UMP: Trzeba wypracować politykę metropolitalną państwa

(Marek Druś)
opublikowano: 15-03-2006, 20:23

Unia Metropolii Polskich (UMP) zaapelowała do rządu o wypracowanie polityki metropolitalnej państwa. Jak powiedział w środę prezes UMP Piotr Uszok, polityka ta powinna stanowić element strategii rozwoju kraju i wykorzystania środków z UE w perspektywie finansowej 2007-13.

Unia Metropolii Polskich (UMP) zaapelowała do rządu o wypracowanie polityki metropolitalnej państwa. Jak powiedział w środę prezes UMP Piotr Uszok, polityka ta powinna stanowić element strategii rozwoju kraju i wykorzystania środków z UE w perspektywie finansowej 2007-13.

W środę i czwartek w Warszawie odbywa się konferencja UMP na temat unijnej pomocy dla 12 największych polskich miast (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław).

Jak powiedział Uszok, UMP ocenia "dalece niezadowalająco" wyłączenie odrębnego programu tzw. polityki metropolitalnej z siatki programów operacyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013.

Dokument opracowany przez resort rozwoju regionalnego, określający zasady wydatkowania unijnej pomocy w latach 2007-2013 - tzw. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia - przewiduje 6 programów operacyjnych, realizowanych na szczeblu centralnym: Program Operacyjny (PO) Rozwój Polski Wschodniej, Konkurencyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Europejska Współpraca Terytorialna i Pomoc Techniczna.

Jak powiedziała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, projekty związane z inwestycjami w rozwój największych miast będą realizowane w sposób "rozproszony", np. w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej oraz w ramach 16 programów regionalnych na szczeblu województw. Prezes UMP przypomniał, że odrębny, spójny program polityki metropolitalnej zawarty był w opracowanym przez rząd premiera Marka Belki Narodowym Planie Rozwoju 2007-2013.

Zdolność absorpcji unijnej pomocy przez największe miasta polskie jest na bardzo dobrym poziomie - podkreśla UMP w materiałach konferencyjnych. Wynika ona przede wszystkim ze zdolności do zapewnienia w budżetach miast środków na wkłady własne w finansowanie inwestycji dotowanych z UE.

Aktualne projekty, dotowane z Unii w ramach perspektywy finansowej 2004-2006, realizowane w 12 największych miastach polskich, wspierane są wkładem własnym tych miast w wysokości ponad 6 mld zł.

Przygotowane na lata 2007-2013 projekty inwestycyjne największych polskich miast wymagają finansowania na poziomie ponad 41 mld zł, w tym zapewnienia wkładu własnego na poziomie ok. 30 mld zł - informuje UMP.

Jak wynika z zaprezentowanych w środę danych UMP, unijne dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w metropoliach w latach 2004-2006 wyniesie ok. 7 mld 397 mln zł. Z tego 6 mld 599 mln zł zostało już objęte umowami z inwestorami, a pozostałe 797,4 mln zł to projekty zaakceptowane do realizacji przez instytucje zarządzające środkami unijnymi, pozostające przed formalnym podpisaniem umów.

Dane UMP pokazują, że większość środków unijnych przeznaczonych dla największych polskich miast pochodzi z unijnego Funduszu Spójności (68 proc. łącznej kwoty dofinansowania projektów inwestycyjnych metropolii z UE w latach w latach 2004-2006) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (odpowiednio - 26 proc.).

Największym beneficjentem pomocy z UE jest Warszawa (ok. 23,5 proc. z ogólnej kwoty 7 mld 397 mln zł). Kolejne pozycje w rankingu absorpcji środków z UE zajmują: Szczecin (12,7 proc.), Kraków (11,1 proc.), Łódź (10 proc.), Wrocław (9,7 proc.), Gdańsk (9,6 proc.) i Bydgoszcz (8,5 proc.).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Marek Druś)

Polecane