Fiskus dostanie więcej amunicji

opublikowano: 02-08-2018, 22:00

Ministerstwo Finansów chce dać swoim służbom kolejne uprawnienia w celu lepszego zwalczania oszustw i agresywnej optymalizacji podatkowej

Skarbówka zamierza mocniej przykręcić śrubę oszustom podatkowym i wyłudzaczom VAT. W tym celu planuje wyposażyć swoich funkcjonariuszy w nowe narzędzia, które mają umożliwić skuteczniejsze uszczelnienie systemu podatkowego (patrz: ramka). Zawarte one zostały w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Resort finansów tłumaczy, że potrzeba nowelizacji wynika z obserwacji ponadrocznego obowiązywania ustawy o KAS (powstała 1 marca 2017 r. w wyniku konsolidacji wszystkich służb skarbowych).

— Zaproponowane zmiany przyznają organom celno-skarbowym szereg nowych możliwości i kompetencji. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza to zmiany doprecyzowujące uprawnienia KAS, co jest zrozumiałe po blisko półtorarocznym obowiązywaniu reformy służb skarbowych. Druga część zmian to kontynuacja tendencji zwiększania wpływu szefa KAS na prowadzone postępowania celno-skarbowe i czynności operacyjno-rozpoznawcze. Widać tu proces kumulowania kompetencji, co ma być metodą zwiększania skuteczności — mówi Jędrzej Jakubowicz, adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Głowacki i Wspólnicy.

Projekt pozwala służbom fiskusa np. na automatyczne (drogą elektroniczną) pozyskiwanie od linii PKP PLK informacji o jeżdżących po kraju pociągach, ich liczbie, trasach, rozkładach jazdy itp. Od Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Grupy Lotniczej skarbówka chce dostawać automatycznie informacje o „przemieszczających się po krajowych korytarzach powietrznych samolotach”, a od Żeglugi Śródlądowej o pływających statkach. MF nie precyzuje w uzasadnieniu, do jakich celów potrzebuje tego typu informacji.

— Projekt zwiększa dostęp organów celno-skarbowych do danych wrażliwych, np. osób podróżujących po kraju pociągami, samolotami, statkami. Nie wiadomo, jak te dane będą zabezpieczone — podkreśla Maciej Bogucki, radca prawny, współpracujący z kancelarią adwokacką Mariusz Mamiński.

KAS chciałaby także pozyskiwać bankowe informacje dotyczące osób fizycznych (o kontach bankowych firm dostaje informacje w ramach tzw. STIR) oraz identyfikować posiadaczy rachunków bankowych podejrzewanych o uzyskiwanie przychodów i nie płacenie podatków. Marcin Kaleta, radca prawny z EY, zaznacza, że w projekcie zawarto ważne zmiany dotyczące kontroli podatkowych grup kapitałowych (PGK).

— Istotną nowością jest możliwość kontynuowania kontroli rozliczeń podatkowej grupy kapitałowej po jej rozwiązaniu, czyli gdy już nie będzie mieć statusu podatnika. Będzie można wszczynać jedną, łączną kontrolę wobec podmiotów wchodzących w skład byłej PGK. Rozwiązanie PGK nie będzie stanowiło przeszkody dla weryfikowania jej rozliczeń . Także rozwiązanie spółki osobowej w trakcie kontroli nie udaremni jej przeprowadzenia, z tym, że kontrolowanymi staną się jej wspólnicy — mówi Marcin Kaleta. © Ⓟ

Nowe możliwości

Wybrane uprawnienia organów celno-skarbowych, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o KAS

 • umożliwienie organom celno-skarbowym ścigania osób spoza służby powołujących się bezprawnie na wpływy w skarbówce
 • przyznanie funkcjonariuszom KAS prawa do konwojowania osób odebranych z zakładu karnego lub aresztu śledczego
 • umożliwienie fiskusowi dokonywania na drogach kontroli celno-skarbowych odzieży i tekstyliów, głównie pochodzenia azjatyckiego
 • umożliwienie szefowi KAS dostępu do informacji z postępowań prowadzonych przez podległe mu służby
 • wprowadzenie nowego typu przestępstwa karnego, polegającego na utrudnianiu lub udaremnianiu czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, czynności audytowych (zagrożonego wysokimi grzywnami)
 • zobowiązanie banków do przekazywania fiskusowi wszelkich informacji o osobach fizycznych będących właścicielami rachunków bankowych oraz informacji o przepływach na ich rachunkach
 • umożliwienie kontrolowania paliwa pochodzącego z nieujawnionych źródeł oraz jakości paliw na podstawie stałego upoważnienia, a nie indywidualnego (jak obecnie)
 • zobowiązanie banków do przekazywania skarbówce informacji umożliwiających zidentyfikowanie posiadaczy rachunków bankowych wykorzystywanych do prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej i uzyskiwania przychodów nieznajdujących w ujawnionych źródłach
 • zobowiązanie do współpracy z fiskusem (przekazywania dokumentów i informacji) Polskich Linii Kolejowych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Grupy Lotniczej, Żeglugi Śródlądowej, Krajowego Rejestru Karnego
 • udostępnianie skarbówce informacji o zdarzeniach mających wpływ na wysokość niepodatkowanych należności budżetowych (np. grzywien, kar finansowych, zwracanych dotacji)
 • poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego (na potrzeby kontroli celno-skarbowej), m.in. o przewoźników, firmy zajmujące się magazynowaniem, przepakowywaniem, przeładunkiem, przesyłem towarów
 • przeprowadzanie kontroli celno-skarbowych w firmach telekomunikacyjnych w zakresie wypełniania przez nie obowiązków dotyczących organizowania gier hazardowych w internecie
 • uruchomienie stałych i ciągłych kontroli produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych
 • wszczynanie kontroli celno-skarbowych wobec grup kapitałowych, które zakończyły działalność
 • ułatwienie kontroli celno-skarbowych podczas nieobecności kontrolowanego
 • wprowadzenie mechanizmów przyspieszających kontrole wyrobów akcyzowych
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak, współpraca Iwona Jackowska

Polecane