Ster-Projekt <STER.WA> PRZYJĘCIE DO KDPW AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII G ORAZ AKCJI IMIENNYCH SERII F

Ster-Projekt <STER.WA> PRZYJĘCIE DO KDPW AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII G ORAZ AKCJI IMIENNYCH SERII F PRZYJĘCIE DO KDPW AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII G ORAZ AKCJI IMIENNYCH SERII F Warszawa, dnia 24 grudnia 2003r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Raport bieżący nr 65/2003 Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2003 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 602/03 postanowił przyjąć z dniem 31 grudnia 2003 r. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 5.658.500 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLSTRPR00014 oraz 565.850 (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLSTRPR00089. Zarząd KDPW poinformował, iż wraz z przyjęciem akcji serii G Spółki do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zamyka się konta ewidencyjne prowadzone dla praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, oznaczonych kodem PLSTRPR00071. W związku z tym z dniem 31 grudnia 2003 r. kodem PLSTRPR00014 oznaczonych jest 16.875.500 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji Spółki. Za Zarząd: Piotr Smólski – Prezes Zarządu Wojciech Kozłowski – Członek Zarządu Do wiadomości: 1. GPW S.A. 2. PAP S.A 3. aa. Data sporządzenia raportu: 24-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ