Wiedza, edukacja, rozwój

  • Dorota Czerwińska
19-01-2015, 00:00

W tym roku ruszy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój — następca Programu Kapitał Ludzki, dofinansowującego m.in. staże, szkolenia i działalność gospodarczą

W latach 2007-13 pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) były rozprowadzane poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Obowiązywała zasada: jeden fundusz (EFS) — jeden program (POKL). W latach 2014-20 będzie inaczej. Większością pieniędzy z EFS (około 66 proc.) będą zarządzały samorządy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Sfinansują dzięki tym pieniądzom przedsięwzięcia podejmowane z myślą o konkretnych osobach i grupach. Każde województwo w ramach RPO stworzy własny plan na wykorzystanie środków z EFS. Natomiast ponad 4,4 mld euro zagospodaruje nowy, zatwierdzony przez UE 17 grudnia 2014 r. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

— Polska gospodarka ma być bardziej konkurencyjna i innowacyjna, a Polacy bardziej kreatywni i przedsiębiorczy. Inwestycje w kapitał ludzki z pewnością się do tego przyczynią. Konkurencji w Europie nie wygramy tylko dobrą dostępnością komunikacyjną i infrastrukturą. Z krajami starej Unii możemy konkurować, przede wszystkim stawiając na człowieka, jego kompetencje, wiedzę i motywację — twierdzi Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.

Moc pieniędzy

PO WER ma się zająć reformami systemowymi w dziedzinie zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego zarządzania. W programie oprócz pieniędzy z EFS znajdą się także te z Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych. Z programu skorzystają w ramach różnych działań przede wszystkim pozostające bez pracy osoby młode (15-29 lat), w tym niepełnosprawne, pracownicy, studenci i absolwenci oraz osoby objęte programami profilaktycznymi. Na wsparcie młodych na rynku pracy ma iść 33 proc. pieniędzy, czyli ponad 1,7 mld euro. Na wsparcie szkolnictwa wyższego, by lepiej dostosować je do potrzeb rynku pracy i gospodarki, planuje się przeznaczyć 27 proc. pieniędzy PO WER, czyli nieco ponad 1 mld euro. Na działania o charakterze innowacyjnym i ponadnarodowym przewidziano 14 proc., czyli około 670 mln euro.

Praktyczne kształcenie

Rząd planuje modernizację instytucji rynku pracy w celu zwiększenie ich efektywności. Przewidywane zmiany to m.in. rozliczanie urzędów pracy za wyniki, a takżezlecanie aktywizacji bezrobotnych prywatnym agencjom zatrudnienia. Program przewiduje również pomoc kobietom w powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Mówi się o zmianach w edukacji na poziomie wyższym, aby bardziej odpowiadała wymaganiom rynku pracy i ułatwiała absolwentom studiów znalezienie pracy. Ma w tym pomóc m.in. organizowanie studiów w ścisłej współpracy z pracodawcami. Ważne jest również zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni, co ma zaowocować ich większą konkurencyjnością. W planach są też: wymiana studencka i zwiększenie napływu kadry akademickiej z innych krajów.

Pracownik się rozwija

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) ważny ma być rozwój pracowników: kształcenie, podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim pracownicymikro, małych i średnich firm. W latach 2014–20 rząd chce zreorganizować funkcjonowanie rynku szkoleniowo-doradczego poprzez ograniczenie roli strony podażowej (firmy szkoleniowe składające wnioski i administracja publiczna dokonująca ich wyboru) na rzecz wzmocnienia roli strony popytowej (przedsiębiorców i pracodawców). To odbiorca wsparcia będzie mógł samodzielnie (ale w ramach określonych wytycznych) decydować o rodzaju i zakresie usługi rozwojowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowuje Rejestr Usług Rozwojowych, który będzie zawierał zarówno zweryfikowane pod względem wiarygodności i jakości usług firmy szkoleniowe dopuszczone do realizacji usług rozwojowych współfinansowanych z EFS, jak i centralną bazę danych wszystkich usług rozwojowych oferowanych przez te firmy. Ma to zmniejszyć biurokrację, skrócić oczekiwanie na dofinansowanie, wyeliminować nierzetelnych usługodawców, podnieść jakość usług, a w efekcie lepiej dopasować działania rozwojowe do potrzeb przedsiębiorstw.

Projekt „Puls Funduszy Unijnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Czerwińska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Fundusze unijne / Wiedza, edukacja, rozwój