Zysk netto PKO BP lekko spadł w I kwartale 2016 r.

opublikowano: 09-05-2016, 07:32

Zysk netto PKO BP w I kwartale 2016 r. spadł o 1,4 proc. do 638,59 mln zł.

Wynik z banku z tytułu odsetek zwiększył się o 11 proc. do 1,85 mld zł, a wynik z prowizji i opłat spadł o 6,5 proc. do 635,4 mln zł. To nieco mniej niż oczekiwali analitycy, ankietowani przez PAP. Zysk netto i wynik odsetkowy są natomiast z grubsza zgodne z oczekiwaniami.

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP
Fot: Marek Wiśniewski, "Puls Biznesu"

Zobacz cały raport finansowy PKO BP za I kwartał 2016 r.>>

 

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) PKO Banku Polskiego, uwzględniającym podatek bankowy wyniósł 57% na koniec I kw. br. wobec 49,4% rok wcześniej, podał bank. Wskaźnik C/I grupy po wyłączeniu podatku od niektórych instytucji finansowych wyniósł 55,6%.

W rachunku wyników grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA po I kwartale 2016 roku suma pozycji dochodowych wyniosła 2 685,4 mln zł i była o 104,7 mln zł, tj. o 4,1% wyższa niż w I kwartale 2015 roku, podano w raporcie kwartalnym.

 

Bank wskazał, że wynik odsetkowy nadal pozostaje pod presją niskiego poziomu stóp rynkowych (dla stawek WIBOR 1M oraz 3M spadek w ujęciu rocznym wyniósł odpowiednio -0,30 pkt proc. i 0,18 pkt proc., co było efektem ostatniej obniżki stóp przez RPP jaka miała miejsce w marcu 2015 roku).

"Spadek ten spowodował obniżenie dochodowości aktywów oprocentowanych opartych w większości na stawkach rynkowych. W efekcie w I kwartale 2016 roku głównym motorem wzrostu wyniku odsetkowego r/r był spadek kosztów odsetkowych, zarówno depozytów klientowskich, jak i kosztów finansowania zewnętrznego"- czytamy w raporcie.

Marża odsetkowa zmniejszyła się o 0,3 pkt proc. r/r do poziomu 3,1% na koniec I kwartału 2016 roku w efekcie spadku zannualizowanego wyniku odsetkowego, przy wzroście wolumenu średnich aktywów oprocentowanych.

Wynik z prowizji spadł o 6,4% r/r do 635,4 mln zł na koniec I kw. Bank podał, że poziom wyniku prowizyjnego był w głównej mierze determinowany przez spadek: wyniku prowizyjnego z tytułu ubezpieczeń kredytów,przychodów z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, przychodów z tytułu operacji papierami oraz wyniku z tytułu kart płatniczych, będącego efektem wyższej liczby kart.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 1 360,5 mln zł i spadły o 3,2% r/r. Spadek poziomu ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez spadek kosztów  rzeczowych i amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, przy stabilnym poziomie kosztów świadczeń pracowniczych.

PKO BP podał, że obciążenie grupy podatkiem bankowym sięgnęło w I kwartale 148,4 mln zł, z czego przeważająca część przypadła na PKO Bank Polski SA (147,8 mln zł).

"Efektywność działania grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 57%. Wskaźnik C/I z wyłączeniem podatku od niektórych instytucji finansowych ukształtował się na poziomie 55,6% i pozostawał pod wpływem zdarzeń jednorazowych z poprzedniego kwartału. W ujęciu kwartalnym wskaźnik C/I (bez podatku) wyniósł 50,7% w porównaniu do 54,4% zrealizowanego w I kwartale 2015 roku" - czytamy także.

Bank poinformował też, że wzrost średnich aktywów (o 8,9 % r/r) oraz istotne wzmocnienie bazy kapitałowej (wzrost średnich kapitałów o 9,7% r/r), przy ujemnej dynamice wyniku przełożyły się na pogorszenie wskaźników rentowności: aktywów (ROA) i kapitałów (ROE), odpowiednio o 0,3 pkt proc. i 2,7 pkt proc. w ujęciu rocznym do poziomów 1,0% i 8,8%.

"Pogorszenie wskaźników rentowności odzwierciedla tendencję na rynku, niższe wyniki odnotowuje cały sektor bankowy przede wszystkim w efekcie wprowadzenia w I kwartale 2016 roku podatku od niektórych instytucji finansowych." - czytamy także w raporcie.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane