Boryszew: WSA oddalił decyzję w sprawie ponad 97 mln zł zaległego podatku

opublikowano: 27-04-2022, 20:42

Zarząd spółki Boryszew poinformował o uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach decyzji określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej ZM Silesia na ponad 97 mln zł.

W listopadzie ubiegłego roku Boryszew informował, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z 24 września 2020 roku, określającą zaległe zobowiązanie podatkowe ZM Silesia w podatku VAT za lata 2013-2014 w kwocie 97,3 mln zł, powiększonej o należne odsetki. Dyrektor Izby nie podzielił stanowiska ZM Silesia, że ta dochowała należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich dostawców, którzy jak się okazało nie odprowadzili do budżetu należnego podatku VAT. Dlatego zdaniem Izby, ZM Silesia nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez nieuczciwych kontrahentów.

W środę wieczorem Boryszew poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok uchylający w całości decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z 17 listopada 2021 r. oraz zasądził na rzecz ZM Silesia zwrot kosztów postępowania.

- Powodem uchylenia zaskarżonej decyzji były, przede wszystkim, uchybienia organu podatkowego polegające na braku należytego uzasadnienia odnośnie okoliczności oraz podstaw prawnych i faktycznych co do ewentualnego zawieszenia oraz dalszego biegu okresu przedawnienia spornych zobowiązań podatkowych za lata 2013-2014 - poinformował Boryszew.

Spółka zaznaczyła, że wyrok nie jest prawomocny i stronom przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do czasu uprawomocnienia wyroku, uchylona decyzja podatkowa nie będzie jednak wykonalna.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś

Polecane