GPW nie dopuściła do obrotu akcji Leasco

pb.pl, ESPI
opublikowano: 04-12-2007, 17:14

Zarząd Giełdy postanowił odmówić dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D  spółki Leasco.

Rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy bierze pod uwagę m. in. sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na jego wyniki finansowe.

W ocenie Zarządu Giełdy brak jest pewności co do rzeczywistej sytuacji finansowej spółki. W opinii z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, obejmujący okres od 1.07.2005 r. do 30.06.2006 r. biegły rewident stwierdził, że spółka znajduje się w bardzo niekorzystnej sytuacji finansowej. Generowane w latach ubiegłych starty ponad dwukrotnie przekraczały sumę kapitałów rezerwowego, akcyjnego i zapasowego, brak było pełnej realizacji postanowień układowych, spółka utraciła płynność finansową i nastąpiło zmniejszenie rozmiarów sprzedaży.

Biegły rewident nie potwierdził założenia co do zdolności spółki do kontynuowania działalności.

W raportach bieżących i kwartalnych dotyczących kolejnego roku obrotowego, obejmującego okres od 01.07.2006 r. do 30.06.2007 r. emitent podał do publicznej wiadomości m. in. informacje o uchyleniu przez sąd układu z wierzycielami oraz sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Powyższe zdarzenia miały wpływ na wykazanie przez spółkę zysku w wysokości około 33 milionów złotych oraz na wzrost kapitałów własnych spółki.

Zdaniem GPW, z uwagi na to, że sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy nie zostało jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta brak jest możliwości dokonania oceny faktycznej sytuacji finansowej w jakiej znajduje się spółka Leasco.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: pb.pl, ESPI

Polecane