Czytasz dzięki

UOKiK prze do większej władzy

opublikowano: 24-01-2019, 22:00

Wbrew kancelarii premiera i ekspertom urząd obstaje przy zniesieniu otwartych konkursów dla kierownictwa

Kilka dni temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował nową wersję projektu ustawy regulującej m.in. zasady powoływania szefa urzędu antymonopolowego oraz jego kompetencje. Projekt utrzymuje kontrowersyjny pomysł likwidacji konkursów na prezesa i jego zastępców oraz przyznanie wyłącznego prawa do powołania szefa urzędu premierowi (na 6-letnią kadencję). To o tyle zaskakujące, że niedawno przeciwko zniesieniu konkursów wystąpiła kancelaria premiera. Dziś nabór kandydatów jest otwarty, a zwycięzcę powołuje premier. Natomiast projekt UOKiK i resortu przedsiębiorczości przewiduje, że premier dowolnie wybiera kandydata na szefa UOKiK i go mianuje. Jedynym obostrzeniem jest spełnianie przez kandydata kilku warunków ustawowych (takich samych jak dziś). Pomysł likwidacji konkursów skrytykowały również organizacje przedsiębiorców oraz eksperckie. Podkreślały, że konkurencyjny nabór znacznie zwiększa szanse na wybór osoby najbardziej kompetentnej, natomiast bezpośredni wybór przez premiera zwiększy polityczne uzależnienie prezesa UOKiK, a właśnie to projekt miał zmniejszyć.

Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
zignorował uwagi przedsiębiorców i forsuje zmiany w prawie, które dadzą
urzędowi więcej uprawnień.
Zobacz więcej

WIĘCEJ WŁADZY:

Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zignorował uwagi przedsiębiorców i forsuje zmiany w prawie, które dadzą urzędowi więcej uprawnień. Fot. GK

„Skutkiem obecnie obowiązującej regulacji może być obsadzanie z opóźnieniem stanowisk prezesa i wiceprezesów UOKiK w związku z wydłużającą się i nieefektywną procedurą naboru. Jest to zjawisko niepożądane w kontekście konieczności sprawnego wykonywania zadań” — tak UOKiK uzasadnia zniesienie konkursów. Nie przedstawia jednak żadnych przykładów takich problemów.

Projekt zawiera zamknięty katalog przesłanek odwołania szefa urzędu w trakcie kadencji. Co dziwne, premier nie będzie mógł go odwołać, gdy prezes nie będzie należycie wykonywał obowiązków, czyli z przyczyn czysto merytorycznych. Zdaniem UOKiK, zniesienie konkursów i zamknięty katalog przyczyn odwołania mają zwiększyć niezależność prezesa. „Dlatego też odstąpiono od przesłanki związanej z niewłaściwym wykonywaniem zadań” — czytamy w uzasadnieniu.

— To oznacza, że gdy prezes UOKiK będzie źle wykonywał obowiązki, premier nie będzie mógł z takiej przyczyny go odwołać. To absurd. Szef rządu, szczególnie w takich sytuacjach, powinien mu podziękować za usługi — mówi ekspert proszący o anonimowość.

Nowy projekt utrzymuje także rozszerzenie kompetencji szefa urzędu do pozyskiwaniadanych stanowiących tajemnicę skarbową i bankową. Eksperci to krytykowali podkreślając, że tak wrażliwe dane nie są mu potrzebne do wykonywania zadań. UOKiK zaś uważa, że to konieczne dla lepszego szacowania kar finansowych dla firm, a szczególnie do pozyskiwania informacji o obrotach, będących podstawą wymiaru kar finansowych. Łukasz Kozłowski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich, przypomina, że dane o obrotach rocznych UOKiK może pozyskiwać np. ze sprawozdań finansowych. UOKiK funkcjonuje od blisko 40 lat. Jak wskazują eksperci, prezes urzędu nigdy się nie skarżył, że bez dostępu do danych podatkowych i bankowych nie może ustalić rocznego obrotu jakiejś firmy. Projekt został skierowany do ponownych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. © Ⓟ

Odwołanie prezesa

Premier odwołuje prezesa UOKiK wyłącznie w przypadku: skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, pozbawienia praw publicznych, złożenia rezygnacji, utraty obywatelstwa polskiego, choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim lub innej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie zadań, naruszenia zakazów z ustawy o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, naruszenia zakazów zajmowania innych stanowisk.

Źródło: Projekt nowelizacji ustawy z 21 stycznia 2019 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak

Polecane