Przedsiębiorcy czekają na realizację obietnic SLD-UP

Wojciech Twardziak
24-09-2001, 00:00

Przedsiębiorcy czekają na realizację obietnic SLD-UP

Leszek Miller

Potrzebujemy inwestycji, które przywrócą konkurencyjność polskiego przemysłu, zwłaszcza transferu zaawansowanych technologii. Taki rodzaj inwestycji będzie popierany.

„Puls Biznesu”

Chcemy zlikwidować pozostałości układu branżowego przez powierzenie jednemu ministrowi działów: łączność, transport, gospodarka morska, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

„Puls Biznesu”

Rozważam wprowadzenie podatku importowego, aby poprawić stan finansów państwa. Można by nim obłożyć artykuły luksusowe, np. niektóre pojazdy, artykuły elektroniczne i różne surowce.

„Gazeta Wyborcza”

Projekty prywatyzacyjne, które zostały rozpoczęte, powinny być dokończone. Ale jesteśmy szczególnie zainteresowani prywatyzacją sektora przemysłowego, nie bankowego czy ubezpieczeniowego.

„Puls Biznesu”

Marek Belka

Będę dążył do wprowadzenia od 2002 roku podatku od dochodów kapitałowych — zarówno od zysków od inwestycji w akcje i obligacje, jak i od lokat bankowych.

„Puls Biznesu

Trzeba wprowadzić liczne oszczędności, czemu ma służyć m.in. wetowanie kosztownych ustaw, reforma zasiłków socjalnych, ograniczenie administracji państwowej, likwidacja rządowych agencji i funduszy oraz zamrożenie płac urzędników i parlamentarzystów.

„Puls Biznesu”

Planujemy rozszerzenie bazy towarów i usług objętych VAT, stopniowe zrównywanie wszystkich stawek VAT do 22 proc., racjonalizację ulg od podatku od dochodów osobistych oraz likwidację wspólnego opodatkowania małżonków.

„Puls Biznesu”

Jestem przeciwny zamrożeniu progów podatkowych oraz podwyższeniu stawek VAT.

„Puls Biznesu”

Marek Borowski

Powinien być stworzony silny, agresywny, rządowy program wspierania eksportu. Do tego dochodzi np. polityka preferencji podatkowych dla dużych inwestorów, z których działalności możemy spodziewać się efektów eksportowych.

Czat Wirtualnej Polski.pl

Przewidujemy obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych dla przedsiębiorców inwestujących oraz składki ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających bezrobotnych absolwentów. Oznacza to zastosowanie ulgi inwestycyjnej — prawo przedsiębiorcy do włączenia w koszty części nakładów inwestycyjnych.

Czat Interii.pl

Podatek liniowy nie jest dobrym rozwiązaniem z kilku powodów. Po pierwsze — oznacza obniżenie podatków dla osób o wysokich dochodach, które nie inwestują i nie tworzą miejsc pracy, a po drugie — podwyższenie podatku dla osób o niskich dochodach.

Czat Interii.pl

Wiesław Kaczmarek

Trzeba rozważyć możliwość zawieszenia reformy emerytalnej na trzy, cztery lata. Po kilku latach działania funduszy, które inwestują i pomnażają naszą składkę emerytalną w tzw. II filarze, efekty są dalekie od oczekiwań. Z punktu widzenia przeciętnego Polaka, lepiej było włożyć te pieniądze na lokatę bankową, niż powierzyć funduszom emerytalnym.

„Gazeta Wyborcza”

Zamierzamy radykalnie zmienić podejście do prywatyzacji. Należy wstrzymać przede wszystkim proces prywatyzacji PZU oraz sprzedaż Orlenu.

„Puls Biznesu”

Pociąga mnie możliwość dyskutowania o próbie wykorzystania PZU jako ośrodka kapitałowego, który mógłby brać udział w konsolidacji rodzimych instytucji finansowych. Zastanawiam się na przykład nad korzyściami wynikającymi z ewentualnego scalenia PZU z PKO BP.

„Puls Biznesu”

Marek Pol

Konieczna jest pomoc dla małych i średnich firm, bo nie ma szans, by duże korporacje zapewniły wiele miejsc pracy.

„Puls Biznesu”

Należy wzmocnić politykę proeksportową, doprowadzić do tego, aby kurs złotego odzwierciedlał rzeczywisty stan gospodarki.

„Puls Biznesu”

Trzeba uznać walkę z bezrobociem za bezwzględny priorytet i sięgnąć w tej walce po wszystkie dostępne środki.

„Gazeta Wyborcza”

Trzeba przeanalizować możliwości, które pozwoliłyby na to, by fundusze emerytalne angażowały ogromne środki w papiery skarbowe o długim horyzoncie czasowym. Mogłyby na przykład kupować papiery wartościowe emitowane przez BGK.

„Puls Biznesu”

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Wojciech Twardziak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Przedsiębiorcy czekają na realizację obietnic SLD-UP