Qumak zawiązał rezerwy i utworzył odpisy

opublikowano: 28-09-2017, 07:20
aktualizacja: 28-09-2017, 07:23

Qumak poinformował o utworzeniu rezerw i odpisów, które będą miały wpływ na wyniki za pierwsze półrocze 2017 r.

Pierwszy odpis dotyczy należności od podwykonawcy tytułem wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich przez Qumak do utworów powstałych w ramach realizacji projektu e-Dolny Śląsk, Data Techno Park Sp. z o.o. (dalej jako DTP) w wysokości 3,6 mln PLN.

"Nastąpiło przeklasyfikowanie należności od kontrahenta w związku z utratą perspektyw na odzyskanie należności w dającej się przewidzieć przyszłości. Spółka prowadziła wszelkie niezbędne kroki prawne na drodze sądowej w celu wyegzekwowania od kontrahenta wymagalnych wierzytelności. Jednak dotychczas działanie te okazały się bezskuteczne. Odpis zostanie uwzględniony w rachunku wyników w pozycji pozostałe koszty operacyjne" - podano.

Drugi z odpisów w wysokości 4 zł dotyczy nierozliczonej zaliczki, udzielonej kontrahentowi Data Techno Park Sp. z o.o. w toku realizacji umowy na świadczenie przez DTP usługi hostingu w ramach usług świadczonych przez Qumak swoim klientom.

"Zarząd, po analizie dotychczasowej współpracy prowadzonej w ramach ww. umowy, widzi możliwość wykorzystania usług o łącznej wartości 3,6 mln PLN. Zarząd podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na kwotę 4 mln PLN tj. pozostałą wartość zaliczki powstałą po rozliczeniu jej z umową na usługi hostingowe. Odpis aktualizujący zostanie uwzględniony w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Spółka pomimo to nadal będzie podejmowała kroki w celu odzyskania ww. kwoty" - dodano.

Zarząd spółki ponadto dokonał analizy aktywa podatku odroczonego i zdecydował o przeszacowaniu tego aktywa, co zostanie zaprezentowane w sprawozdaniu w pozycji podatek dochodowy, bezpośrednio obniżając wynik netto o kwotę 8,3 mln zł.

"Przecena aktywa nastąpiła z powodu braku realnej perspektywy rozliczenia tak dużego aktywa w najbliższym czasie. Zdaniem Zarządu osiąganie przez Spółkę zysku netto będzie uzasadniało ostrożny powrót do wykazywania aktywa w przyszłych okresach" - podano.

Raport za I półrocze zostanie opublikowany 2 października.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu