Realizacja prognozy PGF zależy od restrukturyzacji

Sebastian Gawłowski
opublikowano: 06-03-2002, 00:00

Polska Grupa Farmaceutyczna zamierza na koniec tego roku osiągnąć skonsolidowane przychody wysokości 3,2 mld zł, zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) ma wynieść 116 mln zł. Według opublikowanej prognozy, największy rodzimy dystrybutor leków na rynku ma zamknąć 2002 rok zyskiem netto na poziomie 28 mln zł. Prognoza została sporządzona w oparciu o budżety wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej łódzkiej spółki na rok 2002. Główne założenia czynników zewnętrznych, jakie przyjęto przy tworzeniu prognozy to wzrost rynku farmaceutycznego o blisko 9 proc., utrzymanie marż urzędowych w tym roku na nie zmienionym poziomie oraz średnioroczny koszt finansowania długiem wysokości 12,1 proc. Czynniki wewnętrzne, które przyczynią się do realizacji prognozy, czyli działania mające na celu optymalizację w zakresie kapitału obrotowego: zmniejszenie rotacji zapasów do 20 dni oraz należności do 73 dni.

Spółka uważa, że przyjęte założenia prognozy są konserwatywne. Dynamika wzrostu sprzedaży dystrybutora ma wynieść 7 proc., czyli poniżej przewidywanego wzrostu rynku. Poziom kosztów obsługi długu uwzględnia spadkową tendencję wysokości stóp procentowych oraz możliwości zabezpieczenia przed ich zmianami. Efektywność działania, jaką spółka chce osiągnąć w tym roku, oznacza powrót do wielkości wskaźników rotacji osiąganych w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

W przypadku spółki handlowej takiej jak PGF, wskaźniki te mają bardzo istotne znaczenie. Wartość rezerw utworzonych z tytułu należności przeterminowanych wynosi niemal 50 mln zł. W celu poprawy zarządzania należnościami spółka prowadzi działania w kierunku kontroli jakości portfela odbiorców i intensyfikuje działania windykacyjne. Powinno to wpłynąć przede wszystkim na skrócenie czasu egzekwowania należności od aptek szpitalnych, który przeciąga się nawet do 180 dni. Podwyższenie wiarygodności klientów spółki wpływa korzystnie na poprawę płynności.

Projekcja zarządu jest niewiele wyższa od założeń analityków. W ostatniej rekomendacji DM Amerbrokers szacuje, że spółka na koniec roku wypracuje zysk netto wysokości około 26 mln zł. Do osiągnięcia takiego wyniku przyczynić ma się pełne uwidocznienie efektów restrukturyzacji spółki. Dzięki wprowadzonym zmianom w grupie, zlikwidowano wewnętrzną konkurencję. Spółka dąży do zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz optymalizacji logistyki. Realizacja prognozy zależy od pełnych efektów restrukturyzacji. Wybór na inwestora dla jednego z Cefarmów może pokrzyżować te plany. Wtedy spółkę czekać będą kolejne wydatki, a w efekcie spadek wielkości zysków. Plany PGF zakładają dążenie do osiągnięcia rentowności operacyjnej powyżej 3 proc., natomiast rentowność netto ma wynieść 1 proc. Na poziomie rentowności operacyjnej spółka prezentuje się lepiej od swoich konkurentów branżowych. Na poziomie netto spółka ma do nadrobienia dystans do innych dystrybutorów, co wynika ze struktury pasywów (wysokie koszty obsługi zadłużenia). Wartość zobowiązań oprocentowanych PGF wynosi ponad 419 mln zł, przy kapitale własnym wynoszącym 126 mln zł.

Bardzo ważnym zadaniem PGF w tym roku będzie redukcja poziomu zobowiązań. Spółka planuje, że na koniec obecnego roku zmniejszy się do 370 mln zł. Spółka przewiduje znaczny spadek kosztów finansowych z tytułu zobowiązań odsetkowych na skutek zmniejszenia zadłużenia ze środków pozyskanych ze sprzedaży zbędnych nieruchomości i nieoperacyjnych aktywów. Ponadto pozytywny wpływ na koszty obsługi długu powinny mieć również skutki ubiegłorocznych obniżek podstawowych stóp procentowych. Restrukturyzacji zadłużenia ma również służyć m.in. przygotowana emisja obligacji na kwotę 150 mln zł. Ponadto stanowi ona zastąpienia bonów handlowych Banku Handlowego i emisji trzyletnich obligacji serii A oraz B w kwocie 80 mln zł. Terminy ich zapadalności następują w styczniu oraz w marcu 2003 roku. Długoterminowe papiery wartościowe staną się zobowiązaniami w okresie spłaty, a w ich miejsce emitowane będą stopniowo obligacje z uruchomionego programu emisji obligacji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sebastian Gawłowski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu