Formularze podatkowe - PIT 2011

IJ
opublikowano: 30-01-2012, 14:18

Rodzaje formularzy zeznań podatkowych za 2011 rok. Kliknij na nazwę PIT, by pobrać właściwy!

PIT-40 roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym – formularz dla płatników, termin złożenia – uwaga! - koniec lutego

PIT-40A/11A roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/ informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego – formularz składany do końca lutego, otrzymuje urząd skarbowy i podatnik

PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz dla osób, które nie prowadziły w 2011 r. działalności gospodarczej, to formularz m.in. dla osób zarabiających na umowach o pracę, emerytów, rencistów

PIT-36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz dla osób, które w 2011 r. m.in. prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach (rozliczający się według skali podatkowej), uzyskały przychody z najmu czy dzierżawy, muszą doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci

PIT-36L zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz dla osób, które prowadziły w 2011 r. pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem jednolitym (liniowe 19 proc.)

PIT-38 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz dla osób, które miały przychody kapitałowe, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną

PIT-39 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz dla osób, które w 2011 r. uzyskały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19 proc.

Załączniki do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L:

PIT-D informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

PIT-O informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

PIT-M informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

PIT-B informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

PIT-Z informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (czyli korzystający z tzw. kredytu podatkowego), osiągniętego (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-ZG informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

Inne druki (informacje dla podatników):

PIT-8C informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-R informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT-2K oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

IFT-1/IFT-1R informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

Aktualizacja danych:

NIP-2- zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-7 -  zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-B- informacja o rachunkach

NIP-C - informacja o miejscach prowadzenia działalności

NIP-2/A - informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

NIP-D - informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową

ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: IJ

Polecane