PZU – 210 lat na rynku ubezpieczeń i inwestycji w Polsce

opublikowano: 21-02-2012, 00:00

1803

Powstaje Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych na polskich ziemiach zaboru pruskiego. Tę datę uważa się za początek działalności polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

1805 1806

Utworzono Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Księstwie Warszawskim – do jego władz wchodzą przedstawiciele ubezpieczonych, co nadaje mu charakter stowarzyszenia społecznego.

1807 1815 1816

12 maja 1817

Rusza pierwsza polska giełda papierów wartościowych w Warszawie. Sesje odbywają się w godzinach 12-13, a przedmiotem handlu są przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę w drugiej połowie XIX w.

1918 - 1939

Powstaje Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, które nawiązuje rozległe stosunki reasekuracyjne z towarzystwami ubezpieczeniowymi m.in. w Anglii, Austrii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Jego domeną są ubezpieczenia rolne i przemysłowe.

Na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP działają giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Najważniejsza jest giełda warszawska, na której koncentruje się 90 proc. obrotów.

1921

Powołano Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych – pierwszą ogólnokrajową instytucję samorządową z wszechstronną ofertą: na pierwszym miejscu są ubezpieczenia ogniowe (obowiązkowe), na drugim komunikacyjne, na trzecim życiowe.

25 sierpnia 1921

Rozporządzenie ministrów skarbu oraz przemysłu i handlu reguluje warunki działalności maklerów giełdowych w RP.

Kandydat na maklera nie może być karany i musi mieć odpowiednie kwalifikacje (m.in. znać biegle język polski w mowie i piśmie) oraz nie mniej niż 35 i nie więcej niż 70 lat.

Stemple do wypalania numerów na ubezpieczonych zwierzętach gospodarskich

1927

Przekształcenie Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (PZUW). Dla milionów Polaków nowa nazwa staje się wkrótce synonimem pewności i zaufania do systemu ubezpieczeniowego.

1938

Na warszawskiej giełdzie notuje się 130 papierów: obligacje (państwowe, bankowe, municypalne), listy zastawne i akcje. Wartość papierów giełdowych wynosi ponad 3 mld złotych. Po wybuchu II wojny światowej giełda zostaje zamknięta.

1945

Próby reaktywowania działalności giełd w Polsce. Ich istnienie jest jednak nie do pogodzenia z systemem gospodarki centralnie planowanej.

1952

Przekształcenie PZUW w Państwowy Zakład Ubezpieczeń, który prowadzi działalność ubezpieczeniową i oferuje portfel ubezpieczeń życiowych

.wrzesień 1989

Pierwsze działania zmierzające do zmiany ustroju i odbudowy gospodarki rynkowej. Głównym motorem zmian strukturalnych jest prywatyzacja i rozwój rynku kapitałowego.

1991

marzec

Sejm uchwala ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

16 kwietnia

pierwsza sesja giełdowa z udziałem siedmiu domów maklerskich, na której notuje się akcje pięciu spółek. Wpływa 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót giełdy wynosi 1990 zł (2 tys. USD).

23 grudnia

przekształcenie PZU w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna i wyłonienie siostrzanej firmy PZU Życie SA. PZU SA utrzymuje pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych, PZU Życie SA przejmuje ubezpieczenia życiowe.

6 sierpnia 1998

Powstaje PTE PZU i OFE PZU „Złota Jesień”.

1999

Minister skarbu państwa ogłasza zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia pakietu 30 proc. zwykłych imiennych akcji PZU SA.

30 kwietnia

Powołano TFI PZU.

listopad2001 –

powołano PZU Asset Management SA.podpisano umowę o sprzedaży inwestorowi strategicznemu 30 proc. akcji PZU SA.

grudzień 2009 – decyzja NWZA PZU o wprowadzeniu spółki na giełdę.

2010 2011

Przekroczenie 1 mld zł zgromadzonych w ramach PPE oferowanych przez TFI PZU SA.

12 maja

Debiut giełdowy PZU. Wartość oferty: ponad 8 mld zł. Akcje spółki kupuje ponad 250 tys. inwestorów indywidualnych.

6 czerwca

PPE prowadzone przez TFI PZU SA otrzymują godło „Teraz Polska”.

luty 2012

Grupa PZU wkracza na rynek Private Bankingu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane