Analitycy: bezrobocie powyżej 10 proc. tylko 'na chwilę'

ISBNews
opublikowano: 23-02-2016, 12:45

Stopa bezrobocia wzrosła powyżej 10% w styczniu 2016 r., ale - zdaniem większości analityków - należy oczekiwać ponownego spadku liczby osób pozostających bez pracy w kolejnych miesiącach. Według niektórych z nich, na koniec roku stopa bezrobocia spadnie do ok. 9%.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec stycznia 10,3% wobec 9,8% miesiąc wcześniej. W styczniu 2015 r. stopa ta wyniosła 11,9%. Prognozy 15 ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wahały się od 10,2% do 10,3%, przy średniej na poziomie 10,25%. Na początku miesiąca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 10,3%.

Zdaniem ekonomistów, pomimo wzrostu stopy bezrobocia w styczniu nie należy oczekiwać nagłej zmiany trendu. Tradycyjnie na początku roku zwiększa się liczba osób pozostających bez pracy. W kolejnych miesiącach sytuacja powinna się poprawiać, gdyż przedsiębiorcy ponownie zgłaszają chęć zatrudniania wielu nowych osób. Wraz ze zbliżającym się okresem wiosenno-letnim, stopa bezrobocia ponownie znajdzie się poniżej 10%. Niektórzy analitycy oczekują, że na koniec roku spadnie ona do ok. 9%.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi analityków:

"W mojej ocenie, są duże szanse na spadek stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec bieżącego roku poniżej 9%" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Sytuacja na rynku pracy systematycznie poprawia się, o czym świadczą korzystne dane dot. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, niemniej skala tej poprawy nie jest na tyle silna, aby możliwe było utrzymanie (bez dodatkowego impulsu interwencji na rynku pracy) dotychczasowego tempa spadku stopy bezrobocia" - analitycy BOŚ Banku

"Spodziewamy się z ciągu 2016 r. dynamika poprawy sytuacji na rynku pracy będzie stopniowo wygasać, a wskaźnik bezrobocia wyniesie na koniec roku około 9%" - główny ekonomista Noble Option Rafał Sadoch

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Wzrost bezrobocia w styczniu jest zjawiskiem naturalnym, dlatego opublikowane dziś dane nie są powodem do niepokoju. Liczba bezrobotnych rośnie w okresie zimowym w związku z sezonowym brakiem prac w rolnictwie i sadownictwie, a także w budownictwie, choć w tym przypadku w ostatnich latach warunki pogodowe są na tyle sprzyjające że prace są właściwie tylko chwilowo przerywane. W samym styczniu wpływ na liczbę bezrobotnych ma także mniejszy ruch w handlu po okresie świątecznym. Dwucyfrowa stopa bezrobocia, jaka została zanotowana w styczniu, będzie najprawdopodobniej najwyższą w całym 2016 r. Już w lutym jej poziom może się obniżyć, a z całą pewnością nastąpi to wraz z początkiem wiosny. W mojej ocenie są duże szanse na spadek stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec bieżącego roku poniżej 9.0%. Istotne jednak będzie w tym kontekście nie tylko to czy polska gospodarka nadal będzie przyśpieszać, ale także to co dziać się będzie w jej otoczeniu" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w styczniu do 10,3% z 9,8% na koniec 2015 r. Wynik okazał się zgodny z oczekiwaniami rynkowymi oraz szacunkiem MRPiPS, ale powyżej naszej prognozy (10,2%). Sądziliśmy bowiem, że obserwowany w ostatnich miesiącach bardzo mocny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw silniej przełożył się na poprawę bezrobocia. Przed rokiem stopa  bezrobocia również wzrosła o 0,5 pkt proc., niemniej jednak z poziomu 11,4% do 11,9%. Dzisiejsze dane oznaczają, że w ujęciu rocznym bezrobocie jest niższe o 1,6 pkt proc., czyli tak jak w grudniu. Średnio w całym 2015 r. było niższe niż w 2014 o 1,8 pkt proc. Spodziewamy się z ciągu 2016 r. dynamika poprawy sytuacji na rynku pracy będzie stopniowo wygasać, a wskaźnik bezrobocia wyniesie na koniec roku około 9%. Mimo to w kolejnych miesiącach powinniśmy obserwować już raczej tylko spadek bezrobocia" - główny ekonomista Noble Option Rafał Sadoch

"Styczniowy wzrost stopy bezrobocia był wyłącznie efektem wpływu czynników o charakterze sezonowym, tj. spadku zatrudnienia w chłodniejszej części roku w wyniku ograniczenia zatrudnienia np. w budownictwie lub turystyce. W dalszym ciągu stopa bezrobocia rejestrowanego kształtuje się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (11,9% w styczniu 2015 r.). Według naszych szacunków stopa bezrobocia po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym mogła obniżyć się do 9,5% z 9,6% w grudniu.  Spadek stopy bezrobocia (w ujęciu danych oczyszczonych z wahań sezonowych) postępuje, choć jest on coraz wolniejszy. Taka sytuacja pozostaje spójna z utrzymaniem dużo niższej rocznej dynamiki (obecnie nawet spadek) liczby osób wyrejestrowanych przy sprzyjającym efekcie spadku liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Jednocześnie cały czas utrzymuje się sytuacja silnego wsparcia w kierunku obniżenia stopy bezrobocia z tytułu interwencji na rynku pracy. Liczba osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy lekko wzrosła w ujęciu zmian rocznych, niemniej w przypadku osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej odnotowano już jej roczny spadek. Tym samym wzrost wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy był efektem wyłącznie lepszych wyników w zakresie podejmowania przez bezrobotnych prac subsydiowanych. Sytuacja na rynku pracy systematycznie poprawia się o czym świadczą korzystne dane dot. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, niemniej skala tej poprawy nie jest na tyle silna aby możliwe było utrzymanie (bez dodatkowego impulsu interwencji na rynku pracy) dotychczasowego tempa spadku stopy bezrobocia. Z tego względu oczekujemy wolniejszego spadku stopy bezrobocia w kolejnych miesiącach. Prognozujemy, że na koniec 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie ok. 9,2% (korekta w dół prognozy stopy bezrobocia wobec dotychczasowej prognozy w związku z podtrzymaniem wysokiej skali interwencji na rynku pracy i przyspieszeniem wzrostu zatrudnienia obserwowanym już w IV kw. 2015 r.)" - analitycy BOŚ Banku

"Tak dobrych danych dotyczących bezrobocia w styczniu nie odnotowaliśmy od wielu lat. Wynik na poziomie 10,3% nastraja optymistycznie i potwierdza, że wzrost PKB w IV kwartale minionego roku, utrzymujący się na poziomie 3,9%, pozytywnie wpływa na zatrudnienie. W pierwszym miesiącu roku bezrobocie zazwyczaj osiąga najwyższe roczne poziomy. Jest to efekt sezonowości, a także okresowego wygaszania umów przez pracodawców. Mimo tych okoliczności obserwujemy korzystny trend, który wskazuje na utrzymanie w 2016 r. rynku pracownika. Biorąc pod uwagę statystyki europejskie, to jednocyfrowe bezrobocie w Polsce utrzymuje się już od wielu miesięcy. Jest to szczególnie widoczne w zachodnich regionach kraju, gdzie przeważa podaż miejsc pracy nad popytem kandydatów. To rodzi duże wyzwania po stronie przedsiębiorców, którzy mają duże trudności z obsadzaniem wakatów. A musimy pamiętać, że ten stan będzie się pogłębiać, ze względu na sytuację demograficzną i zmniejszającą się liczbę osób dostępnych na rynku pracy. Dlatego tak istotna jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 50+. W tym kontekście alarmujące są wyniki naszych badań, które pokazują, że 21% firm nie zatrudnia seniorów" - pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot

"W styczniu bezrobocie zwykle przyspiesza. Przed rokiem rosło ono w tym samym tempie (0,5 pkt. proc.), ale w tym roku i tak mamy o 1,6 pkt. proc. stopę bezrobocia niższą niż przed rokiem. Możliwe, że wzrost wynika jedynie z czynników sezonowych. Przekonamy się o tym w lutym lub w marcu, kiedy okaże się, czy zmiany w oskładkowaniu umów zleceń oraz wyższa o 100 zł płaca minimalna, a także liczne niekorzystne dla pracodawców projekty zmian w prawie nie przełożą się na obniżenie skłonności firm do zatrudniania. Cieszy, że pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ok. 85 tys. ofert zatrudnienia. To wzrost o prawie 18 proc. w stosunku do stycznia poprzedniego roku. Na razie przedsiębiorcy ciągle chcą zwiększać poziom zatrudnienia. Równoczesny wzrost liczby ofert pracy i bezrobotnych może świadczyć o rosnących trudnościach ze znalezieniem odpowiednich pracowników, ale to się wyjaśni w kolejnych miesiącach" - dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane