SKA — polski raj przed wyrokiem

16-08-2012, 00:00

Podatki SKA to spółka osobowa. Planowane opodatkowanie jej CIT może naruszyć konstytucję

Na szczegóły zmian planowanych w podatku dochodowym od osób prawnych, o których pisaliśmy we wtorek, musimy jeszcze poczekać. Okazuje się, że prace w resorcie finansów trwają. Uzgodnienia wewnętrzne mogą zakończyć się w tym miesiącu. Dopiero wtedy przygotowywane rozwiązania zostaną poddane ocenie innych resortów i skierowane do konsultacji społecznych.

Na razie wiadomo, że zmiany znajdą się w projekcie ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz niektóre inne ustawy. W wykazie prac legislacyjnych rządu projekt ma oznaczenie UD44. Potrzebę jego wdrożenia uzasadnia się koniecznością dostosowania treści obu ustaw podatkowych do zmieniającej się rzeczywistości prawnej i gospodarczej w wymiarze krajowym, międzynarodowym i zmieniającego się prawa Unii Europejskiej. Zapowiedzi pokazują jeden zasadniczy kierunek zmian — uszczelnienie systemu podatkowego dla ograniczenia stosowanej w firmach optymalizacji podatkowej. Przede wszystkim dotknie to spółkę komandytowo-akcyjną (SKA), o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu „PB”.

SKA objęta CIT

Spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem CIT i będzie potraktowana jak spółki kapitałowe, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Obecnie podatek dochodowy jest odprowadzany przez jej wspólników. Płacą albo PIT, albo CIT w zależności od tego, czy udziałowiec jest osobą fizyczną, czy prawną. Spółka nie jest opodatkowana i to z punktu widzenia optymalizacji podatkowej jest jeden plus. Drugi to ten, że jej akcjonariusze nie odprowadzają podatku od dywidend na bieżąco, lecz po ich otrzymaniu. Spór, który toczył się w tej sprawie, rozstrzygnął — na korzyść podatników — w styczniu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny, a potem minister finansów, wydając w maju interpretację ogólną, także pomyślną dla takich spółek. To zwiększyło zainteresowanie prowadzeniem działalności pod szyldem SKA. Nie na długo. W konsekwencji planowanych zmian przestanie być ona polskim rajem podatkowym, jak się ją nierzadko określa. Jarosław Nowrotek, prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG), przyznaje, że liczne w tym roku przekształcenia w spółki komandytowo- akcyjnewynikały głównie z powodów podatkowych.

Czy to zgodne z prawem

Po zmianach podatek z SKA ma płynąć do budżetu dwukrotnie — od samej spółki i od wspólników. Prawnicy mają wątpliwości, czy to jest zgodne z przepisami. SKA jest spółką osobową (w innych krajach osobą prawną), tak jak jawna, partnerska, komandytowa. Podatnik CIT ma osobowość prawną. Nie wiadomo, czy zostanie ona nadana SKA. To wymagałoby nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

— Jeśli tak się nie stanie, dojdzie do podwójnego opodatkowania. To może budzić wątpliwości co do konstytucyjności nowych rozwiązań — podkreśla Robert Szyszko, radca prawny, doktorant Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Co planuje resort finansów

Nadanie spółce komandytowo-akcyjnej podmiotowości na gruncie podatku dochodowego, czyli objęcie jej CIT.

Określenie zasad ustalania wartości początkowej składników majątku, w które wyposażany jest zagraniczny zakład, oraz sposobu ustalania wartości początkowej w spółce europejskiej i spółdzielni europejskiej – w przypadku przeniesienia jej siedziby na terytorium RP.

Zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, tzw. cienkiej, w tym rozciągnięcie tej regulacji na udziały pośrednie.

Wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku wypłacanych dywidend, w przypadku gdy jej wypłata w państwie siedziby podmiotu wypłacającego była zaliczona do kosztów uzyskania przychodu lub w inny sposób odliczona od podatku (pożyczka partycypacyjna).

Ustalanie przychodów i kosztów świadczeń w naturze, w tym przychodów z tytułu m.in. wypłaty dywidendy lub wynagrodzenia z tytułu umorzenia (udziałów) akcji w formie rzeczowej.

1688 W tylu SKA udziałowcem jest inna firma, a w 334 — osoba fizyczna.

OKIEM EKSPERTA

Stracą także fundusze

MARIUSZ MACHCIŃSKI

doradca podatkowy, partner Stone & Feather Tax Advisory

Wiele dużych podmiotów na rynku zdecydowało się na wdrożenie rozwiązania optymalizującego podatek dochodowy dzięki temu, że fundusze inwestycyjne są zwolnione z CIT. Jednym z takich funduszy jest fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, który doskonale nadaje się do objęcia jego ramami prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo działalności. Daje przy tym inwestorowi tworzącemu fundusz narzędzia do kontroli nad znajdującym się nim majątkiem. Inwestycje są prowadzone przez działające w ramach FIZ spółki komandytowo-akcyjne. FIZ jest ich akcjonariuszem, uprawnionym do uzyskiwania zdecydowanej większości zysków tych spółek. SKA nie jest podatnikiem CIT — jej zyski są opodatkowywane na poziomie wspólników. Ponieważ FIZ jest z zwolniony z podatku dochodowego, to nie ma podatku od zysków z inwestycji prowadzonych w ramach SKA. Jeśli zostanie ona podatnikiem CIT, będzie musiała opodatkować swoje zyski jak każda inna spółka z o.o. czy akcyjna i dopiero wówczas będzie mogła przekazać je akcjonariuszowi. FIZ są najpopularniejsze w branży deweloperskiej, budownictwie, private equity, a także w przemyśle lekkim czy FMCG. Na rynku jest ponad 300 FIZ utworzonych dla indywidualnych inwestorów, co wynika również ze spadających, choć nadal stosunkowo wysokich, kosztów obsługi tego rozwiązania.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / SKA — polski raj przed wyrokiem