Ostatnie rundy wyścigu po kredyt

opublikowano: 06-03-2019, 22:00

Jeszcze tylko przez niecałe dwa miesiące maluchy mogą składać wnioski o premię technologiczną z BGK.

Państwowy bank rozpoczął trzeci etap jednego z najpopularniejszych naborów finansujących przedsiębiorstwa, które wdrażają wyniki prac B+R. Piąta edycja „Kredytu na innowacje technologiczne”, czyli poddziałania 3.2.2 programu Inteligentny Rozwój (POIR), wystartowała w październiku ubiegłego roku. Szanse na dotacje mają projekty, których efektem będą nowe lub udoskonalone w skali kraju produkty i usługi. Firmy mogą wziąć udział w dwóch rundach konkursowych. Pierwsza zakończy się 10 kwietnia, a druga — 26 kwietnia.

— Rozwiązania wykorzystane w projekcie muszą być wynikiem własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. Na każde przedsięwzięcie można otrzymać dofinansowanie w formie premii technologicznej w wysokości 6 mln zł. W puli jest aż 350 mln zł. Pytanie, czy wystarczy pieniędzy na ostatni etap. Przedsiębiorcy często składają wnioski o grant na ostatnią chwilę — zwraca uwagę Bogusława Mazurek, dyrektor w dziale doradztwa biznesowego i zarządzania innowacjami w Crido.

Warto podkreślić, że zasady ubiegania się o wsparcie z poddziałania 3.2.2 POIR są zupełnie inne niż np. w programie „Badania na rynek” czy w podobnych konkursach z programów regionalnych.

— Najpierw przedsiębiorca składa wniosek do banku komercyjnego o udzielenie kredytu technologicznego. Dopiero po uzyskaniu pro mesy lub zawarciu warunko wej umowy kredytowej moż ubiegać się o dofinansowani w BGK. Wsparciem dla wnio skodawcy jest premia tech nologiczna, która stanow spłatę części kredytu udzie lonego przez bank komer cyjny — wyjaśnia Bogusław Mazurek.

Program jest przeznaczon dla MŚP, które mają zdolnoś kredytową. Wysokość dofi nansowania uzależniona jes od wielkości firmy i lokalizac projektu. Kredyt sfinansuje m.in. zakup maszyn, linii technologicznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw paten towych i licencji. Instrument po kryje również część wydatków związanych z budową i rozbu dową nieruchomości oraz z eks pertyzami i projektami technicz nymi.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy