207 mln EUR czeka na chętnych

Magdalena Kot
17-01-2005, 00:00

Już dzisiaj można złożyć wniosek o dofinansowanie projektów zwiększających zakres ochrony środowiska, które mają być zrealizowane do 2006 roku.

Od 17 stycznia do 18 marca 2005 r. będzie trwać pierwsza runda aplikacyjna dla działania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) „Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”.

Kto kieruje

Nadzór nad realizacją poszczególnych projektów w ramach działania 2.4 powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

— Odpowiadamy m.in. za przyjmowanie zgłoszonych projektów, podpisywanie wybranych umów o dofinansowanie, rekomendowanie projektów, monitorowanie ich realizacji, jak również refundowanie poniesionych przez beneficjentów wydatków kwalifikowanych. Współpracujemy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy — instytucją zarządzającą, która odpowiada za prawidłową realizację całego SPO WKP oraz Ministerstwem Środowiska — instytucją pośredniczącą i sprawującą funkcje kontrolne nad NFOŚiGW — mówi Jan Hawrylewicz, p.o. prezesa NFOŚiGW.

Co do wzięcia i dla kogo

Celem działania 2.4 jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przez pomoc im w dostosowaniu się do wymagań ochrony środowiska.

— Na realizację inwestycji w ramach działania 2.4 przewidziano 207,2 mln EUR. Dofinansowanie będzie udzielane w drodze refundacji wydatków beneficjenta. Sposób ich udzielania określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy publicznej na inwestycje — mówi Jan Hawrylewicz.

Działanie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców bez względu na formę prowadzonej przez nich działalności, jednak szczególny nacisk położono na pomoc małym i średnim firmom.

— Tylko beneficjent z tej grupy może w ramach działania 2.4 liczyć na refundację do 65 proc. wydatków kwalifikowanych. Natomiast duże firmy otrzymają zwrot do 50 proc. poniesionych nakładów, ale nie więcej niż 5 mln EUR — wyjaśnia Jan Hawrylewicz.

Na co

Przedsiębiorcy zobligowani do dostosowania swoich firm do przepisów ochrony środowiska mogą liczyć na wsparcie projektów modernizacji gospodarki wodno-ściekowej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Akceptację uzyskają także działania związane z pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii oraz gospodarką odpadami, zwłaszcza niebezpiecznymi i przemysłowymi. Refundowane będą również inicjatywy dostosowujące funkcjonowanie przedsiębiorstw do wymagań BAT, połączone z koniecznością uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Podejmowane w ramach działania 2.4 inwestycje mają docelowo poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw, dzięki wspieraniu inwestycji wpływających na rozwój nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach. Przewiduje się także, iż pośrednio, wraz z rozwojem działań 2.4, zwiększą się nakłady przedsiębiorstw na inwestycje związane z ochroną środowiska — w tym zwłaszcza modernizowanie instalacji przemysłowych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalena Kot

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / 207 mln EUR czeka na chętnych