Nieszablonowe podejście do biznesu 2x3 popłaca

Partnerem publikacji jest 2x3 SA
opublikowano: 10-03-2023, 14:09
aktualizacja: 10-03-2023, 14:14
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rozmowa ze Sławomirem Poznańskim, członkiem zarządu 2x3 SA.

Jakie powody sprawiają, że spółka 2x3 jest dobrze znana wśród dostawców zaopatrujących biura i ośrodki szkoleniowe?

Takich powodów jest sporo, ale najważniejszy kryje się w profilu działalności naszej firmy. 2x3 SA jest drugim co do wielkości w Europie producentem tablic i flipchartów. Produkujemy tablice suchościeralne i kredowe w odpowiedzi na zapotrzebowanie biur i szeroko pojętego sektora edukacji. Wytwarzamy również wszelkiego rodzaju tablice szkoleniowe, m.in. flipcharty. Jednak aż 70 proc. naszej produkcji ma charakter wytworów OEM, czyli takich, które trafiają na rynek pod marką naszych kontrahentów – klientów. Nasze produkty dostarczamy nie tylko na rynki europejskie, lecz również do Afryki i na Bliski Wschód. Sukcesy na rynku krajowym zachęciły nas do wyjścia na rynki zagraniczne, gdzie również znajdujemy zainteresowanie. Z każdym kolejnym rokiem rośnie nasza produkcja przeznaczona na eksport.

Które wydarzenia w historii firmy zasługują na wyróżnienie jako kroki milowe rozwoju firmy i jej biznesu?

W latach 1996–1997 firma 2x3 postawiła swoje pierwsze kroki w biznesie. Polegały one na nawiązaniu współpracy z największymi w Polsce i na świecie dystrybutorami sprzętu biurowego. To było kładzenie fundamentu pod rozwój biznesu firmy. Dzięki temu już przez pierwsze lata naszej działalności udało nam się ugruntować pozycję firmy na rynku krajowym wśród dostawców zaopatrujących biura, szkoły i ośrodki konferencyjne.

Sukces, jaki udało się osiągnąć, jest pochodną elastycznego podejścia do biznesu i do wyzwań – zarówno zewnętrznych, z jakimi spotykamy się na rynku, jak i do wyzwań wewnętrznych, pochodzących z branży. Bez wątpienia sukces to także efekt umiejętności zapewniania potrzebnej logistyki i zachowania łańcuchów dostaw. Takie podejście biznesu zapewniło nam w ostatnich latach powodzenie mimo wyjątkowo trudnej sytuacji na rynkach.

Sławomir Poznański
członek zarządu 2x3 SA

W latach 2010–2014 firma realizowała intensywny program inwestycyjny. Czteroletni okres unowocześniania spowodował wprowadzenie w jej procesy biznesowe nowoczesnych technologii, które znacznie zwiększyły potencjał produkcyjny i stały się podstawą rozwoju działalności eksportowej. Przy czym rozwój produkcji łączył się z dbałością o jakość produktów. Właśnie w tamtych latach podjęliśmy starania o to, by nasza działalność i produkty czyniły zadość wymogom norm jakościowych. W efekcie otrzymaliśmy certyfikaty zgodności z Polską Normą, a firma uzyskała Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001.

Historia firmy 2x3 to stopniowy rozwój biznesu, inwestycje powodujące wzmacnianie potencjału eksportowego. Czy ten scenariusz sukcesu nie uległ zmianie w dobie pandemii, zamknięcia gospodarki i rwania się łańcuchów dostaw?

W roku 2020 nasza firma w krótkim czasie i w odpowiedzi na wyzwania pandemii zdecydowała się na wdrożenie produktów zwiększających bezpieczeństwo działania w okoliczności sanitarnych obostrzeń. Podczas pandemii popyt na przegrody wykonane z użyciem pleksi był ogromny. Szybka reakcja na nową sytuację i nagłe potrzeby rynku pozwoliła nam nie tylko na dynamiczny wzrost przychodów w czasie, gdy wiele biznesów notowało przestój. Właśnie w latach pandemii ugruntowaliśmy pozycję firmy 2x3 na rynku krajowym, ale jeszcze bardziej na rynkach europejskich. Daliśmy się poznać jako producent o elastycznym i nieszablonowym podejściu do rozwiązań technologicznych.

Jak udało się to osiągnąć w warunkach zamkniętych gospodarek i centrów logistycznych?

To prawda, że lata 2021 i 2022 były nacechowane drastycznym wzrostem kosztów logistyki, i to w skali globalnej. Logistyka stała się wtedy przeszkodą nie do przeskoczenia dla jednych, ale dla wielu innych wprost przeciwnie – trampoliną, dzięki której nie tylko udało im się przetrwać, ale i osiągnąć niespodziewany wzrost biznesu. W takich okolicznościach firma 2x3, dzięki dużemu doświadczeniu w poszukiwaniu partnerów do współpracy i elastycznemu podejściu do innowacji technologicznych, nadal gruntowała swoją pozycję rynkową. Znów potwierdziliśmy, że jesteśmy nie tylko stabilnym, ale i niezawodnym dostawcą, który ma zdolności dostarczać produkty bez względu na otoczenie i występujące zagrożenia rynkowe. Właśnie w latach pandemicznej niestabilności nasza firma poszerzyła grono swoich klientów zagranicznych.

Jak wobec tego można na podstawie doświadczeń firmy 2x3 określić główne czynniki sukcesów biznesowych?

Sukces, jaki udało się osiągnąć, jest pochodną elastycznego podejścia do biznesu i do wyzwań – zarówno zewnętrznych, z jakimi spotykamy się na rynku, jak i do wewnętrznych, pochodzących z branży. Bez wątpienia sukces to także efekt umiejętności zapewniania potrzebnej logistyki i zachowania niezbędnych łańcuchów dostaw. Takie podejście biznesu zapewniło nam w ostatnich latach powodzenie mimo wyjątkowo trudnej sytuacji na rynkach. W zależności od zmieniającego się modelu dostaw na rynku tablic potrafiliśmy dostosować swoją strategię i procesy biznesowe. Warto podkreślić, że właśnie w latach 2020–2022 firma 2x3 nadal realizowała długoterminową strategię modernizacji technologii i procesów wewnętrznych.

Co można powiedzieć o naturze tej strategii z długoterminowym horyzontem?

Bardzo ważna jest dla nas zdolność do globalnego researchingu, czyli do dynamicznego, stosownego do potrzeb szukania i znajdowania partnerów biznesowych. Nie mniej istotna jest umiejętność elastycznego modernizowania produktów i opakowań w zależności od potrzeb. W ostatnich latach z roku na rok rośnie znaczenie nowych technologii. Dlatego tak ważny jest nasz zespół ekspertów IT, który ma zdolność wypracowania technologicznej integracji z naszymi partnerami i klientami. Kolejne strategicznie ważne dla nas kompetencje to rozwój procesów logistycznych w celu integracji ich z procesami klientów, np. dostawa producent – użytkownik końcowy na rynku niemieckim oraz nowoczesny system zarządzania biznesem oparty na KPI i rozwiniętym modelu rachunkowości zarządczej wraz z modelem zarządzania płatnościami klientów, opartym na ubezpieczeniu należności i procesie wewnętrznej kontroli. Strategia biznesowa, jeśli ma stać się fundamentem do rozwijania interesów, wymaga ciągłego doskonalenia wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, zgodnie z długoterminowym planem.

Jakie konkretne dane pokazują powodzenie firmy w biznesie?

Tytułem wyjaśnienia – nasza spółka rozlicza się w cyklu od początku lipca do końca czerwca roku następnego. Oznacza to, że wszelkie dane, które odzwierciedlają jej działalność, są opisywane w takich okresach. Już oceniamy, jaki był rok 2022 w biznesie firmy, a jednocześnie dopiero w wakacje br. definitywnie ten rok podsumujemy.

Generalnie sprzedaż firmy 2x3 systematycznie rośnie. Średnia dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży za lata 2013–2017 to 22 proc. rocznie; w latach 2018–2020 średnioroczny wzrost wyniósł 5 proc., by w latach pandemii 2020–2022 znów dynamicznie wzrosnąć do 10 proc. średniorocznie.

A jak firma radziła sobie w trudnym roku napaści Rosji na Ukrainę i wybuchu inflacji?

Mimo kolejnych wyzwań, jakie wynikły dla gospodarki z wojny i skokowego wzrostu inflacji, w roku 2022 firma 2x3 nadal realizowała wzrost sprzedaży. Jest to, jak już wspomniałem, trwający okres rozliczeniowy. Niemniej szacujemy, że w minionym roku sprzedaż znów wzrosła i osiągnęła poziom 15 proc. w zestawieniu rok do roku.

Jakie oczekiwania i plany biznesowe ma firma na kolejny rok wojny i inflacji?

W 2023 r. chcielibyśmy odnotować dalszy wzrost. Zakładamy, że będzie to możliwe dzięki rozwojowi kanałów dystrybucji oraz wciąż poszerzającej się współpracy z partnerami strategicznymi naszej firmy. Jeśli zrealizujemy cele wyznaczone na 2023 r., to osiągniemy kolejny wzrost sprzedaży na poziomie 15 proc. rok do roku.

O firmie
O firmie

Spółka 2x3 powstała w 1996 r. jako przedsięwzięcie małżeństwa Anny i Jacka Kuzyninów. Działalność rozpoczynała w wynajętym garażu. Pierwszym klientem było Office Depot, a produktem tablica korkowa. Firma była wówczas bardzo mała, stąd nazwa – fabryczka na dwa–trzy metry. W miarę rozwoju biznesu firma zmieniała formę organizacyjną – od spółki cywilnej, przez jawną, spółkę z o.o., aż do spółki akcyjnej. Firma zatrudnia obecnie około 350 osób, z czego większość to kobiety pracujące nie tylko w administracji, ale i w halach produkcyjnych. Od 2005 r. funkcję prezesa także pełni kobieta – Anna Kuzynin. Pewne problemy stwarza spółce jej geograficzne położenie – większe miasta są oddalone od jej siedziby o 60–90 km. Wymaga to wysiłku ściągania do pracy specjalistów z większych miast. Jednak 2x3 SA dzięki prowadzeniu bardzo ciekawych projektów i dynamicznemu rozwojowi daje ogromne możliwości specjalistom, którzy poszukują ciekawej pracy i dróg własnego rozwoju.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane