„Puls Biznesu” odpowiada

Albert Stawiszyński
11-08-2003, 00:00

W 1996 r. zatrudniłem pracownika, który w tym samym roku poszedł na urlop wychowawczy i pozostawał na nim przez 6 lat. Po tym czasie poszedł on na zwolnienie lekarskie i pozostaje na nim do chwili obecnej. Czy mogę pracownikowi wypowiedzieć umowę o pracę lub w inny sposób zakończyć z nim współpracę?

Czytelnik z Torunia

Kodeks pracy (k.p.) przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę z powodu przedłużającej się nieobecności pracownika, również gdy jest ona usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Nie ma znaczenia fakt, że pracownik przebywał wcześniej na urlopie wychowawczym (zakładając, że pobierał w tym okresie zasiłek z tego tytułu), bowiem nie można mu wtedy wypowiedzieć umowy o pracę.

Zgodnie z art. 53 k.p. § 1 pkt 1, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), jeżeli niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby (a więc i nieobecność) przekracza określone okresy ochronne. Ich długość zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Nie wlicza się do niego ani okresów przepracowanych u innego pracodawcy (chyba że zmiana pracodawcy nastąpiła w związku z przejęciem zakładu pracy zgodnie z art. 231 k.p.), ani okresu niezdolności do pracy z powodu choroby (okres zatrudnienia liczy się więc do pierwszego dnia nieobecności w pracy z powodu choroby). Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, jeżeli nieobecność pracownika trwa dłużej niż 3 miesiące, gdy był on zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, albo jeżeli nieobecność jest dłuższa niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku, gdy pracownik był zatrudniony u niego co najmniej 6 miesięcy.

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przez okres do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (art. 92 k.p.). Po tym czasie przysługuje mu zasiłek chorobowy, z reguły przez okres 6 miesięcy.

Gdy pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy, okres ochronny trwa co najmniej 7 miesięcy. Należy podkreślić, że przyczyną rozwiązania umowy jest fakt niezdolności do pracy trwającej przez okres pobierania zasiłku, natomiast nie ma znaczenia, czy zasiłek był faktycznie pobierany.

Rozwiązanie umowy nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności, musi zostać ona rozwiązana w okresie nieświadczenia pracy (np. listownie lub gdy pojawi się w celu dostarczenia kolejnego zwolnienia).

Należy pamiętać, że pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zgłosi on powrót niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających rozwiązanie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Albert Stawiszyński

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / „Puls Biznesu” odpowiada