GÓRNICTWO MOŻE BYĆ RENTOWNE

Jan Macieja
09-11-1999, 00:00

GÓRNICTWO MOŻE BYĆ RENTOWNE

Niezbędna jest redukcja kosztów wydobycia i sprzedaży węgla

KUPOWANIE PRACY: Dobrowolne lokowanie odpraw górników w bankach pozwoli im pozyskać dodatkowe miejsca zatrudnienia. fot. Stanisław Jakubowski

Likwidacja nadpodaży i dostosowanie wydobycia do potrzeb krajowych pozwoli przedsiębiorstwom górniczym na sprzedaż węgla po optymalnych cenach.

Wysokie koszty transportu nie tylko czynią nieopłacalnym polski węgiel na rynkach międzynarodowych, ale zarazem stanowią zaporę dla węgla importowanego. Z tego powodu tzw. parytet importowy w Polsce jest bardzo wysoki i wynosi około 36 USD/t. Oznacza to, że likwidacja nadpodaży i dostosowanie wydobycia do potrzeb krajowych (75-80 mln t) pozwoli przedsiębiorstwom górniczym na sprzedaż węgla po wysokich cenach (36 USD/T).

Redukcja zatrudnienia do poziomu pozwalającego na osiągnięcie wydajności na poziomie 800 ton rocznie na jednego zatrudnionego pozwoli wraz z niskimi płacami na ustabilizowanie kosztów na poziomie 28-29 USD/t, a więc na bardzo wysoką rentowność sprzedaży wynoszącą 15-20 proc.

Metoda redukcji

Istnieje metoda wypracowana przez ekspertów INE PAN i ASPRY pozwalająca na znaczącą redukcję kosztów własnych wydobycia i sprzedaży węgla, a tym samym na trwałe (30-50 lat) utrzymanie konkurencyjności polskiego węgla na rynku krajowym. Zapewnia ona stworzenie rentownych przedsiębiorstw górniczych, które będą wydobywać węgiel tylko z najlepszych złóż oraz przejmą z dotychczasowych kopalń jedynie majątek produkcyjny niezbędny do efektywnego wydobywania węgla.

Metoda polega przede wszystkim na rozgraniczeniu podmiotów rentownych, prowadzących procesy wydobycia i sprzedaży węgla od podmiotów likwidowanych, stworzeniu warunków do ukształtowania się mechanizmów przedsiębiorczości przez utworzenie samodzielnych podmiotów gospodarczych — spółek prawa handlowego, odrębnych do wydobycia węgla, odrębnych do likwidacji kopalń i odrębnych do tworzenia nowych miejsc pracy. Zmianie musi zatem ulec misja spółek węglowych.

Koordynacja restrukturyzacji górnictwa i kontrola wydatkowanych środków powinny zostać powierzone wojewodzie śląskiemu, w miejsce ministra gospodarki, przy jednoczesnej likwidacji PARG i przekazaniu zaoszczędzonych środków na osłony socjalne oraz ogłoszeniu konkursu na prezesów spółek oraz dyrektorów. Zawarcie kontraktów menedżerskich motywowałoby zarządy spółek do wykształcenia efektywnych przedsiębiorstw górniczych oraz ich sprzedaży, szybkiej i taniej likwidacji kopalń i tworzenia miejsc pracy.

Zmiany systemowe

Pozbycie się zbędnego majątku ułatwiłoby odblokowanie sprzedaży gruntów i innych składników majątku przez umożliwienie sprzedaży zastawionych składników majątku pod warunkiem przeznaczenia 50 proc. uzyskanych z transakcji dochodów wierzycielowi. Obecnie spółki blokują sprzedaż składników majątkowych.

Jedno z zasadniczych założeń metody tkwi w uzależnieniu wysokości funduszu wynagrodzeń od wydajności pracy i wyników finansowych spółek, a nie od wskaźnika inflacji.

Takie rozwiązania systemowe wsparte byłyby decyzjami administracyjnymi, jak okresowe (2-3 lata) kwotowanie wydobycia węgla do 80 mln t rocznie, zakaz wydobywania węgla z filarów ochronnych pod ośrodkami miejskimi, zakaz pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, zakaz eksportu po cenach niższych niż 20 USD/t.

Spełnienie tych warunków uczyni z przedsiębiorstw górniczych bardzo atrakcyjne finansowo firmy, które można będzie sprzedać za około 3 mld USD, znakomicie powiększając środki na tworzenie nowych miejsc pracy i na rozwój gospodarczy gmin górniczych. Rozwiązanie takie odblokowałoby proces naprawy polskiego górnictwa, poprawiając zarazem stan finansów publicznych.

Jan Macieja

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jan Macieja

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / GÓRNICTWO MOŻE BYĆ RENTOWNE