ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport Bieżący Nr 8 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003

ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport Bieżący Nr 8 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 8 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o zawarciu przez Fundusz znaczącej umowy. 1) nazwę (firmę) podmiotu zbywającego aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna, 2) podstawowe dane o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa: BPH PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 31-548 Kraków, 3) datę i sposób nabycia lub zbycia aktywów: 03 grudnia 2003 - transakcja nabycia papierów wartościowych, 4) podstawową charakterystykę nabytych lub zbytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 04 grudnia 2003 roku; przedmiotem transakcji były Bony Skarbowe PL0000002507 o wartości nominalnej 27.730.000 zł i terminie wykupu 2004-03-10; wartość transakcji 27.306.285,60 zł, (cena 9.847,20 zł za 1 szt.), 5) cenę, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena nabycia 9.847,20 zł za 1 szt., wartość ewidencyjna: 27.306.285,60 zł 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa: brak powiązań, 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu, 8) źródło finansowania nabytych aktywów: źródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. Data sporządzenia raportu: 04-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ