Gant miał 412,4 mln zł straty netto, audytor nie wyraził opinii

PAP
opublikowano: 22-03-2013, 08:31

Gant miał w 2012 r. 412,4 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu do 30,6 mln zł zysku rok wcześniej. Audytor spółki - Deloitte zwrócił uwagę na kilka problemów dotyczących m.in. możliwości kontynuowania działalności i nie wyraził opinii o sprawozdaniu.

Strata na działalności operacyjnej wyniosła w 2012 r. 287,3 mln zł. Na jej wysokość w głównej mierze wpłynęły: aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 100,6 mln zł i pozostałe koszty operacyjne w wysokości 140,05 mln zł, w tym głównie odpis z tytułu utraty wartości firmy 55,2 mln zł i aktualizacja wartości zapasów 71,3 mln zł.

"Do dalszego pogłębienia straty przyczyniła się wysokość kosztów finansowych - 172 mln zł. Najistotniejszą pozycją wśród kosztów finansowych, niewynikającą z normalnego toku działalności grupy, jest aktualizacja aktywów finansowych w wysokości ponad 146 mln zł. Na pozycję tę składają się odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych z tytułu wierzytelności przysługujących grupie od podmiotów: Kantor Spółka z o.o. Gant s.k.a. (do wysokości posiadanego zabezpieczenia) oraz IPO28 Sp. z o.o. SPV SUPPORT2 s.k.a. (w 100 proc.)" - napisano w sprawozdaniu zarządu.

W ocenie zarządu Gant po dokonanych odpisach aktualizujących wartość praktycznie całego majątku grupy, jego wartość odzwierciedla wartości godziwe.

"Gdyby sprawozdanie skonsolidowane grupy miało być przygotowywane przy braku założenia kontynuacji działalności, nie wymagałoby w opinii zarządu wielu istotnych korekt" - napisano.

Audytor spółki poinformował, że nie uzyskał wystarczających dowodów, które przemawiałyby za możliwością kontynuacji działalności.

"Podczas badania nie uzyskaliśmy wystarczających dowodów, iż plany i zamierzenia grupy kapitałowej - w świetle sytuacji opisanej w powyższych akapitach - zapewniają jej możliwość kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. W szczególności nie otrzymaliśmy wystarczających dowodów dotyczących możliwości spłaty bądź restrukturyzacji przez spółki z grupy przeterminowanego zadłużenia oraz planów grupy dotyczących możliwości uzyskania dodatkowych źródeł finansowania, umożliwiających jej kontynuację działalności" - napisał Deloitte.

Audytor podał, że uwzględniając wagę problemów, na które zwrócił uwagę, nie może wyrazić opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane