NFI Piast <NFIWl.WA> RB 19/2002 z 17 lipca 2002 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży większościowego pakietu akcji...

Narodowy Fundusz Inwestycyjny &quot;PIAST&quot; Spółka Akcyjna
17-07-2002, 17:29

RB 19/2002 Z 17 LIPCA 2002 ZAWARCIE WARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY WIĘKSZOŚCIOWEGO

PAKIETU AKCJI SPÓŁKI "JAROMA" SA Z SIEDZIBĄ W JAROCINIE

W dniu 17 lipca 2002 r. Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" SA zawarł warunkową umowę sprzedaży na rzecz DATEX - Jakub Data i Wspólnicy, spółki jawnej z siedzibą w Wadowicach, wszystkich będących własnością Funduszu akcji spółki "JAROMA" SA z siedzibą w Jarocinie, to jest 222.330 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda, stanowiących 33% kapitału zakładowego Spółki i głosów na WZA. Łączna cena sprzedaży zbywanego przez Fundusz pakietu akcji, którego wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych jest równa 0, wynosi 956.019 zł, tj. 4,30 zł za jedną akcję. W transakcji uczestniczą również Narodowe Fundusze Inwestycyjne posiadające mniejszościowe pakiety akcji spółki "JAROMA" SA. Przeniesienie własności akcji pomiędzy Sprzedającymi a Kupującym uzależnione jest od spełnienia się nw. warunków zawieszających: 1) do 31 sierpnia 2002 r., a w wypadku przedłużenia terminu zapłaty - najpóźniej do 15 września 2002 r., rachunki bankowe wszystkich Funduszy zostaną uznane kwotami należnych im cen sprzedaży; 2) do 31 sierpnia 2002 r. Kupujący uiści podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawartej umowy i przekaże NFI "PIAST" SA stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt. Jeżeli najpóźniej do 15 września 2002 r. nie spełnią się warunki zawieszające, każdemu Sprzedającemu przysługuje prawo, według jego uznania, do odstąpienia od umowy albo domagania się od Kupującego wykonania umowy i zapłaty pełnej kwoty ceny sprzedaży oraz dodatkowo żądania niezwłocznej zapłaty przez Kupującego odszkodowania w wysokości 15% tej kwoty. Jeżeli, mimo spełnienia się warunków zawieszających, do 26 września 2002 r. nie nastąpi zamknięcie transakcji z wyłącznej winy Sprzedającego, to Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy albo domagania się od Sprzedającego wykonania umowy i przeniesienia własności akcji oraz dodatkowo żądania niezwłocznej zapłaty przez Sprzedającego odszkodowania w kwocie 15% ceny sprzedaży. Brak jest powiązań pomiędzy NFI "PIAST SA" i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz a Nabywcą akcji Spółki. Zawarcie wyżej opisanej warunkowej umowy, której przedmiotem jest sprzedaż przez Fundusz wszystkich posiadanych akcji spółki "JAROMA" SA, uznano za zawarcie przez NFI "PIAST" SA znaczącej umowy i zbycie aktywów o znacznej wartości z uwagi na fakt, że zbywany przez Fundusz pakiet akcji przekracza 20% kapitału zakładowego spółki "JAROMA" SA.

Data sporządzenia raportu: 17-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Narodowy Fundusz Inwestycyjny &quot;PIAST&quot; Spółka Akcyjna

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Piast &lt;NFIWl.WA> RB 19/2002 z 17 lipca 2002 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży większościowego pakietu akcji...