W Polsce zmniejsza się ryzyko inwestycyjne

Marek Matusiak
opublikowano: 16-07-1999, 00:00

W Polsce zmniejsza się ryzyko inwestycyjne

Coraz większy wpływ na procesy inwestycyjne — a tym samym i na rozwój gospodarczy — wywiera kapitał zagraniczny. W oczywisty sposób wiąże się z tym transfer nowych technologii i metod zarządzania.

W OSTATNICH LATACH wzrasta napływ kapitału zagranicznego w formie inwestycji bezpośrednich. Według danych Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, w ubiegłym roku napłynęło do Polski w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ponad 10 mld USD — był to rok absolutnie rekordowy. W sumie bilans dziewięciu lat (od 1990 roku, kiedy inwestycje te wyniosły zaledwie 100 mln USD) zamyka się kwotą prawie 30,7 mld USD. Jest rzeczą istotną, że tempo pozyskiwania takich inwestycji nadal nie maleje. W ciągu czterech pierwszych miesięcy bieżącego roku saldo inwestycji bezpośrednich lekko przekroczyło 1,5 mld USD, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku — niespełna 1,4 mld USD.

ANALIZA DANYCH PAIZ potwierdza fakt znacznej koncentracji kapitału. Aż 24,3 mld USD pochodzi z państw OECD, co stanowi 88,9 proc. kapitału zainwestowanego w Polsce. Inwestycje krajów europejskich wyniosły na koniec 1998 roku prawie 17,5 mld USD, co stanowiło 64,4 proc. całości kapitału, z czego 16,1 mld USD (59,3 proc.) przypada na kraje należące do Unii Europejskiej. Dotychczas najwięcej zainwestowali Niemcy (5,1 mld USD), Amerykanie (4,9 mld USD), Francuzi (2,4 mld USD), Włosi (2,0 mld USD) oraz Brytyjczycy i Holendrzy (po 1,9 mld USD).

NA PRZYSPIESZENIE procesu pozyskiwania zagranicznego kapitału z pewnością wpłynęło przyjęcie Polski do OECD i NATO oraz perspektywa udziału w strukturach Unii Europejskiej. Od kilku też lat poprawia się wiarygodność kredytowa Polski. Postrzeganie Polski przez przedstawicieli światowego biznesu, jako kraju o obniżającym się poziomie ryzyka inwestycyjnego potwierdzają oceny, które otrzymujemy od uznanych firm ratingowych, takich jak na przykład MoodyŐs Investors i Standard and PoorŐs. Potwierdzają to również badania CBP Indicator, przeprowadzone wśród ośmiuset inwestorów zagranicznych działających na terenie Polski. Dodatkowym magnesem dla firm zagranicznych będą również wielkie prywatyzacje — między innymi telekomunikacji, firm ubezpieczeniowych, przemysłu stalowego, naftowego i energetycznego.

MIMO ZNACZNEGO przyspieszenia transferu obcych inwestycji bezpośrednich i przesunięć w ich strukturze z dziedzin niskiego przetwórstwa na rzecz sfer wysokiej techniki, ich wpływ na zmiany struktury produkcji jest jeszcze niewielki. Tym bardziej że dominująca ich część — ponad 60 proc. — to zakupy akcji i papierów wartościowych, a nie inwestycje w środki trwałe.

TRZEBA TEŻ zwrócić uwagę, że obok pozytywnych skutków napływu obcego kapitału — takich jak np. transfer nowych technologii, uzupełnianie krajowych środków akumulacyjnych, podnoszenie poziomu kwalifikacji kadr — występują również pewne jego negatywne oddziaływania na dynamikę wzrostu gospodarczego i proporcje makroekonomiczne. Narastająca bowiem importochłonność produkcji wytworzonej w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego pogłębia deficyt handlu zagranicznego oraz deficyt obrotów bieżących, stwarzając zagrożenie dla zrównoważonego wzrostu.

ZAGROŻENIA te są jednak w znacznej mierze tylko hipotetyczne. Jest zatem wskazane, by nadal dbać o coraz szybsze pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, bowiem przy potencjalnym braku rodzimego kapitału przyczyniają się do skoku w górę polskiej gospodarki.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Matusiak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Świat / W Polsce zmniejsza się ryzyko inwestycyjne