Ze spółek

Stasiuk Tadeusz, Bednarz Ewa, Sulejewski Artur
02-02-2000, 00:00

ZE SPÓŁEK

ANIMEX. Zarząd udzielił gwarancji na zobowiązania z tytułu udzielonych przez Kredyt Bank na rzecz Rawskich Zakładów Mięsnych RAWA. Kwoty udzielonych kredytów: 8 mln zł, 1,35 mln USD, 1,2 mln DEM. RAWA jest spółką zależną od emitenta, który dysponuje 75,24 proc. głosów na WZA.

AS MOTORS. Uni-Truck (spółka zależna od emitenta) kupiła 28 stycznia 2106 akcji AS Motors po 16 zł za sztukę. Po transakcji Uni-Truck posiada 2 539 512 akcji spółki-matki, co daje 7,6 proc. głosów na WZA.

BHW. Handlobank, detaliczne ramię Banku Handlowego wprowadził do oferty polecenie zapłaty. Jest to przelew należności z polecenia klienta na konto określonej firmy np. Telekomunikacji, za rachunki telefoniczne, czy elektrowni za zużytą energię. Dzięki temu można regulować miesięczne płatności za pośrednictwem banku, bez pamiętania o terminach. Z usługi mogą korzystać wszyscy klienci Handlobanku, którzy złożą wierzycielowi, a także w banku odpowiednie upoważnienia. BT

BUDIMEX. Instal Poznań zbył 20 tys. akcji emitenta. Celem operacji było zwiększenie środków obrotowych Instalu. Średni kurs zbycia akcji wynosił 31,27 zł za akcję. Instal poznań nie jest już udziałowcem Budimexu.

ELMONTAŻ EXPORT. Emitent podpisał trzy kontrakty z niemieckimi spółkami na wykonanie robót elektromontażowych w bankach i budynkach biurowych o łącznej wartości 3 865 011 zł.

FERRUM. Piotr Głowala po sprzedaży 723 727 akcji spółki, co stanowiło 9,9 proc. udziałów w kapitale akcyjnym nie posiada obecnie żadnych akcji emitenta.

Agnieszka Głowala posiada obecnie 487 224 akcje spółki co stanowi 6,7 proc. udziałów w kapitale akcyjnym huty.

KPBP-BICK. Spółka podpisała z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym Enpol umowę, która dotyczy wykonania przez KPBP Bick robót na terenie Walcowni Rur Huty Jedność w Siemianowicach Śląskich. Wartość zawartej umowy wynosi 1 mln zł

KROSNO. Stanisław Leszczyński zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej spółki.

MITEX. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego spółki z kwoty 19 050 150 złotych do kwoty 20 520 150 złotych dokonanego poprzez emisję 294 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. Po rejestracji akcji serii I, kapitał akcyjny Mitex składa się z 4 104 030 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5 złotych każda.

MOSTOSTAL KRAKÓW. Spółka otrzymała podpisaną umowę z Sunley Polska na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej Hipermarketu TESCO w Krakowie o wartości 6,4 mln zł i terminie realizacji 20.03.2000 r.

MURAWSKI. Spółka sprzedała linię do produkcji rur PCV firmie EUROPLAST (Ukraina) w której emitent posiada 34 proc. udziałów. Wartość sprzedaży ustalono na 137 220 dolarów.

BIG BG. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (organizacja kierowana przez Henrykę Bochniarz), ogłosiła wczoraj swoje stanowisko w sprawie wydarzeń związanych z postanowieniami WZA BIG BG.

Zdaniem PKPP, „ingerencja polityków i ich komentarze na temat decyzji WZA BIG BG SA sprawiają, że polski rynek kapitałowy z takim trudem budowany przez lata, traci wiarygodność. Reguły rządzące tym rynkiem są przejrzyste i pozwalają na zachowanie światowych standardów rozwiązywania wszelkich problemów, także tych, które pojawiły się na WZA BIG BG. Jedynym kryterium oceny zdarzeń powinien być interes akcjonariuszy oraz pełne poszanowanie prawa, nie zaś korzyści polityczne”.

Konfederacja pracodawców podkreśla, że tylko szybka i pełna prywatyzacja pozwala na definitywne oddzielenie polityki od rynku, z korzyścią dla obu tych sfer i całej gospodarki.

NFI FORTUNA. Fundusz po sprzedaży pakietu 33 proc. akcji spółki Fabryka Wyrobów Blaszanych Polmetal nie jest już akcjonariuszem FWB Polmetal.

PEMUG. Spółka zawarła 2 umowy z przedsiębiorstwem Ciech na dostawę węgla energetycznego o wartości 70,15 mln zł. Termin realizacji określony został do końca roku.

POLIFARB CW. Sprzedaż w styczniu 2000 roku wyniosła 35 778 tys. zł, co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do stycznia ubiegłego roku 94,4 proc.

POLIFARB DĘBICA. Sprzedaż spółki w styczniu wyniosła 11,54 mln zł, co daje 183,4 proc. dynamikę w odniesieniu do stycznia 1999 r.

PROJPRZEM. Zarząd KDPW dokonał konwersji 4 375 akcji imiennych spółki na akcje zwykłe na okaziciela.

PRÓCHNIK. Spółka zleciła wykonanie powtórnej wyceny spółek zależnych firmie A & E Consult Sp. z o. o. Na podstawie wyników wyceny, zarząd postanowił dokonać dodatkowego odpisu aktualizacyjnego finansowego majątku trwałego spółki, poprzez zaliczenie w pozostałe koszty finansowe 1999 roku dodatkowej kwoty 10 473 901,78 zł. Obecna wartość finansowego majątku trwałego w postaci akcji spółek zależnych FWR Biruna, ZPJ Dolwis, Jarlan, Koronki, Mirinda oraz FF Wisan na dzień 31.12.1999 roku wynosi 57 858 489,23 zł.

ROLIMPEX. Marcel Isler, szef Cargill Polska, zaprzeczył w rozmowie z PAP naszej wczorajszej informacji o wycofaniu się z przetargu na zakup 24,4 proc. akcji Rolimpexu. Zdaniem prezesa, Cargill wciąż czeka na odpowiedź z MSP.

STER-PROJEKT. Spółka zawarła z BGŻ umowę o przebudowę sieci WAN-BGŻ (sieci transmisji danych między jednostkami banku), dołączenie do niej sieci LAN jednostek banku i wykonanie systemu zabezpieczeń sieci WAN-BGŻ. Termin realizacji umowy — 30 lipca, Wartość umowy opiewa na 1,7 mln USD. Kary umowne mogą przekraczać 10 proc. wartości umowy. Nie wyłączono prawa dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, jednakże odpowiedzialność spółki względem BGŻ została ograniczona do 1 mln dolarów. WST, AS, EB

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Stasiuk Tadeusz, Bednarz Ewa, Sulejewski Artur

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Świat / Ze spółek