ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 17 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003.

PAP
opublikowano: 09-12-2003, 19:04

ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 17 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003. RAPORT BIEŻĄCY NR 17 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003.
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów znacznej wartości:
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank Przemysłowo - Handlowy PBK Spółka Akcyjna,
2) podstawowe dane o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa: Bank Przemysłowo - Handlowy PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 31-548 Kraków,
3) data i sposób nabycia aktywów: 08 grudnia 2003 - transakcja nabycia papierów wartościowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez zbywającego w dniu 10 grudnia 2003 roku
4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002853 o terminie zapadalności w dniu 03 listopada 2004 roku o wartości nominalnej 5.990.000,00 zł; wartość transakcji 5.669.415,20 zł, (cena 9.464,80 zł za szt.)
5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena nabycia 9.464,80 zł za szt.), wartość ewidencyjna: 5.669.415,20 zł
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa: brak powiązań
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu
8) źródło finansowania nabytych aktywów: źródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu
Data sporządzenia raportu: 09-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 17 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003.