ZUS podpowie, do którego OFE należał zmarły

  • Jagoda Fryc
opublikowano: 19-01-2016, 22:00

Aby uzyskać informację, czy i do którego funduszu przypisany był zmarły członek rodziny, musimy dysponować odpowiednimi dokumentami

Zmarł mi brat. Jak mogę sprawdzić, czy i do którego OFE był przypisany? — pyta czytelniczka „Pulsu Biznesu”. — Aby ustalić OFE, do którego należał zmarły, konieczne jest przedłożenie w dowolnej jednostce ZUS wniosku, wraz z odpisem aktu zgonu oraz dokumentem poświadczającym interes prawny osoby wnioskującej, np. postanowienie sądu o nabyciu spadku — mówi Radosław Milczarski z gabinetu prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli minister finansów dogada się z prezesem ZUS, wkrótce w placówkach ubezpieczyciela załatwimy sprawy podatkowe, a w urzędach skarbowych — zusowskie.
Zobacz więcej

PRZENIKALNOŚĆ:

Jeżeli minister finansów dogada się z prezesem ZUS, wkrótce w placówkach ubezpieczyciela załatwimy sprawy podatkowe, a w urzędach skarbowych — zusowskie. Grzegorz Kawecki

Droga do dziedziczenia

Zgodnie z prawem, w przypadku naszej śmierci pieniądze zgromadzone na rachunku OFE oraz na subkoncie w ZUS podlegają wypłacie wskazanym osobom lub dziedziczeniu. Do ich otrzymania uprawniony jest przede wszystkim współmałżonek, pod warunkiem że małżeństwo objęte było wspólnością majątkową. Wówczas fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy aktywów na konto OFE małżonka (jeśli nie ma konta, jest zakładane). Pozostała kwota (tzw. reszta majątkowa) przekazywana jest w gotówce do osób wskazanych przez zmarłego (to również może być współmałżonek).

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z przysługującego im spadku lub nie wiedzą, jak go uzyskać.

— Jako osoby uposażone można wskazać imiennie jedną lub kilka osób fizycznych, na rzecz których wypłacone będzie po śmierci jednorazowe świadczenie pieniężne. Z zastrzeżeniem, że osobę uposażoną spoza kręgu krewnych można wskazać za pisemną zgodą swojego współmałżonka — tłumaczy Radosław Milczarski.

Zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli uposażyć chcemy dzieci własne lub drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo, a także rodziców (również ojczyma i macochę). Jeśli zmarły nie wskazał uposażonego, to dziedziczenie odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Aby otrzymać świadczenie, spadkobierca musi przedłożyć prawomocne stwierdzenie nabycia spadku. Jak zdobyć ten dokument? Jan Linke z działu prawnego Avivy tłumaczy, że należy złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z informacją, czy zmarły pozostawił testament.

— Taki wniosek składa zwykle jeden ze spadkobiorców, wskazując pozostałych jako uczestników postępowania. Jeśli nie ma niejasności i sporów między spadkobiercami, można też zwrócić się do notariusza o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, co zwykle zajmie mniej czasu niż postępowanie sądowe, choć jednocześnie więcej kosztuje. Postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia umożliwiają podjęcie dalszych kroków formalnych w celu przejęcia własności majątku po osobie zmarłej, w tym oszczędności zgromadzonych w bankach, funduszach inwestycyjnych, na rachunkach polis i w OFE — wyjaśnia Jan Linke.

Fundusze wyszły naprzeciw

Gdy wiadomo, do którego OFE należał zmarły (musiał regularnie otrzymywać korespondencję), lub gdy udało się odnaleźć potwierdzający to dokument, wówczas sprawa jest łatwiejsza.

— Wtedy najlepiej zwrócić się bezpośrednio do danego OFE. Najlepiej załączyć skan aktu zgonu, dokumentu uprawniającego do dziedziczenia oraz swojego dowodu osobistego. W przypadku Aviva OFE zainteresowana osoba może skierować pytanie e-mailem, podając dane zmarłego. Ewentualnej odpowiedzi twierdzącej udzielimy, jeśli jest osobą uprawnioną do świadczenia — wyjaśnia Bohdan Białorucki, rzecznik Avivy.

Przypadek naszej czytelniczki wcale nie jest jednak odosobniony. PTE tłumaczą,że jest wiele takich osób, które nie zdają sobie sprawy z przysługującego im spadku lub nie wiedzą, jak go uzyskać. To powoduje, że aktywa po zmarłych latami zalegają na rachunkach OFE, a z szacunków Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych wynika, że mowa nawet o 2 mld zł. Dlatego z dniem 1 grudnia 2015 r. wszystkie towarzystwa zrzeszone w IGTE wdrożyły samoregulację mającą na celu informowanie uprawnionych o możliwości dziedziczenia składek po zmarłym.

Zgodnie z przyjętą procedurą, PTE po uzyskaniu informacji z ZUS o śmierci członka OFE zawiadomią osoby uprawnione o możliwości wypłaty składek, prześlą im odpowiednie formularze niezbędne do wszczęcia procedury wypłaty oraz poinformują o konieczności przedstawienia odpowiednich dokumentów, np. aktu zgonu. Przy okazji poinformują również beneficjentów o możliwości dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych na subkoncie w ZUS.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jagoda Fryc

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu