Czytasz dzięki

NIK: Lotnisko w Rzeszowie na razie nierentowne

AR
opublikowano: 08-12-2016, 11:49

Prognozy samorządu są zbyt optymistyczne. Rentowność portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, określana jako milion pasażerów rocznie, zostanie osiągnięta najwcześniej w 2022 r. - szacuje Najwyższa Izba Kontroli (NIK).

NIK wziął pod lupę lotnisko w Rzeszowie, oczko w głowie lokalnych samorządowców, które - zdaniem ekspertów - stanowi ważny czynnik rozwoju całego województwa. Z raportu wynika, że potencjał tego portu nie jest w pełni wykorzystywany, mimo wielu przeprowadzonych tu i zakończonych ostatnio inwestycji, podejmowanych przez zarządzającą nim spółkę Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka".

W ostatnich latach w lotnisko zainwestowano ponad 400 mln zł, w większości środków z programów pomocowych Unii Europejskiej. Znaczna część inwestycji współfinansowana była przez Województwo Podkarpackie, większościowego udziałowca spółki. Drugim wspólnikiem lotniska było Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Porty Lotnicze (PPL), dla którego port lotniczy Rzeszów-Jasionka jest tylko jednym z podmiotów, tworzących grupę kapitałową.

NIK pozytywnie odniosła się do większości tych przedsięwzięć. W jej ocenie inwestycje, które miały m.in. poprawić konkurencyjność lotniska oraz dostosować infrastrukturę do potrzeb linii lotniczych i pasażerów zwiększyły przepustowość oraz poprawiły system bezpieczeństwa i komfort obsługi podróżnych.

Największą przeszkodą w dalszym rozwoju lotniska są - jak wskazuje NIK - zagrożenia w terminowej budowie linii kolejowej i dróg, służących lepszemu skomunikowaniu portu.

Serce regionu

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 (Strategia 2020) zakłada, m.in. integrację tego portu z głównymi węzłami kolejowymi i drogowymi wskazując, że ma on szansę stać się głównym lotniskiem w przewozach towarowych, łączących USA z Europą Środkowo-Wschodnią. Jednym z warunków osiągnięcia tych celów jest pełne skomunikowanie lotniska z innymi formami transportu. Zdaniem NIK wzmocni to szanse rozwojowe peryferyjnych regionów województwa, na terenie którego koncentruje się ok. 90 proc. krajowej produkcji przemysłu lotniczego.

Celem kontroli NIK była ocena, czy nakłady poniesione na infrastrukturę portu w podrzeszowskiej Jasionce przyczyniły się do pełnego wykorzystania jego potencjału oraz realizacji celów określonych w Strategii 2020.

Wzrost potencjału

NIK ocenia, że spółka Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" ­zrealizowała niemal wszystkie (11 z 12) zadania inwestycyjne, zaplanowane na lata 2012-2015. W dziewięciu z nich osiągnięto zakładane rezultaty. Sukcesywnie zwiększała się liczba obsłużonych pasażerów. W 2015 r. było ich ponad 645 tys., czyli o ponad 7 proc. więcej niż w 2014 r. Systematycznie powiększa się także ilość odprawionych towarów „cargo”. W 2015 r. w porównaniu z 2014 r odnotowano wzrost o 277 proc.

Zwiększenie liczby operacji lotniczych i odprawionych pasażerów oraz tonażu „cargo” nie szło jednak w parze z realizacją innych wskaźników przyjętych w Planie Generalnym. Nie uzyskano m.in. planowanego poziomu przychodów ze sprzedaży, planowanego wyniku finansowego (w 2014 r. i w 2015 r.) oraz EBITDA - czyli zysku przed odsetkami, podatkami i amortyzacją (w 2013 r. i w 2015 r.) - przede wszystkim z powodu niewykonania planowanych przychodów ze sprzedaży paliwa lotniczego oraz z działalności lotniczej i pozalotniczej (mimo niższych od zakładanych kosztów działalności).

 W ocenie NIK wzrost liczby podróżnych obsługiwanych przez port lotniczy Rzeszów-Jasionka powinien ulec przyśpieszeniu. W 2015 r. np. przepustowość lotniska wykorzystywana była zaledwie w 46 proc. Według ekspertów granica liczby pasażerów, od której port staje się rentowny wynosi obecnie ok. 1 mln rocznie. NIK oszacowała, że port lotniczy taką liczbę odprawionych pasażerów może osiągnąć, w wariancie optymistycznym, w 2022 r. albo dopiero w 2025 r., podczas gdy według prognozy z Planu Generalnego powinno to nastąpić już w 2021 r.

 Bierny wspólnik

W ocenie NIK w zakresie działań na rzecz wykorzystania potencjału lotniska Przedsiębiorstwo Polskie Porty Lotnicze zachowywało się biernie. Wspólnik ten, podobnie jak Województwo Podkarpackie, wypełnił zapisy umowy o gotówkowym podwyższeniu kapitału, jednak nie realizował na rzecz portu lotniczego innych świadczeń. W marcu 2015 r przedsiębiorstwo zaliczyło port lotniczy Rzeszów-Jasionka do kategorii spółek posiadających niski potencjał rozwojowy i przeznaczonych do zbycia. W sierpniu 2015 r. ujawniło, że zamierza zbyć udziały, dokonując odpisów aktualizujących (zmniejszających) wartość swoich udziałów o niemal 180 mln zł. W ocenie NIK działania te świadczą o tym, że PPL - jako wspólnik - nie spodziewa się w najbliższych latach poprawy sytuacji spółki Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka” i nie wiąże z nią planów na przyszłość w ramach swojej grupy kapitałowej.

 Jednocześnie NIK pozytywnie ocenia konsekwentne działania Województwa Podkarpackiego (reprezentowanego przez Urząd Marszałkowski) na rzecz rozwoju portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Kolej i droga pod znakiem zapytania

W ocenie NIK istnieje ryzyko, iż nie zostaną terminowo zrealizowane dwa przedsięwzięcia, zapisane w Strategii 2020, które służyć mają pełniejszemu wykorzystaniu potencjału portu lotniczego Rzeszów-Jasionka: odgałęzienie linii kolejowej L71 oraz bezpośrednie połączenie lotniska z drogą ekspresową S19 i autostradą A4.

Prace na rzecz odgałęzienia linii kolejowej są w fazie wstępnej, a uzyskanie pozwolenia na budowę oraz opracowanie projektów budowlanych uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej, co może nastąpić dopiero na przełomie 2016/2017 r. Natomiast połączenie Portu z drogą ekspresową S19 i autostradą A4 planowane jest na koniec 2018 i częściowo po 2020 roku.

W ocenie NIK, przyspieszenie tempa realizacji tych dwóch przedsięwzięć umożliwi pełniejsze wykorzystanie potencjału portu lotniczego - zarówno w zakresie przewozów towarowych, jak i pasażerskich.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AR

Polecane