ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 13 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Zbycie aktywów o znacznej wartości

ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 13 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Zbycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 13 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o zawarciu przez Fundusz znaczącej umowy. 1) nazwę (firmę) podmiotu nabywającego aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna, 2) podstawowe dane o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 31-548 Kraków, 3) datę i sposób zbycia aktywów: 05 grudnia 2003 - transakcja zbycia papierów wartościowych w wykonaniu przyrzeczenia kontrahenta z dnia 04 grudnia 2003 roku, 4) podstawową charakterystykę zbytych aktywów: transakcja została zawarta w wykonaniu przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych; przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002507 o wartości nominalnej 28.140.000,00 zł i terminie zapadalności w dniu 11 sierpnia 2004 roku; wartość transakcji 27.010.572,96 zł, (cena 95,9864 za 100 ), 5) cenę, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena nabycia 9.598,64 za 1 szt., wartość ewidencyjna: 27.010.572,96 zł, 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa: brak powiązań 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu Data sporządzenia raportu: 05-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ