Rating dla JSW mocno w dół

ISBNews
21-08-2014, 11:19

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) do BB- z BB+. Jednocześnie utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

"Agencja uzasadnia, iż do kolejnego obniżenia poziomu oceny wiarygodności kredytowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA przyczyniły się przede wszystkim czynniki makroekonomiczne – w tym przede wszystkim kontynuacja spadku cen węgla koksowego i energetycznego na światowych rynkach. Skutkuje to systematycznym obniżaniem wartości osiąganych przez spółkę przychodów ze sprzedaży, co przy niemal stałej wysokości ponoszonych kosztów operacyjnych przekłada się na szybkie pogarszanie się generowanych wyników finansowych" - czytamy w komunikacie.

EuroRating zwraca przy tym uwagę na fakt, iż przy obserwowanych w ostatnim czasie cenach węgla jastrzębska spółka generuje już stosunkowo wysoką stratę nawet na poziomie wyniku brutto na sprzedaży.

"Kontynuacja pogarszania się rentowności wpływa także negatywnie na poziom generowanych przez JSW przepływów z działalności operacyjnej. Jednocześnie spółka realizuje wysokie nakłady inwestycyjne, do których w ostatnim czasie zalicza się także przejęcie za 1,5 mld zł od Kompanii Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice" - czytamy dalej.

EuroRating wskazuje, że istotną część związanych z tym wydatków spółka musiała sfinansować poprzez znaczące zwiększenie wartości długu oprocentowanego, w postaci przeprowadzonej w ostatnim czasie emisji obligacji. W ocenie agencji skutkować to będzie pogorszeniem struktury pasywów bilansu, przy jednocześnie osłabiającej się sytuacji płynnościowej spółki.

Agencja wyjaśnia także, iż na dokonaną obniżkę ratingu JSW wpływ miał również fakt, iż ponieważ wyemitowane obligacje o łącznej wartości ok. 1,2 mld zł będą wiązały się z ustanowieniem na rzecz ich posiadaczy zastawów rejestrowych na aktywach, rachunkach i prawach z umów oraz hipotek na nieruchomościach należących do JSW, pogorszeniu ulegnie pozycja wierzycieli spółki posiadających wierzytelności zwykłe (niezabezpieczone majątkiem) – a właśnie tego typu wierzytelności dotyczy nadany spółce rating dla emitenta.

EuroRating podkreśla, iż w przypadku utrzymywania się w ciągu kolejnych kwartałów cen węgla na obecnych, bardzo niskich poziomach (lub tym bardziej w przypadku ich dalszego spadku), struktura finansowania spółki oraz jej płynność może ulegać dalszemu pogarszaniu, ze względu na generowanie wysokich ujemnych wyników finansowych.

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. Przyznawane przez EuroRating ratingi kredytowe mają zastosowanie w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Rating dla JSW mocno w dół