Woda to najcenniejsze dobro

Partnerem publikacji są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja
opublikowano: 16-02-2021, 15:34

Rozmowa z Krzysztofem Witkowskim, prezesem Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji

Funkcja społeczna: Świadczymy kluczową dla życia usługę, szczególnie teraz, w trudnym czasie pandemii.  Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dostaw i jakości dobrej wody oraz zapewniamy ciągły i niezakłócony odbiór ścieków bytowych – mówi Krzysztof Witkowski, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji.
Funkcja społeczna: Świadczymy kluczową dla życia usługę, szczególnie teraz, w trudnym czasie pandemii. Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dostaw i jakości dobrej wody oraz zapewniamy ciągły i niezakłócony odbiór ścieków bytowych – mówi Krzysztof Witkowski, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji.

Z jakimi wyzwaniami w ostatnich latach mierzą się Zielonogórskie Wodociągi?

Spółką zarządzam od października 2017 r. W tym czasie musieliśmy się dostosować do wielu zmian. Ustanowiono nowe Prawo Wodne, pojawił się Regulator – PGW Wody Polskie. Realizacja usług wodociągowo-kanalizacyjnych odbywa się w warunkach monopolu. Możemy jednak śmiało powiedzieć, że świadczymy kluczową dla życia usługę, szczególnie teraz, w trudnym czasie pandemii. Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dostaw i jakości dobrej wody oraz zapewniamy ciągły i niezakłócony odbiór ścieków bytowych. Zmian jest dużo, wiele z nich wynika z turbulentnego otoczenia, w jakim funkcjonujemy. Stały się one permanentnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Chciałbym powiedzieć, że żadnej zmiany nie udałoby się przeprowadzić bez zaangażowania załogi. Człowiek jest najważniejszym elementem organizacji i dlatego staramy się uzmysłowić to naszym pracownikom i zapewnić im jak najlepsze warunki pracy. Staramy się kształtować postawy społeczne, budować świadomość jak korzystać z dobra, jakim jest woda w kranie. To smutne, że dopiero sytuacje awaryjne uświadamiają nam jak ważne i potrzebne są „wodociągi”.

Jaką perspektywę rozwoju widzi pan przed spółką?

Mamy przyjęty Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024. Jest to w pewnym sensie zielone światło dla ważnych inwestycji realizowanych przez Zielonogórskie Wodociągi w najbliższych latach, w głównej mierze wynikających z potrzeb mieszkańców.

Liczę, że skorzystamy z funduszy na adaptację do zmian klimatu. Zielonogórskie Wodociągi, od kiedy działają jako spółka prawa handlowego – pozyskały ponad 400 mln zł na inwestycje związane z wodociągami i kanalizacją. To z jednej strony dużo, ale nadal jest wiele potrzeb. Mamy już za sobą 16 lat wzorcowo wykorzystywanych dotacji. Setki milionów złotych - przełożone na poprawę stanu środowiska oraz komfort życia mieszkańców. Wybudowaliśmy dziesiątki kilometrów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej, zakupiliśmy wiele nowego sprzętu do przeglądu i czyszczenia sieci, zainwestowaliśmy w nowoczesne technologie oczyszczania ścieków oraz produkcji wody, renowacje sieci kanalizacyjnych. Zwiększyliśmy również jakość zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną oraz poprawiliśmy dostęp do e-usług. Dzięki prowadzonym inwestycjom przy wsparciu UE Zielona Góra w stu procentach będzie zwodociągowana. Osiągnięty został procent skanalizowania Aglomeracji Zielona Góra zgodnie z dyrektywą nr 91/271/EWG oraz KPOŚK, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni zapewniającej oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozpoczęliśmy proces zagospodarowania wód opadowych. Realizujemy m.in. projekt „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”. W jego ramach realizowana jest budowa zbiorników retencyjno-rozsączających, kolektorów deszczowych, kanalizacji deszczowej w wielu rejonach miasta oraz renowacja istniejącej kanalizacji. Należy zagospodarowywać wody opadowe i roztopowe w miejscu ich powstawania, retencja jest bardzo ważna. Ważne jest świadome korzystanie z zasobów wodnych. Aktualnie zbierane są pomysły na kolejny etap, w którym planuje się budowę takich elementów błękitno-zielonej infrastruktury, jak ogrody deszczowe, niecki retencyjne, ronda infiltrujące, i wiele innych. Dzisiaj już rozbudowujemy sieć deszczomierzy, żeby mieć dokładną informację o opadach w mieście. Chodzi o właściwe rozpoznanie sytuacji.

Kierujemy się w stronę samowystarczalności energetycznej. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w procesach kogeneracji budujemy instalacje fotowoltaiczne. Posiadamy pompy ciepła. Jesteśmy gotowi na ustawę o elektromobilności. Posiadamy 5 samochodów na gaz ziemny CNG i własną stację ładowania pojazdów. Stawiamy na gospodarkę w obiegu zamkniętym. Osady w Zielonogórskich Wodociągach są poddawane obróbce termicznej – najpierw suszone, a później spalane. Ze względów technologicznych proces ten nie jest ciągły i część osadów zagospodarowywana jest na polach na cele nierolnicze. W 2019 r. ruszyła rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łężycy. Niebawem powstanie tam instalacja do fermentacji beztlenowej osadów z odzyskiem biogazu i wykorzystaniem go do dalszej produkcji energii przewidzianej do wykorzystania w procesach przeróbki osadów.

Stały rozwój: Zielonogórskie Wodociągi - od kiedy działają jako spółka prawa handlowego – pozyskały ponad 400 mln zł na inwestycje związane z wodociągami i kanalizacją.
Stały rozwój: Zielonogórskie Wodociągi - od kiedy działają jako spółka prawa handlowego – pozyskały ponad 400 mln zł na inwestycje związane z wodociągami i kanalizacją.

Jak w najbliższej przyszłości widzi pan spółkę ?

Jako silną i stabilną spółkę miejską, która dostarcza kluczową dla mieszkańców Zielonej Góry usługę publiczną związaną z gospodarką wodną. W tym czasie ZWiK stanie się trwałym filarem gospodarki obiegu zamkniętego. Dodatkowo jesteśmy i będziemy niezawodnym realizatorem zadań własnych miasta dla dobra mieszkańców. W 2025 będziemy obchodzić 150 lecie tradycji wodociągów miejskich w Zielonej Górze. Nasza historia została zbudowana przez ludzi. Nasza zaangażowana załoga ma świadomość swego rodzaju „służby” dla miasta.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane