Telekom Polska <TPSA.WA> Nabycie akcji spółki Wirtualna Polska S.A.

Telekom Polska Nabycie akcji spółki Wirtualna Polska S.A. NABYCIE AKCJI SPÓŁKI WIRTUALNA POLSKA S.A. RAPORT BIEŻĄCY 73/2003 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o nabyciu przez TP Internet Sp. z o.o. ("TP Internet") - spółkę zależną od TP SA aktywów o znacznej wartości. W dniu 23 grudnia 2003 r. została podpisana umowa sprzedaży akcji, na mocy której TP Internet nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy spółki Wirtualna Polska S.A. ("WP") tj. Prokom Internet, Transcontinental Fund Ltd. oraz Ryszarda Krauze, 1.100.996 akcji WP o wartości nominalnej 4 zł każda, stanowiących 24,63 % kapitału zakładowego tej spółki, uprawniających do wykonania 24,63 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy WP (kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości). Cena sprzedaży została ustalona na poziomie 15 USD za jedną akcję, to jest za łączną kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty 16.514.940 USD. Nabycie akcji zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z pożyczki. Nabycie akcji ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Wartość ewidencyjna akcji w księgach rachunkowych TP Internet zostanie wykazana po cenie nabycia pomniejszonej o utworzoną na ten cel rezerwę. W wyniku tej transakcji TP Internet posiadać będzie 3.596.521 akcji WP, stanowiących 80,46 % kapitału zakładowego tej spółki, uprawniających do wykonania 80,46 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu WP. Przeniesienie własności akcji na rzecz TP Internet nastąpi po przekazaniu kwoty transakcji na rzecz zbywającego. Z chwilą przeniesienia własności akcji wygasa opcja ich sprzedaży do której sprzedający byli uprawnieni na podstawie umowy akcjonariuszy Wirtualnej Polski S.A. z dnia 26 października 2001 roku. Dla TP Internet powyższa transakcja oznacza zdobycie kwalifikowanej większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WP. Data sporządzenia raportu: 24-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ