ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 14 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Nabycie aktywów o znacznej wartości

ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 14 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Nabycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 14 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów znacznej wartości: 1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank Przemysłowo - Handlowy PBK Spółka Akcyjna, 2) podstawowe dane o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa: Bank Przemysłowo - Handlowy PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 31-548 Kraków, 3) data i sposób nabycia aktywów: 05 grudnia 2003 - transakcja nabycia papierów wartościowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez sprzedającego w dniu 08 grudnia 2003 roku 4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002747 o terminie zapadalności w dniu 25 sierpnia 2004 roku o wartości nominalnej 26.180.000,00 zł; wartość transakcji 25.067.821,24 zł, (cena 9.575,18 zł za szt.) 5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena nabycia 9.575,18 zł za szt.), wartość ewidencyjna: 25.067.821,24 zł 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa: brak powiązań 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu 8) źródło finansowania nabytych aktywów: źródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu Data sporządzenia raportu: 05-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ