NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 74/2003

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 74/2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 74/2003 JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 11 grudnia 2003 roku, zbył łącznie 1 106 473 akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 2,31 zł. każda, spółki Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych "ZUGiL" S.A. z siedzibą w Wieluniu (ZUGiL S.A.) stanowiących ok. 45,63 % jej kapitału zakładowego i uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących ok. 45,63 % ogólnej liczby głosów, z czego Odlewnia Żeliwa S.A. z siedzibą w Zawierciu nabyła 572 008 akcji spółki ZUGiL S.A. stanowiących ok. 23,58 % jej kapitału zakładowego oraz Jan Szlązak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Gospodarcze "Skorpion", nabył 534 465 akcji spółki ZUGiL S.A. stanowiących ok. 22 % jej kapitału zakładowego. W wyniku tego zbycia Fundusz nie posiada akcji spółki ZUGiL S.A. Cena jaką Fundusz otrzymał za jedną akcję w każdej z transakcji wyniosła 7,96 zł, co daje łączną cenę za sprzedany pakiet akcji w wysokości 8 807 525,08 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Funduszu, na koniec III kwartału br., wynosiła 8 794 725,08 zł. Jednocześnie Jupiter NFI S.A. informuje, że pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz, a ww. nabywcami, brak jest jakichkolwiek powiązań. Powyższe akcje należy uznać za aktywa o znacznej wartości w rozumieniu przepisów RRM z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych .., z uwagi na to, iż są to aktywa finansowe stanowiące ponad 20 % kapitału zakładowego spółki ZUGiL S.A. Data sporządzenia raportu: 11-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ