ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 13 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Zbycie aktywów o znacznej wartości

Tadeusz Stasiuk
05-12-2003, 19:22

ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 13 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Zbycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 13 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o zawarciu przez Fundusz znaczącej umowy.
1) nazwę (firmę) podmiotu nabywającego aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna,
2) podstawowe dane o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 31-548 Kraków,
3) datę i sposób zbycia aktywów: 05 grudnia 2003 - transakcja zbycia papierów wartościowych w wykonaniu przyrzeczenia kontrahenta z dnia 04 grudnia 2003 roku,
4) podstawową charakterystykę zbytych aktywów: transakcja została zawarta w wykonaniu przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych; przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002507 o wartości nominalnej 28.140.000,00 zł i terminie zapadalności w dniu 11 sierpnia 2004 roku; wartość transakcji 27.010.572,96 zł, (cena 95,9864 za 100 ),
5) cenę, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena nabycia 9.598,64 za 1 szt., wartość ewidencyjna: 27.010.572,96 zł,
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa: brak powiązań
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu
Data sporządzenia raportu: 05-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tadeusz Stasiuk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 13 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Zbycie aktywów o znacznej wartości