Żegluga rzeczna się opłaca

KOMENTARZ: ANNA LEWANDOWSKA, koordynatorka Programu Żegluga Śródlądowa, Global Compact w Polsce
opublikowano: 13-04-2016, 22:00

Sieć rzeczna w Polsce jest jedną z lepiej rozwiniętych w Europie. Niewykorzystanych pozostaje jednak ponad 3,6 tys. km szlaków wodnych. Tymczasem transport wodny śródlądowy jest ekologiczny, tani i bezpieczny. Szacuje się, że całkowite koszty zewnętrzne żeglugi są siedem razy niższe niż transportu samochodowego. Niestety od kilkunastu lat żegluga śródlądowa w Polsce przewozi zaledwie 0,2 proc. towarów. Średnia europejska to około 7 proc. Jeszcze gorzej jest z energetyką wodną. Szacuje się, że wykorzystuje zaledwie około 11 proc. potencjału energetycznego polskich rzek.

Wspólna praca świata biznesu, nauki i administracji daje efekty. Global Compact w Polsce z przyjemnością obserwuje aktywną działalność Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, mającą na celu zmianę sytuacji na polskich rzekach. Szczególnie wspieramy je w działaniach zmierzających do akcesji Polski do Europejskiego Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (Porozumienia AGN), co dla ONZ jest niezwykle istotne. To podstawowy dokument Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, wskazujący kierunki rozwoju sieci dróg wodnych śródlądowych w Europie. Ma wprowadzić ramy prawne, które ustalą skoordynowany plan rozwoju i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu.

W lutym 2016 r. na zaproszenie Europejskiej Komisji Gospodarczej Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact w Polsce, wicedyrektor Łukasze Kolano i ja jako koordynatorka Programów Bałtyk oraz Żegluga Śródlądowa odbyliśmy w Genewie wiele spotkań z przedstawicielami EKG ONZ oraz delegatami krajów i organizacji europejskich, by uzyskać wsparcie dla akcesji Polski do Porozumienia AGN.

Akcesja będzie wyrazem woli politycznej modernizacji szlaków wodnych i budowy infrastruktury rzecznej w miejscach, gdzie dotąd nie istniała oraz dostosowania jej do wymagań międzynarodowych, czyli minimum IV klasy żeglowności. Jako główną barierę podawano zazwyczaj brak pieniędzy na rozbudowę infrastruktury. Akcesja do Porozumienia AGN ułatwi Polsce włączenie śródlądowych dróg wodnych do sieci europejskich korytarzy transportowych TEN-T, co otworzy możliwości pozyskania funduszy na jej rozbudowę.

Jak wynika z ostatnich badań dotyczących Dolnej Wisły, przeprowadzonych przez prof. Krystyną Wojewódzką-Król, ekspertkę Programu Żegluga Śródlądowa realizowanego przez Global Compact w Polsce, oraz prof. Ryszarda Rolbieckiego, korzyści z zagospodarowania rzeki przewyższają nakłady na rozbudowę jej infrastruktury. Takie inwestycje i tym samym wykorzystanie potencjału transportowego, hydrologicznego i środowiskowego rzek po prostu się opłaca. Polska ma niezwykle korzystne położenie geopolityczne ze względu na dostęp do Morza Bałtyckiego i przebieg dwóch głównych rzek: Odry i Wisły. Niegospodarnością jest niewykorzystywanie tych możliwości rozwojowych. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ: ANNA LEWANDOWSKA, koordynatorka Programu Żegluga Śródlądowa, Global Compact w Polsce

Polecane