MSP o wrześniowej emisji obligacji

DI, MSP
opublikowano: 31-08-2010, 10:19

Ministerstwo Finansów przedstawiło dane dotyczące wrześniowej emisji obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Oprocentowanie papierów dłużnych pozostanie na dotychczasowym poziomie. Od 1 września osoby zainteresowane bezpiecznym oszczędzaniem będą mogły ulokować swoje środki w obligacjach o dwu, cztero i dziesięcioletnim okresie wykupu. W  sprzedaży dostępne są nadal obligacje 3-letnie wyemitowane w sierpniu br.

Z początkiem miesiąca do sprzedaży trafią obligacje dwuletnie (DOS0912), których wykup zaplanowano na wrzesień 2012 r., czteroletnie (COI0914) o planowanym terminie wykupu na wrzesień 2014 roku oraz obligacje dziesięcioletnie (EDO0920) z terminem wykupu we wrześniu 2020 roku. Najatrakcyjniej oprocentowanymi obligacjami pozostają nadal obligacje dziesięcioletnie, które już w pierwszym roku rozliczeniowym przyniosą inwestorom aż 5,25 proc. zysku. Oprocentowanie papierów dwuletnich ustalono natomiast na poziomie 4, a czteroletnich - 4,5 proc. Także obligacje trzyletnie z emisji sierpniowej zaoferują atrakcyjny zysk na poziomie 3,79 proc. w I półrocznym okresie odsetkowym.

„Państwowe papiery dłużne oferowane inwestorom detalicznym cieszą się wciąż rosnącym zainteresowaniem. Od lat ta forma oszczędzania pozostaje najbezpieczniejszą” – komentuje Anna Suszyńska, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. „Na popularność obligacji Skarbu Państwa wpływa dodatkowo fakt, że oferowany wybór między różnymi okresami inwestycji jest skutecznym sposobem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Dzięki temu możliwe jest pomnożenie oszczędności w najbardziej odpowiedni dla siebie sposób i w najdogodniejszym terminie” – dodaje.

Szczegóły oferty:

Obligacje dwuletnie (DOS0912)

Od pierwszego dnia września będzie można kupić dwuletnie obligacje Skarbu Państwa, charakteryzujące się stałym oprocentowaniem, które ustalono na 4,00 proc. Oznacza to, że każda z popularnych „dwulatek”, o nominale 100 zł, wygeneruje po dwóch latach czysty zysk na poziomie 8,16 zł. Swój profit można zrealizować na trzy sposoby, gotówką, przelewem na wskazany przez inwestora rachunek bankowy i przez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji skarbowych kolejnych emisji. W przypadku skorzystania z trzeciej możliwości cena jednej obligacji wynosi 99,90 zł. Termin wykupu to wrzesień 2012 r.

Obligacje trzyletnie (TZ0813) – zysk co pół roku

Do końca października potrwa sprzedaż obligacji trzyletnich, które jako jedyne notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku regulowanym BondSpot. Od innych rodzajów obligacji odróżnia je też okres odsetkowy – z inwestycji w trzylatki odsetki wypłacane są co sześć miesięcy. Taki sam pozostaje natomiast nominał każdej z trzylatek, czyli 100 zł. Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów, obligacje trzyletnie opłaca się kupić w drodze zamiany. Wówczas cena każdej z nich wynosi 99,80 zł. Termin ich wykupu to wrzesień 2013 roku, a aktualne oprocentowanie to 3,79.

Obligacje czteroletnie (COI0914) – Oprocentowanie uwzględnia poziom inflacji

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Obligacje czteroletnie, których nowa emisja zaczyna się z pierwszym dniem września, charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, zależnym od poziomu inflacji. Realny zysk gwarantuje marża odsetkowa, którą dodaje się do procentowego poziomu inflacji. Gwarantuje to zysk zawsze powyżej poziomu inflacji. Rozliczanie odsetek następuje w czterech rocznych okresach odsetkowych. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi więc 4,50 proc. W latach kolejnych może być wyższe, gdyż do poziomu inflacji dodaje się 2,50 proc. Ich wykup przewidziany jest we wrześniu 2014 roku. Podobnie jak w przypadku pozostałych obligacji, także i tu istnieje możliwość zamiany obligacji, którym zbliża się termin wykupu na obligacje nowej emisji. Wiąże się to z dodatkowym zyskiem, ponieważ cena kupna każdej obligacji czteroletniej wynosi wówczas 99,90 zł.

Obligacje dziesięcioletnie (EDO0920) – największe zyski przez 10 lat

Najwyżej oprocentowanymi obligacjami są, obligacje dziesięcioletnie. Ich oprocentowanie jest zmienne i obecnie wynosi 5,25 proc. Dziesięciolatki, gwarantują realny zysk, niezależnie od poziomu inflacji, a to dzięki marży dodawanej do obliczanego co roku, aktualnego poziomu inflacji, która wynosi w kolejnych latach 3 pkt. proc. Podobnie, jak w przypadku czterolatek, wszyscy posiadacze dziesięcioletnich papierów dłużnych mają możliwość ich wcześniejszego wykupu. Jednak trzeba się wówczas liczyć ze zmniejszeniem odsetek o 2 zł (w przypadku DOS i COI jest to 1 zł), z każdej obligacji przedstawionej do wcześniejszego wykupu. Zwolnienie z tej opłaty dotyczy inwestorów dokonujących przedterminowego wykupu w ramach realizacji emerytury z konta IKE. Obligacje dziesięcioletnie są najkorzystniejszą formą inwestowania w papiery dłużne Skarbu Państwa.

Klauzula dotycząca sprzedaży

Sprzedaż i obsługę detalicznych obligacji skarbowych prowadzi PKO Bank Polski (agent emisji). Obligacje można kupować w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Sprzedaż odbywa się również przez Internet (www.zakup.obligacjeskarbowe.pl) oraz centrum telefoniczne 0-801-310-210 lub 081 - 535 66 55 - z zagranicy i przez telefon komórkowy. Posiadacze Konta Inteligo mają możliwość zakupu obligacji bezpośrednio ze swojego internetowego konta bankowego.

O obligacjach Skarbu Państwa

Obligacje skarbowe od wielu lat pozostają popularną formą lokowania kapitału zarówno przez klientów detalicznych jak i różnego rodzaju spółki nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem instytucji finansowych, spółek z o.o. i spółek akcyjnych.
Emitentem obligacji Skarbu Państwa jest Ministerstwo Finansów. Zwrot ulokowanego w obligacjach kapitału wraz z należnymi odsetkami gwarantowany jest przez Skarb Państwa. Państwo, poprzez sprzedaż obligacji zaciąga dług u inwestora, gwarantując jednocześnie jego spłatę wraz z zyskiem w postaci odsetek,
w określonym terminie.
Istotną cechą obligacji jest to, że właściciel każdego rodzaju papieru  może dokonać jego zamiany na papiery z nowej emisji korzystając z preferencyjnych warunków. Można też skorzystać z prawa
do wcześniejszego wykupu obligacji i wycofać ulokowany w nich kapitał wraz z naliczonymi odsetkami.
Nominał każdej obligacji, niezależnie od jej typu, ustalony jest na kwotę 100 zł.

Obligacje dwuletnie

Oprocentowanie obligacji dwuletnich, czyli popularnie zwanych dwulatek, jest przez cały okres oszczędzania stałe, czyli już w momencie zakupu znany jest przyszły zysk. Kapitalizacja odsetek następuje już po pierwszym roku. Mamy więc do czynienia z korzystnym dla inwestorów procentem składanym - odsetki zostają dodane do kapitału i w drugim roku oprocentowanie jest naliczane od otrzymanej sumy.
Posiadacze obligacji dwuletnich, którzy zdecydują się ulokować swoje zyski z kończących się inwestycji
w nowej emisji obligacji otrzymują atrakcyjną propozycję finansowania. Wtedy, jednostkowy koszt zakupu jednej obligacji zamyka się w kwocie 99,90 zł. Osoby decydujące się na wydłużenie horyzontu oszczędzania nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

Obligacje trzyletnie

Jedynymi obligacjami detalicznymi o charakterze rynkowym są trzylatki, czyli papiery notowane
na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku regulowanym BondSpot. W przeciwieństwie
do pozostałych typów obligacji, nie można ich przedstawić do przedterminowego wykupu. Różnią się też okresem sprzedaży, sposobem naliczania odsetek oraz częstotliwością wypłaty zysków.
Wypłata odsetek właścicielowi obligacji trzyletnich odbywa się po każdym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie trzyletnich papierów skarbowych jest zmienne i dopasowywane co pół roku do stopy WIBOR6M. Podobnie jak w przypadku innych obligacji skarbowych właściciel trzylatek może przed terminem wykupu złożyć zlecenie ich zamiany na papiery z nowej emisji. Wówczas nabędzie
je z dyskontem, które przynosi dodatkowy zysk.
Wartość nominalna obligacji trzyletnich wynosi 100 zł. Natomiast sprzedawane są według ceny emisyjnej, która może być wyższa, równa lub niższa od wartości nominalnej obligacji. Z reguły cena emisyjna jest równa lub niższa (np. 99,90 zł – czyli 10 gr mniej, niż wartość nominalna).
Skarb Państwa wykupuje obligacje za kwotę równą wartości nominalnej oraz wypłaca odsetki należne
za ostatni półroczny okres oszczędzania po upływie 3 lat, począwszy od pierwszego dnia emisji.

Obligacje czteroletnie

Czterolatki mają charakter oszczędnościowy i ze względu na swoje bezpieczeństwo, poziom oprocentowania i czas trwania stanowią konkurencję dla lokat bankowych. Charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, które opiera się na poziomie inflacji w danym roku powiększonym o marżę odsetkową. Marża ta zapewnia zwrot z inwestycji zawsze wyższy od inflacji. W przypadku tego typu papierów występują cztery okresy odsetkowe, a wypłata odsetek następuje co roku.
Istnieje także możliwość zarówno wycofania się z inwestycji w trakcie okresu oszczędzania jak i zamiany starych, zapadających papierów na nowe, dzięki czemu uzyskuje się 10-gr dyskonto w cenie każdej nabywanej obligacji.

Obligacje dziesięcioletnie

Charakteryzują się, podobnie jak czterolatki, zmiennym oprocentowaniem, które opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz marży odsetkowej. Ich oprocentowanie zmienia się co roku, w zależności
od zmian stopy inflacji a kapitalizacja odsetek, których wypłata następuje przy wykupie papierów po 10 latach, następuje co roku.
Dziesięciolatki, jako jedyne obligacje skarbowe, mogą być kupowane w ramach Konta IKE Obligacje. Inwestowanie poprzez Indywidualne Konto Emerytalne oznacza, że zysk z inwestycji w obligacje skarbowe nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych przy spełnieniu warunków ustawowych. W 2010 roku limit wpłat w ramach IKE ustalony został na kwotę 9 579 zł, co pozwala na zakup 95 sztuk obligacji dziesięcioletnich.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, MSP

Polecane