Neutralność klimatyczna wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów rynkowych

Komentarz partnera Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska
opublikowano: 18-04-2021, 20:00

Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga ogromnych zmian na wielu płaszczyznach, które powinny być realizowane w duchu sprawiedliwej transformacji i z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy.

Do tej pory za największy sukces w dyplomacji klimatycznej, należy uznać Porozumienie Paryskie i idącą za nim katowicką konferencję COP24, podczas której ustalono szczegółowe zasady jego wdrażania. Zostały one określone w Katowickim Pakiecie klimatycznym (Katowice Rulebook) zgodnie z którym konieczne są m.in. przemiany w energetyce. Polityka energetyczna Polski do 2040 r., wprowadza nas na ścieżkę w kierunku neutralności klimatycznej zgodnie z tymi założeniami.

Nawiązując do PEP2040 w ciągu najbliższych 10 lat, co trzecia MWh wyprodukowanej energii elektrycznej będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. W celu realizacji tych planów kluczowy będzie rozwój morskiej energetyki wiatrowej, w przypadku której przewidujemy realizację projektów inwestycyjnych o mocy ok. 8-11 GW w 2040 r. i wartości ok. 130 mld zł. Kolejny element to energetyka jądrowa, która docelowo zapewni Polsce 6-9 GW mocy zainstalowanej z tych źródeł. Poprzez program „Mój Prąd”, wsparcie klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz aukcje OZE będziemy też kontynuować rozwój fotowoltaiki, która do 2040 r. będzie generować ok. 16 GW. Ponadto rozwój rozproszonej energetyki obywatelskiej i rozpowszechnienie inteligentnych rozwiązań (sieci, liczników, urządzeń) spowoduje wzrost udziału w rynku aktywnych odbiorców energii, co doprowadzi to do zmiany modelu rynku energii, który znamy obecnie.

W procesie transformacji ogromną rolę odgrywają programy rządowe. W ramach dwóch dotychczas przeprowadzonych naborów programu „Mój Prąd” wypłacono 1,1 mld zł wspierając tym samym ponad 200 tys. mikroinstalacji. Innym naszym flagowym programem jest „Czyste Powietrze”, w ramach którego złożono już ponad 230 tys. wniosków na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych na łączną kwotę ponad 4 mld zł. Ponadto w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) chcemy na ten cel przeznaczyć dodatkowe 3,8 mld EUR, tj. ponad 17 mld zł.

Michał Kurtyka(02.02.2021)
Michał Kurtyka(02.02.2021)
Marek Wiśniewski

Nie osiągniemy jednak neutralności klimatycznej bez zaangażowania biznesu. Istotną rolę odegrają tu firmy z sektora finansowego. Konieczna zmiana nawyków, przyzwyczajeń i trybu życia ludzi zależy m.in. od tego, jakie produkty są dostępne na rynku. A finansowanie zielonych inwestycji będzie ważnym elementem w budowaniu popytu i podaży dla zrównoważonych produktów i inwestycji. Producenci wprowadzając na rynek produkty, będą też musieli brać pod uwagę koszty związane z gospodarką odpadami w myśl zasady rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Perspektywicznie, coraz bardziej powszechne stanie się oznakowanie produktów wskazując ich ślad środowiskowy. Decydować to będzie o pozycji konkurencyjnej produktów na rynku międzynarodowym.

Ważną rolę odegra również system jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju czyli tzw. taksonomia UE - narzędzie, które tworzy ramy odniesienia dla inwestorów i przedsiębiorstw w podejmowaniu zrównoważonych decyzji inwestycyjnych oraz ma ochronić przed "greenwashingiem", czyli realizacją działań tylko pozornie proekologicznych.

Konsekwencje wzrostu temperatur na ziemi dotyczyć będą każdego z nas i przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne jest by zmianom klimatu przeciwdziałać na każdym szczeblu. Osiągnięcie neutralności klimatycznej możliwe będzie tylko dzięki współpracy, która musi być: międzynarodowa, międzyrynkowa i międzypokoleniowa.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Organizator

Puls Biznesu

Patron honorowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Polecane