PZU FIZ KUJAWIAK Raport bieżący nr 24/2002, w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości przez PZU Fundusz...

WÓLCZANKA Spółka Akcyjna
28-10-2002, 16:34

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2002, W SPRAWIE NABYCIA AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI PRZEZ

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KUJAWIAK N+

L.dz. PR/3137/2002

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KUJAWIAK N+ reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. przekazuje, co następuje: W dniu 25 października 2002 r. została zawarta i rozliczona transakcja zakupu papierów wartościowych na rachunek Funduszu. 1) Nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa: BRE Bank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa. 2) Data i sposób nabycia aktywów: 25 października 2002 r. transakcja zakupu papierów wartościowych. 3) Charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych obligacji skarbowych w dniu 30 października 2002 r. Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe DZ0811 o wartości nominalnej 23.040.000,00 zł, terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. Wartość transakcji wyniosła 23.507.988,48 zł przy jednostkowej cenie obligacji 1.004,31 zł. 4) Kryterium będącym podstawą uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi udział wartość transakcji w aktywach netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. Wartość transakcji stanowi 35,2 % wartości aktywów netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. 5) Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 6) Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu.

Otrzymują: 1.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. 2.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.Polska Agencja Prasowa S.A.

Data sporządzenia raportu: 28-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: WÓLCZANKA Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PZU FIZ KUJAWIAK Raport bieżący nr 24/2002, w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości przez PZU Fundusz...