Czytasz dzięki

Santander Bank Polska stawia na zielone finansowanie

opublikowano: 11-10-2020, 22:00

Od wielu lat monitorowanie klimatu i przewidywanie zmian środowiskowych znajdują się w centrum zainteresowania wielu firm

Ten tekst powstał w ramach projektu ZIELONA GOSPODARKA. Więcej artykułów na temat odpowiedzialności ekologicznej w biznesie znajdziesz >>TUTAJ<<

Tylko w tym roku Santander Bank Polska zrealizował trzy duże
transakcje, których celem była redukcja emisji CO 2. Jako jeden z dwóch banków
wziął udział w sfinansowaniu największego dotychczas projektu budowy farm
solarnych w Polsce. Umowa wartości 350 mln posłuży sfinansowaniu budowy 128
elektrowni słonecznych w Polsce.
Zobacz więcej

W STRONĘ SŁOŃCA:

Tylko w tym roku Santander Bank Polska zrealizował trzy duże transakcje, których celem była redukcja emisji CO 2. Jako jeden z dwóch banków wziął udział w sfinansowaniu największego dotychczas projektu budowy farm solarnych w Polsce. Umowa wartości 350 mln posłuży sfinansowaniu budowy 128 elektrowni słonecznych w Polsce. AdobeStock

Gwałtowny wzrost liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, alarmujące dane na temat zanieczyszczenia powietrza oraz apele ekspertów wskazujących na konieczność podejmowania natychmiastowych działań, mają coraz większy wpływ na funkcjonowanie i strategie przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich kilku lat agenda klimatyczna stała się istotnym elementem życia gospodarczego przy jednocześnie rosnącej presji społecznej dotyczącej zwiększenia odpowiedzialności firm za stan środowiska, w którym funkcjonują.

Szereg globalnych inicjatyw, w tym m.in. Porozumienie paryskie czy Agenda 2030 czy ostatnio zaktualizowane ramy klimatyczno-energetyczne 2020-30, rzuciły nowe światło na kwestie klimatyczne i cele środowiskowe. Chcąc je osiągnąć, zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej, potrzeba dodatkowych 180 mld EUR rocznie (lub wg wyliczeń EIB nawet 270 mld EUR rocznie). Skala inwestycji wykracza poza możliwości sektora publicznego, a wyzwania klimatyczne, z którymi mierzy się społeczeństwo, stają się także częścią odpowiedzialności sektora finansowego. Santander Bank Polska jest świadomy rosnącej roli instytucji finansowych w procesie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Dlatego wspiera klientów i towarzyszy im w procesie transformacji energetycznej, zapewniając środki na finansowanie zielonej działalności.

#ekoSantander

Santander Bank Polska jako największy prywatny bank w Polsce, należący do międzynarodowej grupy, stara się wywiązywać z odpowiedzialności wobec społeczeństwa, decydując w jaki sposób wykorzystywany jest jego potencjał finansowy. Agenda Odpowiedzialnej Bankowości, będącą znaczącą częścią strategii banku, opiera się o te cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), które dotyczą najważniejszych i najbardziej palących problemów klimatycznych.

Bank chce brać aktywny udział w przezwyciężaniu tych wyzwań w trosce o środowisko, w którym funkcjonuje i społeczności. Jednym z drogowskazów, który wskazuje odpowiedni kierunek działań jest UNEP FI Responsible Banking Principles. Dlatego wśród 8 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które wspiera bank znajduje się Cel 13, tj. natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom. Zasadę zrównoważonego wzrostu bank realizuje poprzez wspieranie rozwiązań przyjaznych środowisku, zielone finansowanie, deinwestycję w węgiel, ale także działania na rzecz transformacji polskiego sektora energetycznego na model niskoemisyjny.

W ubiegłym roku bank zaktualizował pakiet polityk sektorowych – środowiskowych, które regulują m. in. zasady finansowania dotyczące spółek węglowych, w tym brak nowego finansowania dla górnictwa węglowego i całkowitą redukcję ekspozycji na wydobycie węgla do 2030 r. Santander Bank Polska zobowiązał się również do osiągnięcia neutralności węglowej w 2020 r. W ramach tej obietnicy od 2020 r. 100 proc. zakupionej przez bank energii pochodzi z certyfikowanych źródeł odnawialnych.

Pozostałe emisje własne, pochodzące min. z podroży służbowych, bank zamierza kompensować finansując rozwiązania wspierające ich wychwytywanie i neutralizację oraz inwestycje w energię odnawialną czy zakup jednostek CER. Cele te są zgodne z założeniami Porozumienia paryskiego, które zakłada, że w połowie obecnego stulecia UE ma osiągnąć neutralność, jeśli chodzi o emisję CO 2. Santander Bank Polska bierze także udział w wielu zewnętrznych inicjatywach proekologicznych. Tworzy również własne programy, by budować społeczną świadomość na temat zmian środowiskowych, ale też mieć realny wpływ na zachodzące, pozytywne zmiany.

Należą do nich między innymi - przystąpienie, jako jedyny bank w Polsce, do globalnej sieci „Plastic Pact” fundacji Elen McCarthur, udział w obchodach Światowego Dnia Środowiska i towarzyszącej mu akcji „Zielona Wstążka #Dla- Planety", organizowana przez UNEP/GRID. Bank jest też partnerem projektu „Zrównoważone Miasta” UE Global Compact, przeprowadził wymianę własnej floty na samochody hybrydowe (w efekcie pozwoli to na redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 31%). Jednocześnie Fundacja Santander Bank Polska zrealizowała projekt grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”, w którym wspiera lokalne społeczności w realizowaniu nawet niewielkich inicjatyw, które realnie mogą wpłynąć na poprawę jakości środowiska, w którym żyją.

Zrównoważony wzrost

Jednym z wyzwań, przed którym stoimy jako kraj, jest stałe zmniejszanie ilości węgla w stosowanym przez Polskę miksie energetycznym, a docelowo osiągnięcie neutralności klimatycznej. Santander Bank Polska zdaje sobie sprawę z roli, jaką może i musi odegrać w tym procesie. Dlatego aktywnie wspiera transformację polskiego sektora energetycznego poprzez finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz promując nowe rozwiązania finansowe, takie jak finansowanie typu ESG, wsparcie ze strony agencji eksportowych (ECA) czy zielone obligacje, które pozwalają spółkom energetycznym realizować ich strategie transformacyjne. W 2019 r. bank podpisał z Energą pierwszą w Polsce umowę kredytową ESG-linked (Environmental, Social and Governance), która oparta jest na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i motywuje przedsiębiorstwa do inwestowania w ekologiczne rozwiązania.

Środki z tego kredytu mają być poświęcone m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych, a także zostaną częściowo przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z tymi celami. Warunkiem udzielenia kredytu było wykorzystanie udzielonych środków na cele nie związane z energetyką węglową. Tylko w tym roku Santander Bank Polska zrealizował trzy duże transakcje, których celem była redukcja emisji CO 2. Jako jeden z dwóch banków wziął udział w sfinansowaniu największego jak do tej pory projektu budowy farm solarnych w Polsce. Środki pozyskane na bazie umowy o wartości 350 mln zł (79 mln EUR) zostaną przeznaczone na budowę 128 elektrowni słonecznych w Polsce o łącznej mocy 121 MWp. Wszystkie elektrownie wygrały aukcje OZE i podpiszą 15-letnie kontrakty różnicowe zapewniające im gwarantowany poziom cen sprzedaży energii elektrycznej.

Przewidywane zakończenia budowy tych elektrowni ma nastąpić w ciągu 2,5 roku. Obok wspierania rozwoju farm solarnych, współfinansowaliśmy również budowę projektu farm wiatrowych dla wiodącego producenta zielonej energii w Polsce, których moc wyniesie 121 MW. Trzecia transakcja, zrealizowana wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczy finansowania w kwocie 165,4 mln zł dla Solaris Bus & Coach S.A., przeznaczonego na dostarczenie 50 bezemisyjnych autobusów do MPK w Krakowie. Nowe elektrobusy zasilą dotychczasowy tabor ponad 400 Solarisów jeżdżących po ulicach miasta, w tym 28 autobusów elektrycznych. Pojazdy zostaną dostarczone do Krakowa w ciągu roku. Finansowanie udzielone Solarisowi przez banki to przykład współpracy sektora bankowego i wypracowywania rozwiązań korzystnych zarówno dla klientów, jak i lokalnych społeczności.

OKIEM PRAKTYKA

Wspieramy proces transformacji energetycznej

MACIEJ TARNAWSKI, dyrektor departamentu rynków kredytowych w Santander Bank Polska

Misją Santander Bank Polska jest wspieranie klientów w osiąganiu codziennych sukcesów. Robimy jednak wszystko by być partnerem dla klientów również w trudnych chwilach, jakim bez wątpienia jest pandemia COVID-19. W ostatnich miesiącach koncertowaliśmy się więc na dostarczaniu takich rozwiązań, które pomogą naszym klientom jak najszybciej wrócić do tzw. „nowej normalności”. Nie zapominam jednak przy tym o nieustannym wyzwaniu, przed którym wszyscy stoimy mimo pandemii, czyli transformacji biznesu w stronę bardziej ekologicznych rozwiązań. Chcemy towarzyszyć naszym klientom w tych zmianach. Dlatego w ramach naszej strategii wspierania przejścia polskiego sektora energetycznego na niskoemisyjny. Tylko do końca września udzieliliśmy finansowania na budowę projektów wiatrowych i solarnych o łącznej mocy blisko 250MW a do końca 2020 r. mamy w planie sfinansowanie kolejnych inwestycji OZE o mocy 500MW. Łącznie będzie to stanowić około 25 proc. całej energii zakontraktowanej w ramach aukcji przeprowadzonej w 2019 r..

W Santander Bank Polska zielone finanse są ważną częścią odpowiedzialnej bankowości, dlatego cały czas prowadzone są prace nad dalszym rozwojem oferty w tym obszarze, usprawnianiem procesów związanych z uwzględnieniem ryzyk społecznych, środowiskowych i zarządczych oraz inicjując działania, które budują świadomość wpływu na środowisko.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane