Zmiany w PIT i CIT do poprawki

opublikowano: 08-01-2018, 22:00

Prawo: Nowelizacja pogorszyła sytuację m.in. firm rodzinnych. Prowadzi też do błędnych interpretacji

Trwają prace nad korektą nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, które obowiązują od kilku dni. Minister rozwoju i finansów postuluje o przyjęcie krótkiego vacatio legis proponowanych zmian, aby weszły w życie jak najszybciej. Jednocześnie nie podziela wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji (RCL) co do prawnych możliwości wprowadzania w trakcie roku nowych regulacji dotyczących tych podatków.

Leszek Skiba, wiceminister finansów, wyjaśnia, że celem części zmian proponowanych w PIT i CIT jest doprecyzowanie przepisów nowelizacji z 27 października 2017 r. dla wyeliminowania ryzyka ich niewłaściwej interpretacji. Dotyczy to np. dochodów z programów motywacyjnych.
Zobacz więcej

PRECYZJA CELEM:

Leszek Skiba, wiceminister finansów, wyjaśnia, że celem części zmian proponowanych w PIT i CIT jest doprecyzowanie przepisów nowelizacji z 27 października 2017 r. dla wyeliminowania ryzyka ich niewłaściwej interpretacji. Dotyczy to np. dochodów z programów motywacyjnych. Marek Wiśniewski

Uważa, że w tym konkretnym przypadku nie trzeba czekać do 1 stycznia (i ogłaszać miesiąc wcześniej — zgodnie z zasadami konstytucyjnymi), gdyż projektowane rozwiązania nie oznaczają dla podatników zwiększenia obciążeń, lecz zadziałają na ich korzyść. Ten pilny projekt zmian do ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) odnosi się do ich nowelizacji z 27 października 2017 r. Uproszcza zasady wpisywania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w darowiźnie lub spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn.

— Ta modyfikacja przepisów umożliwi spadkobiercom ponowne określenie wartości początkowej aktywów nabytych w spadku. Obdarowanym pozwoli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, na zasadzie kontynuacji, odpisów amortyzacyjnych od pieniędzy zwolnionych z podatku od spadków i darowizn, jeśli były one wykorzystywane przez darczyńcę w działalności gospodarczej i obdarowany również będzie ich używał w biznesie — wyjaśnia Łukasz Bączyk, menedżer w Crido Taxand.

Na rękę firmom rodzinnym

Leszek Skiba, wiceminister finansów, w uzasadnieniu do projektu zwraca uwagę, że jest to odpowiedź na postulaty firm rodzinnych — i że ubiegłoroczną październikową nowelizacją spadkobiercy zostali pozbawieni możliwości ponownego określania wartości początkowej dziedziczonych środków trwałych. Nie dała im ona, jak i obdarowanym, szans zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od majątku nabywanego ze wspomnianych źródeł. Z wyjaśnień projektodawcy wynika, że w przypadku spadków proponowane zmiany przywracają wcześniejszy stan prawny, a jeśli chodzi o darowizny — łagodzą regulacje wprowadzone 1 stycznia tego roku przez umożliwienie kontynuowania amortyzacji.

Zbyt szerokie wykładnie

Projektowana nowela precyzuje ponadto zasady odprowadzania PIT od dochodów ze zbycia akcji nabytych w ramach pracowniczych programów motywacyjnych. Określa, że preferencyjne reguły opodatkowania, czyli przesunięcie momentu zapłaty podatku do chwili sfinalizowania transakcji sprzedaży akcji dotyczy również programów organizowanych przez spółki, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. — Taka zmiana jednoznacznie wskazuje, że nowe przepisy o odroczeniu opodatkowania stosuje się również do dochodów z tytułu programów motywacyjnych organizowanych przez spółki polskie — stwierdza Łukasz Bączyk.

Minister chce również poprawić regulacje w ustawie o CIT, które mogą sugerować, że temu podatkowi podlega wnoszenie wkładów pieniężnych do spółek i spółdzielni. Nie było to jednak intencją noweli z października. W związku z tym zaproponowano takie brzmienie przepisów, aby wyeliminować tego rodzaju interpretacje. W innej części ustawy ma być natomiast poprawka, która wyraźnie przesądzi, że z kosztów podatkowych są wyłączone odsetki od finansowania przekraczającego rynkową zdolność kredytową danego podatnika.

Projekt zapowiada także późniejsze, niż zakładano, wprowadzanie danych przez fiskusa do Rejestru Należności Publicznoprawnych. To skutek przesunięcia do lipca 2018 r. terminu uruchomienia tego rejestru, do którego będą wpisywane m.in. zaległości w podatkach. Ma on też umożliwić dostęp do informacji o zobowiązaniach kontrahentów. © Ⓟ

Już 5 tys. zł długu do rejestru

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP), prowadzonym przez administrację skarbową, mają być gromadzone informacje o zobowiązaniach podlegających egzekucji administracyjnej (wynikających np. z prawomocnego wyroku), których wierzycielem jest fiskus albo organy samorządu terytorialnego. Naczelnicy urzędów skarbowych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą tam wpisywać dane o dłużnikach zalegających z zapłatą podatków, ceł, składek ZUS i mandatów. Ujawniane będą zaległości w kwocie co najmniej 5 tys. zł (łącznie z odsetkami za zwłokę). Przedsiębiorcy będą mogli sprawdzać w tym rejestrze dane o swoich kontrahentach.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu