Kowalczyk: w październiku na rządzie projekt dot. nadzoru nad spółkami SP

PAP
opublikowano: 06-10-2017, 06:04
aktualizacja: 06-10-2017, 06:04

W październiku rząd powinien przyjąć projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym - poinformował PAP szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Wskazał, że projekt doprecyzowuje m.in. obecne przepisy dot. kompetencji premiera w tym zakresie.

W wykazie prac legislacyjnych rządu znalazł się projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Na stronie KPRM napisano, że projekt rozszerza na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa zakres kompetencji premiera "dotyczących koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach"

Kowalczyk powiedział, że ma nadzieję, iż za tydzień projekt trafi na Komitet Stały Rady Ministrów. "Rząd, jak wszystko dobrze pójdzie, przyjmie projekt we wtorek na Radzie Ministrów po Komitecie Stałym. To może nastąpić mniej więcej za dwa tygodnie. Rząd w październiku powinien przyjąć projekt" - wyjaśnił.

Minister powiedział, że projekt nie zmienia zasad delegowania bieżącego zarządzania spółkami Skarbu Państwa na poszczególnych ministrów. "To pozostaje, tutaj nic się nie zmienia" - zaznaczył. Wskazał, że projekt precyzuje natomiast wiele kwestii związanych z kompetencjami premiera w zakresie nadzoru nad spółkami.

Dodał, że przewidziano w nim też wyłączenie - dla przedstawicieli załogi w radach nadzorczych spółek skarbu państwa - wymagań, które muszą spełnić członkowie rad nadzorczych tych spółek. "Do tej pory było to niejasne. Były różne interpretacje, np. że przedstawiciele załogi też muszą mieć zdany egzamin, wyższe wykształcenie itd. To w niektórych przypadkach było trudne" - powiedział Kowalczyk.

Zaznaczył, że zgodnie z projektem wymogi dla członków rad nadzorczych będą dotyczyć przedstawicieli Skarbu Państwa, ale nie wybieranych demokratycznie przedstawicieli załóg.

W informacji na temat istoty projektu napisano, że zmiana m.in. przyznaje premierowi ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa, stwarza możliwość występowania do wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa, z żądaniem udzielenia informacji dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Ponadto, w odniesieniu do spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa projekt rozszerza zakres spraw, w których szef rządu będzie zatwierdzał instrukcje do głosowania.

Projekt wprowadza nowy wyjątek od konieczności uzyskiwania zgody Rady Ministrów na zbycie akcji Skarbu Państwa dotyczący spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego, chyba że wartość rynkowa tych akcji przekracza 200 000 złotych.

Projekt ma także umożliwić przyznanie członkom zarządów spółek prawa do "płatnej przerwy w świadczeniu usług" oraz "świadczeń dodatkowych", które może przyznać walne zgromadzenie. Do wynagrodzeń członków zarządów ma być też doliczany VAT.

Na podstawie pochodzącej z grudnia 2016 roku ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (oraz ustawy zawierającej przepisy wprowadzające) z dniem 1 stycznia zlikwidowane zostało Ministerstwo Skarbu Państwa (proces likwidacji zakończył się ostatecznie 31 marca br.). Likwidację tę koordynował minister Kowalczyk, który jest także wskazany jako autor obecnej nowelizacji.

Na podstawie tej ustawy nadzór nad spółkami skarbu państwa został przekazany szefowi rządu. Następnie przyjęte zostało rozporządzenie, w ramach którego premier powierzała nadzór nad poszczególnymi grupami spółek konkretnym ministrom. Większość spółek trafi pod nadzór ministra rozwoju i finansów.

Z kolei spółki energetyczne, górnicze przeszły pod nadzór ministra energii, spółki transportowe - do ministra infrastruktury i budownictwa, spółki związane z żeglugą śródlądową, gospodarką morską - do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Spółki z sektora rolnego trafiły pod nadzór ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Kilka spółek, w tym media publiczne, trafiły do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Kilka spółek przejął też resort sportu i turystyki.

Henryk Kowalczyk
Jerzy Dudek/FORUM
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane