ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 15 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Zbycie aktywów znacznej wartości

ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 15 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Zbycie aktywów znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 15 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 ZBYCIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o zbyciu przez Fundusz aktywów znacznej wartości: 1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna, 2) podstawowe dane o nabywającym - osobie, która nabyła aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 31-548 Kraków, 3) data i sposób zbycia aktywów: 08 grudnia 2003 - transakcja zbycia papierów wartościowych w wykonaniu przyrzeczenia kontrahenta z dnia 05 grudnia 2003 roku, 4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: transakcja została zawarta w wykonaniu przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych; przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002747 o wartości nominalnej 26.180.000,00 zł i terminie zapadalności w dniu 25 sierpnia 2004 roku; wartość transakcji 25.079.366,02 zł, (cena 95,7959 za 100), 5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena zbycia 9.579,59 za 1 szt., wartość ewidencyjna: 25.079.366,02 zł 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: brak powiązań 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu Data sporządzenia raportu: 08-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ