Powiązania mogą odebrać dopłatę PFRON

opublikowano: 16-06-2016, 22:00

Niektórym firmom trudniej o dopłaty do etatów osób niepełnosprawnych. By je utrzymać, zmieniają strategie biznesowe. To skutek zaostrzenia rygorów

Są już pierwsze przypadki odmowy przyznania pomocy finansowej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, którzy do tej pory bez przeszkód ją uzyskiwali i w zasadzie nadal spełniają ku temu warunki. Stracili prawo do dopłat, ponieważ firmy, z którymi są powiązani, nie mogą wykazać się dobrymi wynikami z działalności.

Obecnie jest właśnie tak, że gdy nawet jedna firma w grupie zależnych spółek ma złą kondycję ekonomiczną, to żadna z tych, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, nie ma szans na dofinansowanie ich wynagrodzeń. Nie ma znaczenia, że o dopłaty występuje podmiot stabilny, z dużymi zyskami. A także, jaką ma za sobą historię. Ważna jest sytuacja „na dziś”.

Nowe kryterium unijne

Do dofinansowania mają prawo pracodawcy, którzy osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekraczający 6 proc. Przysługuje ono również pracodawcom zatrudniającym do 25 osób (ta grupa beneficjentów nie musi spełniać warunku 6 proc. niepełnosprawnych, ubiegając się o pomoc) oraz pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej.

Pieniądze, na wniosek przedsiębiorcy, są wypłacane przez Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie na jednego pracownika niepełnosprawnego można otrzymać dopłatę w wysokości od 450 zł do 1800 zł miesięcznie w zależności od stopnia niepełnosprawności, a ponadto dodatkowe 600 zł w przypadku występowania u zatrudnionego tzw. schorzeń szczególnych.

Dobra sytuacja ekonomiczna pracodawcy była zawsze podstawowym warunkiem przyznania dopłat. Była jednak badana tylko u wnioskującego o wypłatę. W tym roku pod lupę jest brany także stan finansów każdej ze spółek z nim powiązanych. To skutek postanowień Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., które w praktyce zaczęły działać w Polsce od niedawna.

— Nowe zasady ruszyły, gdy w lutym PFRON uaktualnił na swojej stronie internetowej formularze informacji udostępnianych przy ubieganiu się o dofinansowanie i zamieścił oświadczenia dotyczące statusu powiązania oraz sytuacji ekonomicznej wszystkich powiązanych podmiotów — mówi Grzegorz Ogórek, menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC.

Na stronie internetowej PFRON wyraźnie wezwano beneficjentów do przesłania informacji o sytuacji ekonomicznej beneficjentapowiązanego oraz innych zależnych podmiotów i zwrócono uwagę, że powinna być ona składana z każdym kolejnym wnioskiem o wypłatę dofinansowania. Duże firmy muszą składać sprawozdania finansowe.

— Przepisy dotyczące wykluczania z dofinansowania z PFRON podmiotów, w których grupie jest przedsiębiorstwo o słabszej kondycji, jest realnym zagrożeniem aktualnego modelu biznesowego dla wielu firm. Zwłaszcza dla większych, zatrudniających niemałą liczbę osób niepełnosprawnych, działających w różnych dziedzinach — ocenia Agnieszka Ginel, starszy konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC.

Adwokat Katarzyna Krawczyk z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy podkreśla, że według wspomnianego rozporządzenia pomoc na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych nie jest zgodna z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, jeżeli jest udzielana przedsiębiorstwu w trudnej sytuacji. Jednocześnie Bruksela zdefiniowała pojęcie przedsiębiorstwa.

— Komisja Europejska potwierdziła, że pod tym pojęciem należy rozumieć organizm gospodarczy, na który może składać się kilka podmiotów odrębnych w sensie prawnym. W związku z tym instytucje udzielające pomocy są zobowiązane zweryfikować sytuację finansową całej powiązanej grupy — wyjaśnia Katarzyna Krawczyk.

Jak podkreśla, dopłaty stanowią istotne wsparcie finansowe dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

— W obecnej sytuacji uzyskanie dofinansowania może stać się dużo trudniejsze. Przepisy stanowione na szczeblu unijnym nie wspierają w ten sposób zatrudniania osób niepełnosprawnych — przyznaje adwokat z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Kłopotliwe odmowy

Eksperci PwC sygnalizują, że niektórzy już odczuli negatywne skutki nowych zasad przyznawania dopłat. Z odmową wypłaty spotkał się np. przedsiębiorca, zatrudniający nie od dziś ponad 100 pracowników niepełnosprawnych. Dwa z kilku podmiotów, z którymi jest powiązany, oświadczyły o swojej złej kondycji finansowej i dofinansowanie wstrzymano. Pracodawca odwołał się od tej decyzji i jednocześnie podjął działania biznesowe, aby odzyskać prawo do pomocy z PFRON, którą dotychczas otrzymywał bez kłopotów, bo nie chce zmniejszać zatrudnienia. W jednej ze spółek podniesiono kapitał, druga, nie rokująca poprawy, została sprzedana.

— Pracodawca ma obecnie ogromne poczucie niesprawiedliwości — mówi Grzegorz Ogórek.

Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
×
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Jak podkreśla, zatrudnienie osób niepełnosprawnych wymaga niemałych nakładów finansowych. Pracodawcę kosztuje dostosowanie stanowisk pracy i zakładu do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Przedsiębiorcy zwracają szczególną uwagę, że pracownicy ci mogą pracować dziennie nie dłużej niż 7 godzin, nie wolno ich angażować do pracy w godzinach nadliczbowych ani w soboty, ani w niedziele i święta. Przysługuje im też 10 dodatkowych płatnych dni urlopu w roku. Z odmową wypłaty spotykają się też firmy, którym dobrze się wiedzie, roczne zyski są wystarczające do uzyskania dofinansowania, jednak nie spływają one sukcesywnie ze względu na specyfikę prowadzonego biznesu. Jedna z takich firm działa w branży IT. Podpisane przez nią kontrakty przewidują, że płatności za zlecone projekty informatyczne są regulowane po ich wykonaniu. Przez część roku firma ponosi koszty, wynik na papierze wykazuje straty. Potem rośnie w górę, gdy należności wpływają na konto. Odwołania od odmownej decyzji PFRON nie przynoszą efektów. Spółka rozważa zmianę częstotliwości otrzymywania należności, jednak to zależy od kontrahenta, i wcale nie musi leżeć w jego interesie. Problem w tym, że dla PFRON liczy się przede wszystkim aktualna sytuacja u pracodawcy.Roczne, choćby dobre wyniki działalności to za mało.

— O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych pracodawca może ubiegać się co miesiąc. Oznacza to, że każdorazowo składając wniosek za dany miesiąc, składa też oświadczenie o sytuacji ekonomicznej swojego przedsiębiorstwa oraz firm z nim powiązanych — informuje Michał Rydzewski, kierownik Działu Informacji i Promocji Wydziału Komunikacji Społecznej PFRON.

PFRON: żadnych wyjątków

Dla ekspertów PwC jest oczywiste, że nowe kryteria przyznawania wsparcia służą m.in. zapobieganiu nadużyciom, wyłudzaniu dopłat, np. przez tworzenie sztucznych struktur biznesowych, w których pieniędzmi z pomocy publicznej są pokrywane straty z działalności czy zaległe daniny, np. składki do ZUS. Jednak na zaostrzeniu reguł tracą ci, którym nie grozi bankructwo, regulują zobowiązania wobec państwa i chcą utrzymać miejsca pracy stworzone dla osób niepełnosprawnych. Agnieszka Ginel przewiduje, że skutki zmiany podejścia do beneficjentów pomocy ujawnią się dopiero w drugiej połowie roku. Wymagane od większych firm sprawozdania finansowe za ubiegły rok miały być złożone do końca kwietnia i są obecnie badane.

— W skali roku PFRON wypłaca na swoje cele statutowe, czyli dofinansowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych, blisko 3 mld zł. O te pieniądze obecnie ubiega się ponad 25 tys. przedsiębiorców zatrudniających ćwierć miliona osób — mówi przedstawicielka PwC.

— Od momentu rozpoczęcia analizy statusów prawnych podmiotów ubiegających się o wypłatę pieniędzy publicznych, nie zauważyliśmy zwiększonej liczby tych, którym odmówiono wypłaty dofinansowania z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej beneficjenta lub podmiotu z nim powiązanego — mówi Michał Rydzewski.

Przedstawiciel PFRON dodaje, że wszelkie wytyczne co do zakresu i sposobu oceny sytuacji ekonomicznej beneficjentów ubiegających się o pieniądze na dopłaty do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, są określone wprost w przepisach UE, a fundusz, udzielając pomocy, ma obowiązek ich stosowania. Jak podkreśla, nie może ona zostać przyznana lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach unijnego prawa dotyczących udzielania pomocy publicznej.

— Przepisy te nie przewidują żadnych wyjątków. Nie wyklucza to jednak możliwości uzyskania dofinansowania w kolejnych miesiącach, kiedy sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy ulega poprawie — wyjaśnia Michał Rydzewski. Jednocześnie informuje, że wszelkie kompetencje dotyczące interpretacji przepisów unijnych należą do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2,98 mld PLN Taką kwotę przewidziano w planie finansowym PFRON na 2016 r. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W ubiegłorocznym planie było to niewiele ponad 3,02 mld zł.

Podmioty powiązane

Według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. przedsiębiorstwa powiązane charakteryzują się głównie następującymi związkami: większością praw głosu w innym przedsiębiorstwie, prawem wyznaczania lub odwoływania większości członków organu zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa, wywieraniem dominującego wpływu na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy lub postanowień statutu lub umowy spółki, kontrolowaniem przez jednego z udziałowców większość praw głosu innych udziałowców w tym przedsiębiorstwie.

 

Więcej takich artykułów na lexBiznes >>>

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane