Walne Elektrimu na żywo

opublikowano: 24-08-2018, 13:57

Po miesięcznej przerwie zebrało się nadzwyczajne walne zgromadzenie Elektrimu, które ma zdecydować o emisji akcji i powołaniu biegłego rewidenta.

W piątek o godz. 14 reprezentanci porozumienia akcjonariuszy Elektrimu, zrzeszającego ponad 500 drobnych inwestorów, po raz kolejny będą dyskutować na walnym zgromadzeniu z przedstawicielami spółki i kontrolującego ją Zygmunta Solorza. O sytuacji w Elektrimie i o tym, o co będzie toczyć się walka na walnym, pisaliśmy pod koniec lipca>>

Zobacz więcej

Marek Wiśniewski

Relacja z poprzedniego walnego, przerwanego przed głosowaniem kluczowych uchwał, dostępna jest pod tym adresem 

13:50

Do siedziby Elektrimu przybywają drobni akcjonariusze. Ich przedstawiciele w poniedziałek spotkali się z reprezentantami spółki i głównego akcjonariusza w celu m.in. wynegocjowania ceny akcji, po której drobni mogliby odsprzedać papiery Zygmuntowi Solorzowi. Do kolejnego spotkania miało dojść dziś, o godzinie 12 – ale ostatecznie do niego nie doszło. Jak informują drobni akcjonariusze, przedstawiciele spółki odwołali spotkanie, tłumacząc to tym, że porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych nie przedstawiło swoich oczekiwań na piśmie.

 

14:20

Po kłótni na początku zgromadzenia przechodzimy do porządku obrad. Pierwszą uchwała, którą zajmie się dzisiejsze NWZA, dotyczy podwyższenia kapitału i emisji do 100 mln nowych akcji. Jak podkreślali przedstawiciele spółki oraz Zygmunt Solorz, wpływy z emisji miałyby pozwolić na pokrycie ewentualnego zobowiązania podatkowego (za 2006 i 2011 r.), przekraczającego 1,3 mld zł. Spółka walczy w tej sprawie w sądzie ze skarbówką. Drobni akcjonariusze tymczasem obawiają się, że tak duża emisja nowych akcji w ramach oferty prywatnej bez prawa poboru pozwoli na rozwodnienie drobnych akcjonariuszy i pozwoli Zygmuntowi Solorzowi na przekroczenie progu 90 proc. w akcjonariacie.

Na dzisiejszym walnym nie stawił się osobiście Zygmunt Solorz, który był obecny miesiąc temu.

 

14:40

Na walnym reprezentowanych jest 546 akcjonariuszy. Przypomnijmy, że przedstawiciele Zygmunta Solorza mogą w praktyce przegłosować każdą uchwałę - miliarder zarejestrował na walnym walory, dające mu 78,4 proc. udziału w kapitale zakładowym i około 93 proc. głosów na NWZA. Drobni akcjonariusze mogą jednak - podobnie jak rok temu - zgłaszać sprzeciwy do uchwał i zaskarżać je do sądu. Reprezentujący ich radca prawny Jakub Ciborowski zadaje właśnie zarządowi pytania m.in. w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru.

 

14:45

Jakub Ciborowski dopytuje, dlaczego potrzeb finansowych spółki nie można sfinansować np. sprzedażą pakietu akcji Cyfrowego Polsatu, zaparkowanego w jednej ze spółek pośrednio zależnych od Elektrimu.

Wojciech Piskorz, prezes Elektrimu: To nie jest pytanie do nas, tylko do spółki zależnej, która posiada te akcje. Takie działanie było rozważane, ale nie będę wpływał na inne spółki z holdingu, to nie jest moja decyzja. 

 14:50

Jakub Ciborowski: Kiedy mogą stać się wymagalne decyzje Urzędu Skarbowego w sprawie zaległego podatku dochodowego? Czy spółka konsultowała się w tej sprawie z doradcami?

Wojciech Piskorz: Te decyzje mogą stać się wymagalne nawet w tym roku, ale wróżką nie jestem, doradcy również.

Jakub Ciborowski: Czy ma pan wiedzę w sprawie tego, czy Bithell Holdings (spółka Zygmunta Solorza - red.) weźmie udział w podwyższeniu kapitału?

Wojciech Piskorz: Nie mam takiej wiedzy.

 

14:55

Akcjonariusz Tomasz Golisz zadaje serie pytań o wycenę akcji Elektrimu, przeprowadzoną przez DGA Audyt (spółka ujawniła ją w tym tygodniu). Przewodniczący walnego zgromadzenia, Jerzy Modrzejewski, uchyla wszystkie pytania jako niezwiązane z porządkiem obrad.

Akcjonariusz żąda zaprotokołowania sprzeciwu z związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie, przewodniczący każe protokołowałać, że uchylił pytanie. To może potrwać.

 

15:10

Akcjonariusz Tomasz Golisz proponuje zmianę w treści uchwały o podwyższeniu kapitału. Chce innego sposobu wyznaczania ceny emisyjnej nowych akcji. Głównym założeniem jego projektu jest zachowanie prawa poboru nowych akcji oraz przeprowadzenie emisji "na szerokim rynku", po powrocie Elektrimu do notowań giełdowych. 

Chodzi o to, by nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, gdy na podstawie deklaracji popytu ze strony akcjonariuszy cenę emisyjną nowych akcji ustalono na 1,01 zł. Do tamtej emisji ostatecznie nie doszło, bo jej rejestrację zablokował sąd po skardze mniejszościowych akcjonariuszy.

Tomasz Golisz proponuje również, by do uchwały wpisać warunek o odstąpieniu od emisji, jeśli wpływy z niej będą mniejsze od 650 mln zł. Akcjonariusz składa swój projekt - zawierający komentarze - na piśmie. Przewodniczący walnego zgromadzenia, który jest jednocześnie przedstawicielem Bithell Holdings, kontestuje sposób sformułowania tej uchwały.

 

15:30

Głos zabiera akcjonariusz mniejszościowy, który ma 10 akcji. Chce, by zarząd Elektrimu uzasadnił, dlaczego uważa, że emisja prywatna akcji miałaby być lepsza od oferty publicznej.

Wojciech Piskorz: Emisja prywatna to w zasadzie dwa miesiące i koszty organizacyjne po stronie spółki oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. W ofercie publicznej koszt to około 10 mln zł, a czas jest niemożliwy do określenia.

 

15:45

Kolejni akcjonariusze zadają pytania w sprawie uchwały o podwyższeniu kapitału, padają też komentarze, oświadczenia i porównania (m.in. do GetBack). Zbliżamy się do trzeciej godziny obrad, nie przeprowadzono jeszcze żadnego głosowania. 

 

16:35

Padają kolejne propozycje zmiany treści uchwały o podwyższeniu kapitału Elektrimu - od niewielkich formalnych modyfikacji przez postulaty ustalenia minimalnej ceny emisyjnej po żądania wycofania w całości tej uchwały. Wygląda na to, że zbliżamy się do głosowania. 

 16:45

Zaczynają się głosowania. Pierwszy wniosek, który został poddany pod głosowanie, dotyczył odstąpienia od podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału. Nie został przegłosowany. Teraz, w kolejności zgłaszania, głosowane będą wnioski mniejszościowych akcjonariuszy, modyfikujące warunki emisji, zaproponowane przez spółkę Zygmunta Solorza.

 

17:00

Wnioski akcjonariuszy mniejszościowych na razie - jeden po drugim - przepadają.

 

17:15

Duże zaskoczenie i konsternacja na sali. Projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w wersji zaproponowanej przez głównego akcjonariusza - czyli emisja do 100 mln nowych akcji, podczas gdy obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 83,7 mln walorów - nie został przegłosowały. Przedstawiciele głównego akcjonariusza w ogóle nie wzięli udziału w głosowaniu.

 

17:17

Ogłoszono 5 minut przerwy, drobni akcjonariusze próbują się zorientować, o co chodzi głównemu akcjonariuszowi.

 

17:25

Kolejny punkt obrad to upoważnienie zarządu do nabycia akcji własnych. Uchwała przewiduje skup do 15 mln akcji własnych (17,91 proc. kapitału zakładowego) po maksymalnie 12 zł za walor. 

 

17:40

Akcjonariusze mniejszościowi proponują, by podnieść maksymalną cenę, po której spółka może nabywać akcje własne, do 123 zł za walor. Wniosek w tej sprawie oczywiście przepada w głosowaniu. 

Uchwała w sprawie nabycia akcji własnych przez Elektrim w pierwotnym brzmieniu również - identycznie jak uchwała o podwyższeniu kapitału - nie została przegłosowana. Porozumienie akcjonariuszy Elektrim głosowało przeciw, Zygmunt Solorz (a raczej jego przedstawiciele) nie głosował wcale. 

 

17:50

Jerzy Modrzejewski jako przedstawiciel Zygmunta Solorza proponuje teraz uchwałę w sprawie tego, kto poniesie koszty zwołania walnego zgromadzenia. Chce, by zrobili to akcjonariusze mniejszościowi, na żądanie których zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Wojciech Piskorz: chodzi o kwotę rzędu 20 tys. zł.

Drobni akcjonariusze są oburzeni, uważają, że to wbrew dobrym praktykom spółek publicznych. 

 

18:00

Uchwała o tym, że koszty poniesienia walnego zgromadzenia poniosą drobni akcjonariusze, została przegłosowana. Porozumienie akcjonariuszy zgłasza sprzeciwy. 

 

18:10

Dochodzimy do punktu porządku obrad, który zakłada skreślenie projektów uchwał, zaproponowanych przez porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych "ze względu na ich sprzeczność z prawem". Chodzi o propozycje m.in. powołania rewidenta do spraw szczególnych, który miałby zbadać sytuację spółki czy odwołania prezesa. Skreślenia tych uchwał z porządku obrad chce spółka Zygmunta Solorza. 

 

18:35

Po kilkunastominutowej dyskusji głosami głównego akcjonariusza przyjęto uchwałę o skreśleniu z porządku obrad projektów, proponowanych przez akcjonariuszy mniejszościowych. Drobni zgłaszają sprzeciwy, co otwiera im drogę do zaskarżenia uchwały przed sądem.

 

18:40

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że punkty porządku obrad zostały wyczerpane i zamknął obrady. Przedstawiciele akcjonariuszy mniejszościowych protestują. To tyle na dziś, ale sporu w Elektrimie na pewno to nie kończy. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcel Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu