozwalające podejmować odpowiedzialne decyzje. Utrzymanie silnej etyki zespołowej i biznesowej jest dla nas niezwykle ważne.

Jak wykorzystać trudny czas na umocnienie wizerunku?

Najcenniejszym atutem każdej organizacji jest jej reputacja i wizerunek. PKN ORLEN pozostaje w czołówce prestiżowego rankingu Top Employer Polska. To wyróżnienie dla tych, którzy tworzą sprzyjające warunki pracy, dbają o pracowników i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji. Deklaracje przestrzegania standardów etycznych powinny iść w parze z konkretnymi działaniami. W 2021 roku rozpoczęliśmy proces ujednolicania systemu etycznego w całej Grupie ORLEN. Wdrożyliśmy nowy Kodeks etyki Grupy ORLEN. W spółkach Grupy ORLEN funkcjonują rzecznicy ds. etyki. W dalszym ciągu będziemy się angażować w pomoc humanitarną skierowaną do uchodźców z Ukrainy, bo uważamy, że solidarność międzyludzka jest naszym obowiązkiem.

O konkursie

Każda firma, która poważnie myśli o mocnej pozycji rynkowej i chce na nim odgrywać ważną rolę, musi stawiać w swoich planach zachowania etyczne na równi z zyskiem, przychodami, badaniami i rozwojem itd. Konkurs Etyczna Firma, jako jedyny spośród organizowanych w Polsce, już od 8 lat wyróżnia najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Jego celem jest promowanie tych wzorców i nagradzanie firm, dla których kodeks etyki nie stanowi jedynie elementu działań wizerunkowych, ale jest wyznacznikiem postępowania dla całej organizacji.

Podstawowymi kryteriami konkursu są etyka i uczciwość, dlatego może w nim wziąć udział firma, która:

— postępuje zgodnie z prawem i normami etycznymi;

— odnosi się z szacunkiem do partnerów biznesowych;

— stosuje zasady uczciwej konkurencji;

— buduje wewnętrzne zaufanie i dobre relacje między pracownikami;

— walczy z oszustwami i patologiami;

— angażuje się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy.

Do grona Etycznych Firm należą najlepsi. Przy wsparciu partnera merytorycznego — kancelarii PwC Legal przyjęliśmy rygorystyczne kryteria, które mają na celu weryfikację potencjalnych laureatów. Pierwszym etapem jest wypełnienie bardzo szczegółowej ankiety, w której pytamy zarówno procedury, kodeksy i regulaminy obowiązujące w firmie oraz o podejście do ekologii, działalność prospołeczną i szkolenia dla pracowników. Do kolejnego etapu przechodzą organizacje, które przekroczą wymagany prób punktowy. Drugi etap konkursu polega na weryfikacji zgromadzonych informacji i wywiadzie w siedzibie zgłaszającej się firmy. Informacje przesłane przez przedsiębiorstwa zgłaszające się do 8. edycji Etycznej Firmy były weryfikowane i oceniane na podstawie kryteriów przygotowanych przez ekspertów kancelarii PwC Legal. Pod uwagę brano m.in. procedury, kodeksy i regulaminy obowiązujące w firmach, kulturę organizacyjną nastawioną na promowanie zachowań etycznych, dostępne dla pracowników szkolenia oraz podejście przedsiębiorstw do tematów takich jak ekologia i działania społeczne.

Tytuł Etycznej Firmy przede wszystkim wzmacnia wizerunek przedsiębiorstwa jako profesjonalnego, odpowiedzialnego społecznie i godnego zaufania partnera biznesowego. Prestiż jest tym większy, że grono laureatów jest bardzo wąskie. Ponadto laureaci mogą posługiwać się logo konkursu, umieszczając je w stopce e-maila czy na stronie internetowej.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat konkursu Etyczna Firma (kliknij w link)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane