Miliardy dla eksporterów z Pekao i KUKE

Nowe instrumenty gwarancyjne pomogą firmom zdobyć zamówienia zagraniczne. Pierwszym beneficjentem jest stocznia Crist

Z tego artykułu dowiesz się

  • Jak będzie wyglądało nowe wsparcie dla przedsiębiorstw udzielane przez KUKE i Pekao
  • Które firmy mogą z niego skorzystać
  • W jaki sposób firmy będą mogły zwiększyć swoje limity finansowania

W połowie 2018 r. zamówienia polskich stoczni opiewały na 20 jednostek. To blisko dwa razy więcej niż w tym samym okresie 2017 r. Wówczas zakontraktowanych było 11 konstrukcji. Duży wzrost zamówień zwiększa zapotrzebowanie na finansowanie i gwarancje kontraktowe. Te zaś, dzięki proponowanemu rozwiązaniu, mogą zapewnić stoczniom krajowe instytucje finansowe, takie jak bank Pekao oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

EKSPORTOWE FINANSOWANIE:
EKSPORTOWE FINANSOWANIE:
Janusz Władyczak, prezes KUKE, oraz Piotr Stolarczyk, dyrektor zarządzający w banku Pekao, przekonują, że dzięki finansowaniu i gwarancjom obu instytucji, polscy eksporterzy mogą zyskać nowe kontrakty eksportowe.
Fot. Marek Wiśniewski

— Stocznie należą do sektora kapitałochłonnego potrzebującego dużego zaangażowania gwarancyjnego, którego często brakuje. Dlatego konieczne okazało się opracowywanie prostego instrumentu finansowego, gwarancyjnego, który ułatwi im finansowanie kontraktów eksportowych. Ponadto zamawiający nie zawsze godzą się na stosowanie gwarancji ubezpieczeniowych, preferując bankowe. Współpracując z Pekao możemy zapewnić nie tylko większą „pojemność gwarancyjną”, lecz także poradzić sobie z tym problemem. Wszystko dzięki zupełnie nowemu instrumentowi, który może być wykorzystany szeroko także przez inne branże — mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Piotr Stolarczyk, dyrektor zarządzający w Pekao, któremu podlega nowy Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu, informuje, że bank może finansować i gwarantować kontrakt eksportowy, a regwarantem w imieniu skarbu państwa będzie KUKE.

Lepsza konkurencyjność

Nowy instrument został po raz pierwszy zastosowany w finansowaniu kontraktów stoczni Crist.

— Podpisaliśmy już umowę dotyczącą jednego z kontraktów, a na drugi podpiszemy wkrótce. Przewidziany limit gwarancyjny to 20-30 mln EUR w zależności od zapisów kontraktu plus zabezpieczenia kursowe. Negocjujemy także dwa duże zamówienia na konstrukcje stalowe — jedno na rynek norweski, drugie w segmencie budowlanym dla podmiotu z rynku europejskiego. Zakładamy, że rozmowy zostaną sfinalizowane w styczniu 2019 r., wówczas zwrócimy się do KUKE i Pekao z kolejnym wnioskiem — mówi Ewa Kruchelska, przewodnicząca rady nadzorczej Crista.

Podkreśla, że stocznia z KUKE współpracuje od wielu lat, ale z Pekao ma pierwszą umowę.

— W Niemczech czy w Norwegii działają banki oferujące strukturalne finansowanie kontraktów eksportowych. W Polsce dotychczas żaden bank nie chciał pełnić takiej roli. Teraz taką instytucją finansową może być Pekao. Dzięki zaproponowanej wraz z KUKE atrakcyjnej strukturze finansowania będziemy mogli lepiej konkurować z firmami europejskimi oraz azjatyckimi — twierdzi Ewa Kruchelska.

Nie tylko dla stoczni

Piotr Stolarczyk dodaje, że nowy instrument jest kierowany nie tylko do firm z sektora stoczniowego.

— Do współpracy zapraszamy wszystkie firmy realizujące albo planujące pozyskanie zamówień zagranicznych. W tym gronie są również spółki budowlane. To wpisuje się w strategię banku Pekao, który chce być bardzo aktywny w finansowaniu działalności eksportowej krajowych firm z różnych sektorów gospodarki — twierdzi Piotr Stolarczyk.

Janusz Władyczak przyznaje, że z nowych rozwiązań, zaproponowanych przez bank i KUKE mogą skorzystać także dostawcy pojazdów szynowych lub drogowych.Katalog beneficjentów nie jest zamknięty, dotyczy wszystkich podmiotów eksportujących różne produkty i usługi wymagające gwarancji. Piotr Stolarczyk zapewnia, że na początku tego roku zostaną podpisane umowy z innymi firmami z różnych branż.

— Wysłaliśmy do działających na polskim rynku firm oferty, w których proponujemy finansowanie o wartości około 3 mld zł. Eksporterzy mogą wykorzystać je w trakcie negocjowania nowych kontraktów zagranicznych, oferując klientom nie tylko swój produkt, lecz także pokazując, że mają wsparcie i zainteresowanie banku w pozyskaniu finansowania kontraktu. To bardzo ważne dla wzmocnienia pozycji polskiej firmy w negocjacjach z zagranicznym kontrahentem — dodaje Piotr Stolarczyk.

Bank Pekao i KUKE przedstawiają ogólne założenia nowego instrumentu i finansowania umowy, ale szczegółowe paramenty bank i korporacja będą ustalać każdorazowo z polskimi podmiotami i ich zagranicznymi klientami. Zgłoszenie możliwości finansowania kontraktów zagranicznych przez dwie duże polskie instytucje finansowe pomoże krajowym podmiotom zdobyć zamówienia eksportowe. Janusz Władyczak podkreśla, że różnorodne instrumenty finansowe oferują na przykład podmioty azjatyckie, co ułatwia tamtejszym eksporterom pozyskiwanie zleceń zagranicznych. Podobny cel ma zastosowanie nowego instrumentu przez Pekao oraz KUKE. Janusz Władyczak i Piotr Stolarczyk podkreślają, że pracują nad kolejnymi rozwiązaniami, które ułatwią finansowanie kontraktów polskim podmiotom.

Już zaproponowany eksporterom instrument finansowy pozwoli nie tylko na pozyskanie i finansowanie kontraktów eksportowych. Janusz Władyczak zapewnia, że dzięki regwarancjom KUKE firmy będą mogły przyznane oraz uwolnione limity finansowe wykorzystać na inne projekty, na przykład na inwestycje. Regwarantowane finansowanie nie będzie „ zjadać” przyznanego firmie limitu, który zamiast na finansowanie kontraktu będzie mogła przeznaczyć na inne cele biznesowe. Wspomoże to zarówno przedsiębiorców, jak też banki zarządzające limitami i mogące wykorzystać je na inne cele.

Piotr Stolarczyk szacuje, że zastosowanie nowego instrumentu zaproponowanego przez Pekao oraz KUKE pozwoli firmom zwiększyć limity na inne projekty.

Oprócz instrumentu finansowego oferowanego eksporterom przez te instytucje nowy mechanizm finansowania inwestycji i kontraktów w sektorze morskim proponuje również Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przedstawiło projekt ustawy dotyczący budowy Morskiego Funduszu Rozwoju (MFR), który będzie dysponował 2 mld zł na projekty, stoczniowe, armatorskie, portowe itp. Janusz Władyczak uważa, że finansowanie z MFR może być komplementarne wobec proponowanego przez Pekao oraz KUKE.

OKIEM EKSPERTA BUDOWLANEGO

Stabilizacja w kraju, rozwój za granicą

JAN STYLIŃSKI, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Instrument zaproponowany przez KUKE i Pekao ułatwi firmom budowlanym wejście i rozwój działalności na rynkach zagranicznych. Na początku przyszłego roku do Polski przyjedzie delegacja ze Szwecji, by porozmawiać o współpracy w polskimi firmami w realizacji kontraktów na tamtym rynku. Równocześnie jednak trzeba podkreślić, że bez poprawy sytuacji podmiotów budowlanych, waloryzacji i urealnienia wartości kontraktów realizowanych na krajowym rynku rozwój polskich firm na szeroką skalę na rynkach zagranicznych nie będzie możliwy. Zazwyczaj pierwsze kontrakty na nowych rynkach są realizowane ze stratą, bo trzeba poznać rynek, zainwestować w sprzęt, kadrę itp. Bez stabilnej pozycji finansowej na krajowym rynku trudno tego dokonać.

Gwarancje i polisy

KUKE nie tylko regwarantuje kontrakty, wiele firm korzysta także z jej ubezpieczeń eksportowych. Instytucja ubezpieczy należności z dwóch dużych kontraktów spółki Feerum na Ukrainie o wartości blisko 210 mln zł. Feerum zawarło z firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwie umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych. Pierwsza, na kwotę 35,6 mln EUR, przewiduje dostawę pięciu kompleksów silosów do 1 października 2019 r. Druga, na kwotę 13,3 mln EUR, ma być sfinalizowana w ciągu 9 miesięcy od otrzymania zaliczki, a maksymalny termin płatności określono na 30 czerwca 2019 r. Uzyskanie polisy ubezpieczeniowej KUKE umożliwi Feerum udzielenie zamawiającemu tzw. kredytu dostawcy. Warunkiem sprzedaży na rynkach wschodnich jest zaoferowanie produktu wraz z finansowaniem. Dzięki współpracy z KUKE, która zaoferowała ubezpieczenie kontraktu w kredycie na 5 lat, Feerum będzie miało możliwość sfinansowania go z wybraną instytucją.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Kapczyńska

Polecane