Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Umowa przelewu wierzytelności

Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Umowa przelewu wierzytelności UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI Raport bieżący nr 67/2003 Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 19 listopada 2003 r. zawarta została umowa przelewu wierzytelności pomiędzy: Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Katowicach a Firmą "Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą 40-028 Katowice, ul. Francuska 34 Niniejsza umowa zawarta jest w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z tytułu zawartej w dniu 22.04.2003 roku z firmą "Hydrobudowa Sląsk" S.A. Umowy o współpracy nr 1/2003/CKK/040 wraz z późniejszymi aneksami do wysokości 24 000 000, PLN. Przedmiotem umowy jest przelew na rzecz Banku wierzytelności przysługujących Spółce wobec Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą 44-100 Gliwice, ul.Sienkiewiecza 2 wynikającej z umowy Nr IR-6/Kuź/2003 z dnia 27.10.2003 roku z tytułu realizacji w ramach Umowy Konsorcjum zawartej z Rejonowym Przedsiębiorstwem Melioracyjnym S.A. z siedzibą w Lublińcu, ul. Niegolewskich 7 zadania inwestycyjnego pn. "Adatpacja wyrobiska popiaskowego Kopalni Piasku Kuźnica Warężyńska na cele budowy zbiornika przeciwpowodziowego" do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami stwierdzonymi przez Bank z tytułu transakcji zawartych w ramach umowy o współpracy Nr 1/2003/CKK/040 z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli zadłużenie wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku zostanie spłacone następuje zwrotne przelanie wierzytelnosci Kryterium uznania niniejszej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych emitenta Data sporządzenia raportu: 20-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ