Motocykl do testu obniży PIT

opublikowano: 30-08-2015, 22:00

Wydatki na zakup składników majątku, które będą używane krócej niż rok, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki poniesione na nabycie motocykli, których okres używania będzie krótszy niż rok i które z tej przyczyny nie zostaną zaliczone do środków trwałych. Oczywiście pod warunkiem, że będą wykorzystywane w działalności — stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej wydanej w tym miesiącu (nr IBPB- 1-1/4511-272/15/AP).

Przełomowy rok

Tę pozytywną opinię uzyskała producentka części i akcesoriów do motocykli, w tym ram z rury spawanej, stanowiących osłony silników i motocykli. Do zbadania ich poprawności musi kupować motocykle. Służą do sprawdzenia prawidłowego mocowania tych części i przeprowadzenia testów zderzeniowych. Podatniczka nie klasyfikuje motocykli dla celów podatku dochodowego jako środki trwałe, ale jako wyposażenie. Nabywa je na krótko, używa nie dłużej niż rok, ponieważ w tym terminie ulegną one zniszczeniu i zostaną sprzedane. Jeżeli jednak okres użytkowania tych pojazdów przekroczy rok, zostaną one uznane jako środki trwałe i jako takie wpisane do ewidencji. Producentka rozlicza działalność liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Uważa, że wydatki na zakup motocykli może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a potem je skorygować, jeżeli po roku ich użytkowania będą przydatne do dalszych testów.

Korekta kosztów

Organ podatkowy przyznał jej rację. Dyrektor katowickiej izby przypomniał, że jeżeli podatnicy nabywają określone składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, to po jego upływie muszą zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, z podaniem w ewidencji ceny ich nabycia. Jednocześnie muszą zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania. Potem muszą stosować stawki amortyzacji w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Mają też obowiązek zapłacić odsetki od zaległości podatkowych naliczone od dnia zaliczenia wydatków do kosztów do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok.

Amortyzacja urządzeń

Katowicki organ podkreślił, że amortyzacji podlegają (z pewnymi zastrzeżeniami) stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu — o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie np. umowy najmu, dzierżawy. Przy kwalifikowaniu składnika majątku do środków trwałych jednym z decydujących kryteriów jest przewidywany okres jego używania. O tym, jak długo składnik majątku będzie używany w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, decyduje sam podatnik. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu