Polfa Kutno <PKUT.WA> Raport bieżący nr 13/04 dotyczy wystąpienia Recordati o zezwolenie na zakup znaczącego pakietu...

Zespół redakcyjny
30-03-2004, 09:17

Polfa Kutno <PKUT.WA> Raport bieżący nr 13/04 dotyczy wystąpienia Recordati o zezwolenie na zakup znaczącego pakietu... RAPORT BIEŻĄCY NR 13/04 DOTYCZY WYSTĄPIENIA RECORDATI O ZEZWOLENIE NA ZAKUP ZNACZĄCEGO PAKIETU AKCJI POLFY KUTNO SA
Zarząd Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. informuje, iż znalazł się w posiadaniu następującej informacji, która w opinii Zarządu może w znaczący sposób wpłynąć na cenę akcji Polfy Kutno:
"Recordati wystąpił o zezwolenie na zakup znaczącego pakietu akcji wiodącej polskiej firmy farmaceutycznej
Mediolan, 29 marca 2004. W dniu dzisiejszym Zarząd Recordati postanowił wystąpić do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) o udzielenie zezwolenia na nabycie pakietu akcji uprawniającego do przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. (Polfa Kutno) notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stosowny wniosek został już złożony do KPWiG.
Recordati zamierza nabyć 938.500 akcji, stanowiących 49,999% kapitału akcyjnego spółki w trybie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polfy Kutno, oferując 287 zł za jedną akcję. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż przewidywane jest, pod warunkiem uzyskania zezwolenia ze strony KPWiG, w drugiej połowie kwietnia. Przy powyższych założeniach całkowita kwota, którą Recordati przeznaczy na zakup pakietu akcji, wyniesie około 269 milionów złotych (około 57 milionów euro), zaś inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych nabywającego. Oferowana cena zawiera premię ok. 20% w stosunku do średniej ceny rynkowej z ostatnich 6 miesięcy oraz ok. 21% w stosunku do ceny zamknięcia na sesji giełdowej w piątek 26 marca. Polfa Kutno produkuje zarówno leki Rx (wydawane z przepisu lekarza) oraz OTC (dostępne bez recepty), zaś jej oferta obejmuje szeroką gamę obszarów terapeutycznych. W ostatnich latach Polfa Kutno odnotowała znaczącą poprawę wyników finansowych, osiągając w latach 2000-2003 średnią dynamikę sprzedaży na poziomie ponad 20%. W 2003 roku sprzedaż spółki wyniosła 245,1 miliona zł (55,1 miliona euro) zaś zysk netto wyniósł 30,5 miliona zł (6,9 miliona euro). Recordati i Polfa Kutno posiadają podobne udziały na macierzystych rynkach farmaceutycznych. Dzięki silnej orientacji rynkowej oraz wysoko wykwalifikowanym działom marketingu i sprzedaży, Polfa Kutno jest wysoko oceniana na tle konkurencji, a marki wielu produktów posiadają ugruntowaną pozycję na rynku.
Kadra zarządzająca Polfy Kutno z sukcesem przeprowadziła proces transformacji spółki z przedsiębiorstwa państwowego do nowoczesnej firmy, zdolnej skutecznie konkurować na rynku, dzięki nowoczesnemu systemowi sprzedaży, procesom produkcyjnym spełniającym GMP (Good Manufacturing Practise - Praktyki Dobrego Wytwarzania) oraz dobrze zbilansowanemu portfelowi leków.
"Polska jest największym krajem wśród nowoprzyjętych członków Unii Europejskiej", powiedział Giovanni Recordati, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, "z bardzo dobrymi, naszym zdaniem, perspektywami dalszego wzrostu". Polfa Kutno należy do grona najlepszych polskich przedsiębiorstw, którym udało się z sukcesem przejść przez proces transformacji polskiej gospodarki i sprostać wymogom rynku. Recordati będzie wspierać dalszy rozwój Polfy Kutno poprzez umożliwianie jej dostępu do gamy własnych innowacyjnych produktów oraz współpracować z Polfą Kutno w celu dalszego wzmocnienia jej pozycji na polskim rynku i w niektórych krajach regionu".
ZASTRZEŻENIE
Niniejsza wiadomość nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji i nie gwarantuje w żaden sposób, że takie wezwanie zostanie ogłoszone. Zapisywanie się na sprzedaż akcji w ramach publicznego wezwania do sprzedaży akcji może rozpocząć się dopiero po uzyskaniu koniecznego zezwolenia KPWiG i innych ewentualnych zgód oraz może być przeprowadzone za pośrednictwem biura maklerskiego zgodnie z obowiązującymi regulacjami polskiego prawa. Jedynym celem niniejszego komunikatu jest poinformowanie akcjonariuszy zarówno Recordati jak i Polfy Kutno o zamiarach nabywającego, zgodnie z włoskimi regulacjami dotyczącymi raportowania przez spółki publiczne.
Założona w 1926 roku firma Recordati jest europejską grupą farmaceutyczną, notowaną na włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM, ISIN IT 0003074447), zajmującą się badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą leków oraz komponentów farmaceutycznych z siedzibą w Mediolanie, prowadzącą działalności także we Francji, Irlandii, Hiszpanii, Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych. Recordati zatrudnia 2100 pracowników, z których 150 pracuje w dziale badań i rozwoju. Produkty firmy są sprzedawane w około 100 krajach świata. W 2003 roku, skonsolidowane przychody wyniosły 488 milionów euro, z czego ok. 57% zrealizowano na rynku międzynarodowym. W tym samym okresie zysk operacyjny wyniósł 81 milionów euro.
Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.recordati.com. Dodatkowych informacji udzielają:
Biuro Prasowe
Donatella Richelli
(39) 0248787576
e-mail: comimagen@recordati.it
Kontakty z inwestorami
Marianne Tatschke
(39) 0248787973
e-mail: inver@recordati.it
Claudio Rossetti (Echo Comunicazione d'Impresa)
(39) 028056134
e-mail: crossetti@echocom.it
Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie, poza danymi historycznymi, stanowią "przewidywania dotyczące przyszłości" ("forward-looking statements", zgodnie z definicją zawartą w Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku). Są one oparte na bieżących informacjach, bieżących ocenach oraz założeniach uważanych w tej chwili za uzasadnione. Te informacje, oceny i założenia mogą jednakże okazać się niekompletne lub błędne, oraz z którymi związane są czynniki ryzyka i brak pewności niezależne od firmy. Zatem ostateczne wyniki mogą różnić się w rzeczywistości od tego, co zostało zawarte w tych stwierdzeniach dotyczących przewidywań. Wszystkie odniesienia i opisy produktów firmy Recordati mają charakter wyłącznie informacyjny w kontekście prezentacji działalności firmy i nie wskazują na możliwości przepisania lub zastosowania tych wyrobów w żadnym szczególnym wypadku."
Data sporządzenia raportu: 30-03-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zespół redakcyjny

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Świat / Polfa Kutno &lt;PKUT.WA&gt; Raport bieżący nr 13/04 dotyczy wystąpienia Recordati o zezwolenie na zakup znaczącego pakietu...