Urzędy celne pobierają VAT

Małgorzata Bajkiewicz-Kukiełko
opublikowano: 23-10-2003, 00:00

Nowe regulacje znacząco przybliżyły zasady działania naszej administracji do unijnej.

1 września 2003 roku system poboru podatku VAT oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów uległ zasadniczej przebudowie. Ustawa o utworzeniu wojewódzkich kolegiów skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadziła liczne zmiany w funkcjonowaniu i uprawnieniach służby celnej. Organom celnym powierzono m.in. wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi, wykonywanie uprawnień organu podatkowego w zakresie podatku VAT i akcyzowego w imporcie oraz akcyzy krajowej.

Zgodnie z nowymi regulacjami, naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby celnej zostali ustanowieni organami podatkowymi właściwymi dla podatków VAT i akcyzowego od importu towarów. Podatnicy są zobowiązani do składania zgłoszeń rejestracyjnych do organu celnego właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu podatkami VAT i akcyzowym.

Zmiany powodują, iż w miejsce dwóch organów uczestniczących w procedurze importu towarów na polski obszar celny wstępuje jeden — naczelnik urzędu celnego bądź dyrektor izby celnej. Przyspieszy to postępowania przed organem administracji i usprawni ściągalność wpływających do budżetu państwa podatków importowych.

Podatnik jest zobowiązany samodzielnie ustalać należności podatkowe. Ciąży na nim obowiązek obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Organ celny natomiast nie jest już zobowiązany każdorazowo do sprawdzania deklarowanych przez podatnika kwot podatku. Może natomiast dokonać weryfikacji zgłoszenia celnego. W przypadku stwierdzenia błędnego wykazania należności celnych, tym samym przynoszących stratę Skarbowi Państwa, naczelnik urzędu celnego, działający jako organ podatkowy, wydaje decyzję określającą wysokość należności podatkowej.

Taka procedura zakończona wydaniem decyzji deklaratoryjnej powoduje, iż w przypadku nieprawidłowego określenia należności celnych podatnik w celu pokrycia zaległości zobowiązany jest zapłacić brakującą kwotę z odsetkami

Autorka jest radcą prawnym w Kancelarii Prawnej Chałas, Wysocki i Partnerzy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Małgorzata Bajkiewicz-Kukiełko

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Urzędy celne pobierają VAT